lokale politieke partij

3. Jan Veerman

Mijn naam is Jan Veerman, ik ben 30 jaar werkzaam als tandarts in Volendam en wil iets terugdoen aan de gemeenschap door mij aan te sluiten bij een politieke partij. De enige partij die vond dat de HHNK-gebouwen niet gekocht moesten worden was Lijst Kras. Het heeft heel veel geld gekost en nu zitten we er mee in onze maag. Het jaarlijkse onderhoud drukt enorm op de begroting.  De gebouwen werden afgestoten door HHNK omdat ze niet meer geschikt waren voor huisvesting van ambtenaren.
Het argument dat de gebouwen anders voor Edam verloren zouden gaan is onzin. Als de gemeente ze niet had gekocht zouden ze er nu nog staan. Lijst Kras staat voor een duurzame huisvesting van onze ambtenaren en dat is onmogelijk in de HHNK-gebouwen.

   

 

Waarom zit je bij LijstKRAS?
Ik ken Loek al vanaf zijn vierde jaar. Tot op heden weet ik precies wat ik aan hem heb. Loek is lang geleden al geslaagd voor de rekentoets. Goed rekenen heb je namelijk nodig in de politiek. Dat blijkt heden ten dage maar weer uit het feit dat onze gemeente maar panden blijft aankopen. Op een bepaald punt gaat dat fout. Dan gaan te veel verschillende belangen de boventoon voeren en krijg je de zogenaamde kommenstrijd waar niemand op zit te wachten.

Wat vind je van de plannen voor het dorpshart?
Een dorpshart kan alleen maar kloppen als daar ook gewoon mensen wonen. Niet in appartementen met zo’n belachelijk “Frans balkonnetje” op twee- en driehoog waar je met niet meer dan twee personen kunt zitten. Daaronder moet dan een rolluikencomplex komen met duizenden vierkante meters winkelruimte omdat het anders niet rendabel is om de boel te gaan bouwen. Bovendien staat er nu al veel winkelruimte te huur in de Oude Kom. Ook het versmallen van de Zeestraat is alleen bedoeld om nog meer meters te ontnemen van “ONZE” leefruimte. Laat de Zeestraat lekker breed blijven. Wij willen ook geen parkeergarage voor 600 auto’s. Al jaren vinden we dat de Julianaweg een overbelaste weg is. Vandaag de dag sta je al vast bij de rotonde bij Pier. Dat wordt nog veel erger met zo’n garage. Zo’n dorpshart krijgt direct te maken met een infarct.

Wat is jouw mening over het monumentenbeleid?
Ik noem de Rokersgracht altijd als voorbeeld van hoe het in Volendam altijd ging. Een aantal jaar geleden stonden daar nog veel krotten. Daar ging je toch niet wonen? Maar kijk nu eens! Zonder een opgelegd monumentenbeleid hebben ze daar de mooiste straat van Volendam gemaakt. En wat heeft de gemeente gedaan? Die heeft aan het eind van die straat een Trespa Havenhof neergezet met gesloten etalages aan de straatkant. Volendammers die nu geconfronteerd worden met een opgelegde monumentenstatus verdommen het nu om nog wat aan hun bezit te gaan doen. Zij willen niet betutteld worden. Verpaupering van die woningen zal het gevolg zijn. LijstKRAS denkt in dezen verder vooruit.

Wat moet er volgens jou dan wel gebeuren?
Zoals het plan nu gebracht is, moet het dus niet. De gemeente zou wel even de hele oude kom opkopen om dit plan te gaan realiseren. Een veel te groot risico. Veel mensen, zeker in LijstKRAS, kregen meteen het gevoel dat ze voor een voldongen feit kwamen te staan (hetzelfde geldt voor de kwestie rondom de HHNK-gebouwen). Dat geeft enorme weerstand. Daarom lopen de zaken zoals ze nu lopen. Niet goed dus. Je zult een zogenaamde denktank moeten creëren van bewoners rondom de Zeestraat, de ondernemers van de oude kom en een aantal “creatieven”. Pas dan kun je gaan werken aan een knus, regelmatig kloppend dorpshartje dat interessant is voor de bevolking en de gasten die nog steeds naar Volendam komen om zijn sfeertje.

Heb je nog een goede raad voor Volendam?
Ja, ga vooral stemmen op 19 maart.
In Edam stemt 80% van de bevolking en in Volendam 50%, als u begrijpt wat ik bedoel?