lokale politieke partij

Publicaties

Hoe ziet de toekomst van Edam-Volendam eruit? (2)

Vorige week hebben wij geschreven over presentatie die de Raad een paar weken geleden heeft gehad. Het ging over de diverse ontwikkelingen die eraan zitten te komen vooral op het gebied van ruimtelijke ordening  die een grote impact zullen hebben op ons toekomstig leefklimaat. Daarmee bedoelen wij dat indien die ontwikkelingen ingang gezet worden, dit deels impact krijgt op hoe…Lees meer →

Hoe ziet de toekomst van Edam-Volendam eruit?

College wil de toekomst van Edam-Volendam voor de komende 50 jaar na de zomervakantie gaan vastleggen.  Een klein twee weken geleden werd de Raad in de raadszaal van het HHNK geïnformeerd tijdens een info-avond, over de mogelijke toekomst van Edam-Volendam hoewel de projecten die besproken werden praktisch allemaal spelen in de kom Volendam. Een rits aan ambtenaren is nu bijna…Lees meer →

De waarheid omtrent de Lange Weeren?

Hoe ziet LijstKRAS de waarheid? Vele inwoners in Volendam zijn de weg kwijtgeraakt in het dossier de Lange Weeren. Een dossier dat door duizenden mensen nauwlettend wordt gevolgd omdat de Lange Weeren het laatste stuk grond is voor het plegen van woningbouw vooral voor onze starters ook wel uitleglocatie genoemd. In de diverse media zijn er allerlei tegenstrijdigheden gepubliceerd en…Lees meer →

‘Meepraten over belangrijke onderwerpen is uitdagend’

Wim Kras (29) en Henk Bond (61) traden onlangs aan als opvolgers van Erik Schokker en Albert Koning. Ze maken daarmee gebruik van een ‘unieke kans’ om een jaar het gemeenteraadslidmaatschap uit te proberen. Wim sluit niet uit dat hij ooit de naam van Lijst KRAS in ere houdt door zijn vader Loek op te volgen. Henk wil als bouwondernemer…Lees meer →

Bouwen in de Lange Weeren zorgt voor tweespalt

 Politiek verdeeld over aanpak   Zowel in de raad als het college was er geen overeenstemming over de uitgangspunten m.b.t. het bouwen in de Lange Weeren.  Dat er gebouwd moet worden vinden alle partijen behoudens Groen Links. Je zou zeggen geen vuiltje in de lucht. Maak een mooi plan met de juiste kaders laat de ontwikkelaars aan het werk gaan. Er…Lees meer →

Bouwen in Lange Weeren uitgemaakte zaak?

Nu de Broeckgouw op een haar na voltooid is, wordt de vraag steeds dringender of de Lange Weeren al in zicht is om aan de grote vraag die er zeker is in de kom Volendam te voldoen. Vanuit de andere kernen in de gemeente Edam-Volendam is er een stuk minder vraag naar nieuwbouwwoningen. Inmiddels zijn benodigde gronden in de Lange…Lees meer →

Zoekt u een zinvolle hobby? De lokale politiek heeft u hard nodig!

In maart 2021 vinden de landelijke verkiezingen plaats. Veel mensen vinden de landelijke politiek een brug te ver en hebben diverse gegronde redenen om zich niet met politiek te bemoeien. Wij van LijstKRAS acteren op lokaal niveau omdat de problemen en mogelijkheden die daar spelen herkenbaar zijn en we graag nuttige zaken in gang zetten en oplossingen zoeken voor die…Lees meer →

De afvalstoffenheffing stijgt ieder jaar. Is daar nu niets aan te doen?

De afvalstoffenheffing gaat ieder jaar omhoog. Mensen zijn daar soms boos over. Het leven is al duur genoeg vindt men. De oorzaak van die verhogingen is echter zeer beïnvloedbaar door de mensen zelf. We leven niet meer in de middeleeuwen. Toen werd alles gewoon op straat en in het water gegooid. De tijden zijn veranderd. We hebben waanzinnige hoeveelheden afval,…Lees meer →

Begrotingsbehandeling in het kader van de Coronacrisis.

Vorige week donderdag vond de begrotingsraad plaats in Edam-Volendam. Alle gemeenten maken op die dag de balans op van het afgelopen jaar en geven een doorkijk naar de komende jaren. De lokale belastingen- en de financiële stand van zaken van de gemeente worden vastgesteld. Ieder raadslid, maar meestal gewoon de fractievoorzitter van een partij, begint in een spreekbeurt over alles…Lees meer →

Voltooiing WOZOCO nadert met rasse schreden!

Na meer dan 16 jaar zal de WoZoCo aan de Friese Vlaak over enkele weken opgeleverd zijn. Eindelijk is dit plan dat al vanaf het begin van de eeuwwisseling een politieke wens was, opgepakt en gerealiseerd.  Het woon-zorgcomplex heeft een lange geschiedenis gehad. Wethouder Theo Nouwen presenteerde zo’n 16 jaar geleden vol trots de maquette op het stadskantoor in Edam-Volendam…Lees meer →