lokale politieke partij

Publicaties

Het nieuwe coalitieakkoord en de dijk

Vorige week heeft fractie Kras aangekondigd de speerpunten/prioriteiten van de nieuwe “er zit niets anders op voor dit moment” coalitie bestaande uit Volendam 80, CDA en VVD nader onder de loep te nemen. In het stuk “CDA en VVD gaan de bakens verzetten” van fractie Kras – enkele weken geleden gepubliceerd – spraken wij onze grote zorg uit voor wat…Lees meer →

Coalitieakkoord geen verbetering

Donderdag 21 februari is de nieuwe coalitie van de gemeente Edam-Volendam geïnstalleerd. De dag ervoor werd in de Nivo een lijst met speerpunten gepresenteerd die na lang overleg als basis moeten dienen voor het coalitiebeleid voor de komende jaren. Volgens Volendam 80 dient het oude coalitieprogramma opgesteld door Volendam 80, Recht door Zee en de PvdA als basis voor dit…Lees meer →

De Zuidpolder

Zuidpolder weer een stukje dichterbij! Afgelopen week werd bekend dat de 1e partiële herziening van de Zuidpolder door de Provinciale Staten is goedgekeurd. Dit behoeft enige uitleg. Het college en de raad van Edam-Volendam willen zo snel mogelijk komen tot een uitvoering van het bouwproject de Zuidpolder. Daarom is besloten om de plannen voor de Zuidpolder in tweeën aan te…Lees meer →

CDA en VVD gaan samen de bakens verzetten

CDA en VVD gaan samen de bakens verzetten Na 4 maanden van vruchteloos onderhandelen is Volendam 80 door de knieën gegaan. Hoewel Volendam 80 vanaf het begin van de onderhandelingen bezwoer dat ze absoluut niet met twee partijen zou samen gaan uit de vorige regeerperiode, heeft de partij toch uit pure onmacht deze stellingname moeten verlaten. Moeizame onderhandelingen Maanden van…Lees meer →

Bloemen bij de finish

CDA verliest kroonjuweel Vele bossen bloemen veranderden van eigenaar tijdens de laatste raadsvergadering donderdag 13 december, hoewel dat niets met bovenstaande titel van doen heeft. Loege Schilder, april dit jaar nog euforisch ingehaald als de nieuwe fractievoorzitter van het CDA, als opvolger van Jaap Veerman, stapt op. Zoals zo vaak valt werk, privé en politiek niet (meer) te combineren. Loege…Lees meer →

Afloop begroting

De begroting van 2008 ongeschonden aangenomen Afgelopen donderdag stond voor de politiek in het kader van de begroting 2008. In een vergadering die de hele dag duurt worden er allerlei belangrijke beslissingen genomen over de begroting van 2008. Er komt dan vooral een antwoord op de vraag: Waar wordt hoeveel geld aan besteed, wat zijn de prioriteiten en hoe gaat…Lees meer →

De begroting van 2008

De begroting van 2008 Morgen donderdag 8 november is het weer zover. De begroting voor het komende jaar wordt vastgelegd. De aanloop naar de begroting toe was een heel bijzondere. Dreigende financiële onweerswolken hingen boven de gemeente Edam- Volendam. Bezuinigingen De toenmalige wethouder van financiën Jaap Bond van Recht door Zee gaf de raad de opdracht om in eerste instantie…Lees meer →

Fraude bij grondaanbieding WoZoCo?

Onderzoek KPMG De gemeenteraad heeft vorige week een rapport besproken over een grondaanbieding voor de bouw van het woonzorgcomplex (WoZoCo) in de Zuidpolder. Het rapport was opgesteld door KPMG. Deze organisatie moest onderzoeken of bij de grondaanbieding vanuit de gemeente malversaties (frauduleuze of onrechtmatige handelingen) waren gepleegd. Het WoZoCo Het WoZoCo zal worden gebouwd voor senioren met en zonder zorgbehoeften….Lees meer →

Speerpunten fractie Kras

Actief op vele fronten Iedereen zal begrijpen dat een eenmansfractie niet op alle fronten zal kunnen uitblinken. Er zijn veel terreinen waarop een gemeenteraadslid zich moet bewegen en informatie waar hij zich in moet verdiepen. Dat valt lang niet altijd mee. Ik heb al redelijk wat ervaring opgedaan de afgelopen jaren in de gemeentelijke politiek ik had een hele brede…Lees meer →

Verkiezingstijd lijkt uitgebroken

U heeft zich misschien verbaasd over het grote aantal stukken vorige week in dit blad. Als lezer moet u dan op scherp zitten Dat betekent dat er dingen staan te gebeuren op het politieke front, waarbij alle partijen er als de kippen bij willen zijn, om de mensen te overtuigen dat zij daar een groot aandeel in hebben gehad. Halve…Lees meer →