lokale politieke partij

13. Tomas Tol


Ik ben Tomas Tol (1952), deels leerkracht aan de St. Nicolaasschool in Volendam en oppas “bap”. Naast een geweldige vrouw heb ik twee dito dochters en twee kleinzonen waar ik wekelijks twee dagen op pas.

Vanuit mijn onderwijstaak was ik tot voor kort Intern Cultureel Coordinator voor alle basisscholen in Volendam; daarnaast bestuurder van de Stichting kunst kijken in Volendam; vrijwilliger voor diverse organisaties. Tot mijn hobbies behoren theaterbezoek, reizen, wandelen.

Ik heb mij bij Lijst Kras gevoegd omdat ik in de gelegenheid ben van dichtbij te gedrevenheid te zien waarmee door de mensen van Lijst Kras aan deze partij wordt gewerkt en met welke begaanheid de problemen van de diverse maatschappelijke groeperingen op de agenda worden gezet en bediscussieerd, om daarna ook aangepakt te worden. Niets dan lof hiervoor!

Tomas Tol

 

In een recent verleden ben ik vele jaren als commissaris betrokken geweest bij Stichting Woningbeheer “De Vooruitgang”, waardoor het volgen van de woningmarkt en het beleid op het gebied van de volkshuisvesting mijn grote interesse heeft. In een tijd van vergrijzing, een toestroom van gescheiden huwelijken en een financiele crisis is bewust en betaalbaar bouwen voor specifieke doelgroepen van het hoogste belang. Daar houdt Lijst Kras zich bij uitstek mee bezig.

Door mijn werk en voorliefde probeer ik de creatieve, sportieve en culturele mogelijkheden voor de inwoners van onze gemeente te bevorderen. Daartoe ben ik in maart 2013 toegetreden tot het cultuurplatform van de gemeente Edam-Volendam. Ook op het politiek vlak wil ik me in gaan zetten om hierin zoveel mogelijk te realiseren. De nieuwe gebouwen van De Singel, Pius X en onze sportaccommodaties bieden enorme kansen om tot een inspirerend beleid op dat gebied te komen. Edam-Volendam: een bruisende gemeente!