lokale politieke partij

7. Berry Schilder

Berry Schilder
Mijn naam is Berry Schilder. Ik ben 47 jaar jong, getrouwd en heb een lief klein dochtertje. Ik heb bedrijfsinformatica gestudeerd aan de HES in Amsterdam en ben momenteel werkzaam als informatieanalist/-architect bij een technische groothandel.Mijn werkzaamheden bestaan uit het analyseren van gebruikerswensen en het ontwerpen van administratieve computersystemen.

Volendammers en Edammers zijn een nijver volkje met grote ambities. Ik ben van mening dat we die ambities de ruimte moeten geven en de ondernemingsgeest moeten stimuleren en koesteren. Dit brengt weer werkgelegenheid met zich mee en schept een gezond economisch klimaat. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de leefbaarheid, dus zullen er discussies moeten worden gevoerd om die ruimte te scheppen.

Volendam is natuurlijk ook een toeristenattractie, een branche waarin veel mensen werkzaam zijn. Het is belangrijk om Volendam aantrekkelijk te houden om deze werkgelegenheid te garanderen en een van de voorwaarden daarvoor is mijns inziens een autovrije dijk. Voor Edam geldt dat er een grotere toeristische potentie aanwezig is. Het is zaak Edam aantrekkelijk te maken voor een breder publiek, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt tijdens de kaasmarkten. Hier is gerichte aandacht voor nodig. Lijst Kras heeft oog voor deze belangen en heeft dit onderwerp hoog in het vaandel staan, dus voel ik me hier wel thuis