Tomas Tol

Ik ben Tomas Tol, gepensioneerd, na 44 jaar als onderwijzer/cultureel coördinator voor de basisscholen in Volendam te hebben gewerkt. Naast een geweldige vrouw heb ik twee dochters en vier kleinkinderen, op wie ik wekelijks twee dagen pas. Mijn hobby’s: theaterbezoek, fietsen, tennis en lezen.

Sinds 2009 ben ik betrokken bij Lijst Kras, die na een periode als eenmansfractie in de raad met 6 zetels de grootste partij werd in Edam-Volendam. Een gemeente die niet alleen naar aantallen, maar ook qua omvang behoorlijk is gegroeid: er zijn maar liefst zeven “kernen” bijgekomen. Het besturen van zo’n gemeente vraagt een grote persoonlijke betrokkenheid bij het welbevinden van haar inwoners.

Ik heb mij bij Lijst Kras gevoegd omdat ik van dichtbij de gedrevenheid zie waarmee door de mensen van Lijst Kras aan deze partij wordt gewerkt en met welke begaanheid de problemen van de diverse maatschappelijke groeperingen op de agenda worden gezet en bediscussieerd, om daarna ook aangepakt te worden. Het streven is om voor iedereen aanspreekbaar te zijn en alles in alle openbaarheid bespreekbaar te maken. De burger moet gehoord worden en waar dat niet het geval is moet dat mogelijk worden gemaakt, om de leefbaarheid en het welzijn in onze gemeente te optimaliseren.

In het verleden ben ik vele jaren als commissaris betrokken geweest bij Stichting Woningbeheer “De Vooruitgang”, waardoor het volgen van de woningmarkt en het beleid op het gebied van de volkshuisvesting mijn grote interesse heeft. In een tijd van vergrijzing, een toestroom van gescheiden huwelijken, stijgende huizenprijzen en een krappe markt, is het betaalbaar bouwen voor specifieke doelgroepen van het hoogste belang. Daar houdt Lijst Kras zich bij uitstek mee bezig. Niets dan lof daarvoor.

Vanuit mijn werk en voorliefde voor cultuur probeer ik de creatieve, sportieve en culturele mogelijkheden voor de inwoners van de gemeente te bevorderen. In het verleden als bestuurder van de Stichting Kunst kijken in Volendam, daarna als lid van het Cultureel Platform van de gemeente en recent als bestuurslid van de Zangertjes van Volendam. Ook op het politieke vlak zet ik me in om op dit gebied zoveel mogelijk te realiseren en van Edam-Volendam een bruisende gemeente te maken.