lokale politieke partij

Cor Keijzer


Mijn naam is Cor Keijzer, ik ben  vanaf het eerste uur actief binnen de Lijst Kras. Na de middelbare school ben ik met veel plezier visserman geworden om dit 22 jaar later te verruilen voor een eigen visgroothandel (VD119). Door de vele contacten die ik hierdoor heb ik opgedaan hoor ik goed wat er onder de mensen leeft en daar wil ik iets mee doen!
De vele tijdens het sporten ontstane discussies met onze lijsttrekker Loek Kras hadden mijn interesse voor de locale politiek inmiddels sterk aangewakkerd. Toen de plannen voor de nieuwe partij Lijst Kras op tafel kwamen was de keuze voor mij snel gemaakt. Inmiddels staan wij met een fris en solide team klaar voor de verkiezingen!

Wij streven er naar om met Lijst Kras een partij neer te zetten die de verbinding is tussen de burger en de politiek. Een partij die weet wat er leeft en met een open vizier de politieke arena betreedt.

Hieronder zal ik 2 van onze standpunten toelichten, te weten betaalbaar wonen en serieuze aandacht voor senioren.

Betaalbaar wonen

Lijst Kras zet zich in voor een diverse bouw: Koop en huur voor jong en oud,starters en gevestigden. Met specifieke aandacht voor (thuiswonende) jongeren, gescheiden mensen en senioren. Dit alles in de vorm van betaalbare woningen/appartementen en een woonzorgcomplex. Kortom, bouw die aansluit bij de vraag met oog voor de toekomst en bovendien: Betaalbaar.

Inzetten op inbreilokaties

Ruimte in Edam/Volendam is een schaars goed. Daarom wil Lijst Kras een actief beleid om inbreilocaties optimaal te benutten. Te denken valt aan een nieuwe Mauritius, de oude mavo en het Siriusplein voor nieuwbouw appartementen, verplaatsen sportschool Atlas, Korsnäs terrein en overige inbreilocaties.

 

Serieuze aandacht voor senioren

De vergrijzing is ook in Edam-volendam aan de orde van de dag. Dit brengt natuurlijk specifieke problemen met zich mee en hier heeft de Lijst Kras dan ook aandacht voor. Zo zetten wij in op het Woonzorgcomplex in de Broeckgouw (Zuidpolder). In overleg met de seniorenraad proberen wij rekening te houden met de kenmerkende wensen/behoeften van de senioren. Vaak kan een kleine aanpassing immers al een hoop ongemak voor deze doelgroep wegnemen.