lokale politieke partij

5. Erik Schokker

Geboren  op 21 juli 1962

Gehuwd sinds 1989,  twee zoons

Beroep: Verkoop- en Internetmarketingadviseur

Levensmotto: wie goed doet, goed ontmoet.

Fractielid van Lijst Kras sinds  2011. Verder ben ik actief op het gebied van promotie voor Lijst Kras.

Achtergrond: ik heb commerciële en algemene economie gestudeerd aan de Hogere Economische School en ben jaren werkzaam geweest als marketingmanager, export- & sales manager.

Mijn zakelijke profiel kun je vinden via: http://www.linkedin.com/in/erikschokker

Mooiste plekjes van Volendam: de haven en directe omgeving. Ben geboren aan het Havendijkje en daar liggen mijn wortels. Mooiste plekjes van Edam: de oude kom, de grachten en het Damhotel.

Motivatie voor mijn fractiewerk:
vanuit mijn persoonlijke ervaring uit het sportverenigingsleven is het mooi dat mensen zich in willen zetten voor het algemene belang. Ik heb Loek Kras eerst zelf leren kennen als zwemmer, later als leraar van onze kinderen, daarna vanuit mijn M.R.-schoolfunctie als directeur van de Nicolaasschool. Zeer aanstekelijk, die kracht en inzet voor andere mensen. Ik wil proberen om ook mijn krachten in te kunnen zetten om te delen in streven van zowel Loek als de gehele fractie van Lijst Kras. Grote woorden, maar met kleine daden kun je al heel wat doen!

Erik Schokker

Waarom Lijst Kras?  Omdat Lijst Kras de beste ideeën en beleid voor Edam-Volendam  heeft!
We hebben in onze samenleving elkaar nodig, meer dan de overheid, de markt of alleen onszelf. Voor mij is Lijst Kras de enige partij die dit voldoende onderkent. Ik denk dat Lijst Kras als een van de weinige partijen een eerlijk en evenwichtig beeld heeft hoe de inwoners van Edam-Volendam zich verhouden binnen de ‘kommen’ en tot het gemeentelijk bestuur.  Het draait uiteindelijk om mensen en hun geluk, hun financiën,  en niet om de locale overheid en de regeltjes. Deze menselijke maat,  de principes van eerlijkheid, openheid, kritische houding en vastberadenheid: daar voel ik mij helemaal verbonden mee!

 

Hieronder een interview Met Erik door Edda Veerman:

Erik Schokker is een sportieve en betrokken vader van twee zoons. Hij studeerde aan de HES, werkte jarenlang als marketingmanager en was 12,5 jaar actief als bestuurder en secretaris bij de EDVO en als vrijwilliger bij de handbal. Tegenwoordig werkt hij zelfstandig als verkoper en internetmarketeer.
Erik is fractielid van LijstKRAS sinds 2011. Hij staat als zesde op de lijst en hij is vooral actief in de promotie van LijstKRAS.

‘Ik vind dat de politiek zuiverder en meer integer moet.’

Waarom zit je bij LijstKRAS?

Wat ik bespeurd heb bij de fractieleden van LijstKRAS is dat niemand handelt uit eigenbelang. Het accent ligt altijd op het wij-belang in plaats van op het ik-belang. Loek Kras heeft het dan ook altijd over ‘ons’ geld als hij het over het geld van de gemeente heeft. LijstKRAS vindt dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het gemeentebudget. Binnenkort gaat er enorm veel veranderen op het gebied van de zorg voor gehandicapten, ouderen, etcetera. En bovendien staat de fusie met Zeevang voor de deur. Dat gaat over miljoenen. Dat het college nu is gevallen over een stel oude gebouwen, dat verafschuw ik.

Strategie is natuurlijk onvermijdelijk in de politiek. Maar het moet niet het vertrekpunt zijn. LijstKRAS vindt dat de politiek zuiverder en meer integer moet, dat spreekt mij erg aan.

‘Het college is gevallen over stel oude gebouwen. Dat verafschuw ik.’

Zijn jullie pro-Volendam?

Lijst KRAS telt alleen leden uit Volendam dus dat zou je wel denken. Ik houd echter meer van het wij-gevoel. Ik houd helemaal niet van de kommenstrijd en LijstKras probeert dat ook te voorkomen.  Maar in Volendam wonen wel de meeste inwoners, hier wordt het meeste geld verdiend, hier staat het gemeentehuis. Volendam is het hart van de actie. Volendam moet dus wel het voortouw nemen in deze gemeente.

Waar zou je jezelf graag voor in willen zetten?

Ik zou me graag willen inzetten voor het welzijn van de jeugd, met name voor de 16- en 17-jarigen. Nu zij niet meer naar de kroeg mogen, moeten er alcoholvrije alternatieven komen. LijstKRAS wil nog meer samenwerking tussen de gemeente, Club- en Buurthuiswerk en de Sportkoepel bewerkstelligen. Als er een goede integrale (driehoeks)samenwerking ontstaat tussen deze drie instanties kunnen er mooie initiatieven voor de jeugd komen op het gebied van sport en andere sociale activiteiten. Deze instanties krijgen subsidie en er lopen veel enthousiaste vrijwilligers rond. Hier kan de sociale omgeving ontstaan waar jongeren kunnen ontdekken hoe goed sporten voor je is, er kunnen vriendengroepen ontstaan die het gezellig hebben. Zo ontstaan er alternatieven voor de verleiding van alcohol en drugs.