lokale politieke partij

Archive for 2016

Burgerinitiatief nodig bij aanleg ondergrondse containers

Initiatief Munnickenveld geeft inzicht in behoefte en lokatie In februari van dit jaar was het Henk Bond, burgerraadslid van Lijst KRAS, die voortvarend het initiatief nam om een enquête op te zetten onder de bewoners in zijn buurt; het Grutto-, Pluvier-, Kievit- en Zilvermeeuwplantsoen alsmede de Torenvalkstraat, Reigerstraat, Scholeksterstraat en Pastoor Langedijkstraat. Doel: het onderzoeken van de behoeften naar ondergrondse…Lees meer →

Eerste programmabegroting nieuwe coalitie veelbelovend

Geen enkel project gaat naar de Raad zonder goede dekking Twee weken geleden werd de eerste programmabegroting gepresenteerd door het in januari 2016 aangetreden nieuwe college, dat voorkomt uit de coalitie van LijstKRAS, CDA, Zeevangsbelang en de VVD. Er is sprake van een geheel nieuwe 2-jarige begrotingscyclus, waar wij u verder niet mee gaan vermoeien. De teksten en cijfers in…Lees meer →

Plannen Europaplein door de gehele Raad enthousiast ontvangen

Parallelweg professioneel verder in ontwikkeling Een paar weken geleden kwam het er dan eindelijk van; de presentatie van de plannen m.b.t. het Europaplein. De publieke tribune in het HHNK liep weer eens vol. Een goede zaak. LijstKRAS is zeer verguld met het feit dat deze coalitie de plannen voortvarend heeft opgepakt en er volop mee aan de slag is gegaan….Lees meer →

Coalitie zet in goede harmonie vele grote projecten in de steigers

Achter de schermen wordt keihard gewerkt! Hier en daar vallen geluiden waar te nemen dat nu de verkiezingen achter de rug zijn er nog maar weinig geschreven wordt door LijstKRAS. Dat is een constatering die feitelijk juist is. Hoewel dit college er al bijna een eeuwigheid zit zoals de oppositie zegt, praten we nog maar over een half jaar als…Lees meer →

Grote veranderingen in het Openbaar Vervoer in en naar Amsterdam!

Laat uw mening horen! Grote veranderingen in het Openbaar Vervoer in en naar Amsterdam! Binnenkort wordt bekend wanneer de Noord/Zuidlijn in Amsterdam gaat rijden. De start van deze metrolijn zorgt ook voor veranderingen in het buslijnennet tussen Zeevang/Edam/Volendam en Amsterdam. Het doel: een sterk O.V. netwerk met goede aansluitingen en overstaplocaties. Verder heeft de provincie Noord-Holland op 9 mei besloten…Lees meer →

De puntjes worden op de “i” gezet bij de Mgr. Veermanlaan

De luchtkwaliteit na verbeterslag voor jaren gegarandeerd Afgelopen donderdag was de gemeenteraad van Edam-Volendam bijeen in een reguliere zitting. Hoofdmoot tijdens deze vergadering waren de aanpassingen aan het gemeentelijk pand aan de Mgr. Veermanlaan(Openbare werken/R.O.) en de ontsluitingsweg naar de Keetzijde, voor de nieuwe woonwijk. LijstKRAS is heel verheugd dat die ontsluiting daar komt en dat niet de auto’s vanaf…Lees meer →

Regionalisering brandweer: Een vloek of een zegen

De vrijwillige brandweer is bijna uitgeblust Een aantal jaren geleden is door de overheid ingezet op regionalisering van de brandweer. Dit houdt in dat de brandweer niet meer onder de regie van de eigen gemeente valt maar onder die van de regio, waar de steden de dienst uitmaken. Wij hebben dan niets meer over onze eigen brandweer te vertellen ook…Lees meer →

LijstKRAS heeft een goed gevoel bij deze coalitie!

De coalitie van LijstKRAS, CDA, Zeevangsbelang en VVD is keihard aan het werk Er zijn mensen die zullen denken “waarom schrijft LijstKRAS niet meer zoveel als voorheen?”. De reden hiervoor is simpel. Edam-Volendam is twee maanden geleden gefuseerd met Zeevang. Er is op één wethouder na (Gina Kroon – Sombroek CDA) een heel nieuw college aangetreden. Verder is er ook…Lees meer →

“Oh Volendam 80, wat schrijf je toch prachtig”

De eerste echte raadsvergadering van de Raad van Edam-Volendam in de nieuwe brede samenstelling is achter de rug. Veel echte onderwerpen stonden nog niet op de agenda., wel een hele lijst met verordeningen ( gemeentelijke reglementen) die geharmoniseerd moeten worden. Lang niet alle ge – en verboden tussen de oude gemeente Edam-Volendam en de oude gemeente Zeevang zijn gelijk, maar…Lees meer →

LijstKRAS, Zeevangs belang, CDA en VVD zijn er klaar voor!

Na 2 maanden van intensief overleg tussen bovengenoemde partijen, zijn wij ervan overtuigd dat we een solide basis hebben kunnen neerleggen voor een stabiele coalitie. Het is een enorme uitdaging om samen de nieuwe gemeente Edam-Volendam vorm te gaan geven. Iedereen gaat een gewenningsperiode tegemoet. We hebben het dan over het college dat grotendeels uit nieuwe gezichten bestaat, de Raad…Lees meer →

12