lokale politieke partij

Publicaties

Ambtenaren gemeente Edam-Volendam toch naar de HHNK?

PvdA en Recht door Zee willen alsnog de ambtenaren huisvesten in de gebouwen van het HHNK (Hoog Heemraadschap Noordhollandsnoorder Kwartier) te Edam. Verbijsterend Vijf maanden geleden nam de gemeenteraad eindelijk de beslissing de panden van het HHNK niet aan te kopen met als doel deze te gebruiken voor het huisvesten van onze ambtenaren. De gemeenteraad had voor het doorhakken van…Lees meer →

Verkiezingsstrijd barst los tijdens begrotingsraad 2010

Gelukt! AVE eindelijk op weg naar nieuwe huisvesting RKAV naar nieuwe accommodatie Motie vacaturestop ambtenaren   Vorige week donderdag vond de behandeling plaats van de begroting 2010. De schaduw van de recessie overschaduwde dit gebeuren al maanden. Een aantal partijen wilden niets eens serieus over de begroting praten, maar afwachten wanneer er meer cijfers bekend zouden worden van het Rijk….Lees meer →

U ziet het goed: Fractie Kras wordt Lijst Kras !

Maart 2010 gaat Fractie Kras de verkiezingen in! Het logo wordt aangepast. De naam fractie Kras verandert in Lijst Kras. Lijst Kras omdat het niet meer om één persoon gaat maar een hele groep mensen, die vol goede moed en frisse ideeën voor u aan de slag willen gaan. De komende weken zullen zij zich aan u voorstellen. Fractie Kras…Lees meer →

Fractie Kras roepende, maar niet in de woestijn…(2)

In de laatste raadsvergadering (25 juni) werd er vrij onverwachts een motie ingediend door het CDA en de VVD om – bij wijze van proef – de Haven autovrij te maken van 11.00 tot 21.00 en het Zuideinde tot 16.00. Na 16.00 moet dan het verkeer via het Zuideinde onderlangs afgevoerd worden. Deze motie heeft nogal tot emotionele reacties geleid…Lees meer →

Fractie Kras roepende, maar niet in de woestijn…!

Afgelopen donderdag werd de laatste raadsvergadering gehouden voor de zomervakantie. Het was een propvolle agenda met drie hele belangrijke punten. Er was een onverwachte inspreker, amendementen en een opzienbarende motie ingebracht door twee van de drie coalitie partijen. Dat is toch wat gek, daar het college namens de drie coalitie partijen de voorstellen bij de raad indient. Het CDA en…Lees meer →

Het uur van de waarheid is aangebroken…

Morgen wacht de gemeenteraad van Edam-Volendam een lange raadsvergadering. Talloze onderwerpen moeten er nog vóór de vakantie doorheen gejaagd worden. Daar zitten belangrijke zaken bij als de bestemming van de positieve saldi van de jaarrekening 2008 en de voorjaarsnota (eerste tussentijdse balans van de begroting van 2009). Verder heb je dan nog de beslissing over de aankoop van de gebouwen…Lees meer →

Bevolking van Edam-Volendam op het verkeerde been gezet!

Vorige week stond een artikel in de Nivo van Recht door Zee aangaande de huisvesting van ons ambtenaren korps. Tot nu toe heeft fractie Kras zich  bezig gehouden met het schrijven constructieve stukjes over belangrijke zaken die spelen in de gemeente. Wij vinden dat de mensen recht hebben om te weten wat er gebeurt in de lokale politiek. In onze…Lees meer →

De beste huisvestingsoptie?

Vorige week heeft fractie Kras u duidelijk gemaakt dat er echt (deels) nieuwe huisvesting moet komen voor onze ambtenaren. Door het aanbod van de HHNK moet er nu onmiddellijk gehandeld worden. We kunnen het aanbod van de HHNK om de panden aan de Schepenmakersdijk aan te kopen, niet afwijzen zonder te zeggen wat we dan wél willen. Daarbij is het…Lees meer →

Knopen rond huisvesting ambtenaren moeten doorgehakt!!

Volgende week is het dan zover. Er moet een beslissing genomen worden over totale of gedeeltelijke vernieuwing van de ambtenarenhuisvesting voor het zich uitdijende ambtenaren apparaat. Al tien jaar is dit een heet hangijzer dat telkenmale vooruit is geschoven, tot de raad van 28 mei 2009. Hierin staat de huisvesting ter discussie en moet eigenlijk de knoop onmiddellijk worden doorgehakt….Lees meer →

Politiek steekspel verbijstert bewoners

Fractie kras beloofde vorige week verslag te doen van de afgelopen raadsvergadering. Het werd een politiek spel dat door de meeste toeschouwers totaal niet werd begrepen. Toen de kruitdampen optrokken was het doodstil. Veel verliezers en weinig winnaars. De inzet was het al dan niet mogen uitbouwen van woningen aan de Blauwe Baai en de Brederodestraat. Vooraf was de spanning…Lees meer →