Vergaderen in PX te min voor raadsleden: 2 miljoen uitgetrokken voor verbouwing van de Ark tot tijdelijke raadszaal 

ark
klik om te vergroten

Sinds 2021 vergadert de gemeenteraad van Edam-Volendam in de PX. Slechts 1x per maand wordt het multifunctionele gebouw omgetoverd tot raadszaal. Geen perfecte oplossing, maar de PX voldoet prima om een aantal jaren te overbruggen voordat een knoop wordt doorgehakt over mogelijke nieuwbouw van het stadskantoor. Hiervoor heeft het College van burgemeester en wethouders inmiddels drie locaties aangewezen; locatie Mgr. Veermanlaan, het Tase-terrein en de Lange Weeren.

Wat is de nut en noodzaak van één nieuw stadskantoor? 

Lijst KRAS had liever gezien dat eerst de nut en noodzaak van een nieuw stadskantoor wordt onderzocht. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom de locatie van het huidige stadskantoor in combinatie met de Mgr. Veerman niet (meer) geschikt zijn voor een toekomstbestendige oplossing. Het college van B&W lijkt de keuze al te hebben gemaakt dat er één nieuw gebouw moet komen voor alle ambtenaren op één van de bovengenoemde locaties. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk op welke locatie dit haalbaar is en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Begrijpt u het nog? 

Hoewel het college van B&W dus druk bezig is met het onderzoek naar een nieuw stadskantoor, wordt er vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek minimaal 2 miljoen geïnvesteerd om de Ark om te voren tot een tijdelijke raadszaal. Het is wonderlijk te noemen hoe snel de oproep van (een deel van) de gemeenteraad om niet langer te vergaderen in de PX lijkt te worden verwezenlijkt. Lijst KRAS is van mening dat een investering in de Ark niet los kan worden gezien van de bouw van een nieuw stadskantoor. Wij vinden het namelijk niet uitlegbaar dat er 2 miljoen wordt vrijgemaakt voor een tijdelijke oplossing, terwijl de bouw van een nieuw stadskantoor niet minder dan 10 miljoen euro gaat kosten. 

Oproep Lijst KRAS: éérst een visie over het stadskantoor, daarna een besluit over de Ark

Op 20 juni besluit de gemeenteraad over het investeringskrediet van 2 miljoen euro voor de Ark, en in het najaar van 2024 over de haalbaarheid van een nieuw stadskantoor. Hierbij zijn alle ogen gericht op de huidige coalitiepartijen (VD’80, CDA, Zeevangsbelang en BVNL). Lijst KRAS hoopt op het gezonde verstand van deze partijen. Met het oog op de aankomende bezuinigingen en enorme tekorten bij de Julianaweg en op het gebied van zorg, is het een absolute noodzaak om zorgvuldig om te gaan met de toch al beperkte financiële middelen.

Wat Lijst KRAS betreft kan een zorgvuldig besluit over de Ark enkel genomen worden als er meer duidelijkheid komt over de (financiële) haalbaarheid van een nieuw stadskantoor en is besloten of de Ark wel of geen onderdeel uitmaakt van de toekomstige huisvesting. Het is niet uitlegbaar om vooruitlopend op dit onderzoek 2 miljoen te investeren in een tijdelijke oplossing, enkel om de reden dat de PX door (een deel van) de gemeenteraad te min wordt bevonden om in te vergaderen.  

Wordt vervolgd. 

Facebook
Twitter
LinkedIn