lokale politieke partij

Publicaties

Plannen Europaplein door Raad Edam-Volendam omarmd

Realisering dorpshartcentrum wordt werkelijkheid Eindelijk! Na vele jaren praten met de betrokken inwoners, ondernemers, politiek partijen onderling, het maken van vele dikke dossiers en het afschieten van schier onmogelijke plannen is afgelopen donderdag eindelijk de kogel door de kerk gegaan. Een overgrote meerderheid van de Raad stemde volmondig in met de laatste versie van het Europaplein dat van de tekentafel…Lees meer →

Verkeersplan oude kom aangenomen

Realisering aantrekkelijk centrum stap dichterbij Donderdag 15 juni jongstleden was het dan eindelijk zover. Het verkeersplan “oude kom Volendam” lag na vele jaren eindelijk ter besluitvorming voor aan de Raad van Edam-Volendam. De goedkeuring van dit verkeersplan is vereist om de vervolgstap te kunnen maken naar een upgrading van het centrum van Volendam. Iedereen heeft zijn menig kunnen geven over…Lees meer →

Einde Volendammer kermis in zicht? Deel 2

Alom opschudding in ons mooie dorp. Gevreesd wordt voor het teloor gaan van onze buitengewone kermis, waar vele Volendammers heel trots op zijn . Actiegroepen zijn in oprichting. De messen worden geslepen evenals de balpennen en links en rechts worden beschuldigingen geuit. Wie heeft dit op z’n geweten allemaal? Naast dit weekblad worden ook Facebook en allerhande andere “sociale” media…Lees meer →

Europaplein komt er nu echt aan! Deel 1

Afgelopen donderdag werd in de Raad van Edam-Volendam het definitieve concept van het Europaplein gepresenteerd. Alle ontwikkelingen en inspraakprocedures vanaf 2012 passeerden de revue. De Raad mocht voor de laatste maal schieten op het uiteindelijke concept, tot stand gekomen na inspraak van bewoners, ondernemers en raadsfracties in al die jaren. LijstKRAS heeft zich vanaf 2012 tot het uiterste ingespannen colleges…Lees meer →

Nieuwe Seinpaal grote aanwinst voor onze gemeente

Startsein bouw door de Raad gegeven Wij schreven vorige week al over de woonvisie die aangenomen werd door de Raad van Edam-Volendam op 13 april. Er stond die avond nog een belangrijk dossier op de agenda, namelijk de bouw van een nieuwe Seinpaal. Vele sportclubs wachten al jaren op deze nieuwe hal omdat zij hun teams onvoldoende speel – en…Lees meer →

Eerste Woonvisie uit de geschiedenis van Edam-Volendam vastgesteld

Grote prestatie van wethouder Koning en zijn ambtenaren. In de Raad van 13 april werd de eerste woonvisie van de gemeente Edam-Volendam door een grote meerderheid van de Raad aangenomen. Dat was het sluitstuk van heel wat politieke beroering. In december 2016 was de eerste versie van de Woonvisie nog door Wethouder Koning van Ruimtelijke Ordening (R.O.) van LijstKRAS teruggenomen….Lees meer →

Lange Weeren en de 3e ontsluitingsweg noodzaak of speeltje van de politiek? Deel 1

De afgelopen maanden heeft het college bestaande uit wethouders van de coalitie LijstKRAS, CDA Zeevangs Belang en de VVD een aantal grote projecten op de agenda van de Raad gezet. Enkele maanden terug al een kredietaanvraag om de plannen van het Europaplein verder uit te werken. De uitvoering staat vooralsnog gepland in het 4e kwartaal 2017. In januari stond de…Lees meer →

Inbreng woonvisie Volendam 80 en PvdA “nul”

Volendam 80 en de PvdA maken woonvisie tot politieke speelbal In de laatste Raadsvergadering van 2016 op donderdag 15 december stond de woonvisie geagendeerd. In dit document moet een totaal visie worden gegeven op de toekomstige woonbehoefte in een gemeente. Het document heeft iedere gemeente verder nodig om met woningbouwverenigingen afspraken te kunnen maken over wie, wat, waar bouwt en…Lees meer →

Burgerinitiatief nodig bij aanleg ondergrondse containers

Initiatief Munnickenveld geeft inzicht in behoefte en lokatie In februari van dit jaar was het Henk Bond, burgerraadslid van Lijst KRAS, die voortvarend het initiatief nam om een enquête op te zetten onder de bewoners in zijn buurt; het Grutto-, Pluvier-, Kievit- en Zilvermeeuwplantsoen alsmede de Torenvalkstraat, Reigerstraat, Scholeksterstraat en Pastoor Langedijkstraat. Doel: het onderzoeken van de behoeften naar ondergrondse…Lees meer →