1 jaar coalitie Vd80/ZeevangsBelang/CDA/BVNL

logo website
klik om te vergroten

We zijn inmiddels een jaar verder na de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag was duidelijk voor ons: Lijst KRAS mocht haar wonden likken en Volendam80 was de grote winnaar. Het waren verkiezingen over het bouwen van woningen, transparantie en een klantvriendelijke gemeente. Nu we een jaar verder zijn, kunnen we kijken hoe het ervoor staat met alle verkiezingsbeloftes die zijn gemaakt. De coalitie VD80, Zeevangs Belang, CDA en BVNL zijn begonnen met maar liefst vijf wethouders. Blikken vol extra ambtenaren zijn aangerukt. De externe werknemers zijn weliswaar afgenomen, maar het aantal FTE binnen de gemeente neemt toe. Gezien het aantal vacatures zal voorlopig ook geen stop komen op het personeelsbeleid van de gemeente, maar van bezuinigingen op het ambtenarenapparaat lijkt geen sprake te zijn.

Participatie

Ook van een brede participatie is vooralsnog geen sprake. Houdt de gemeente een enquête onder de bewoners van de Bonifatius Guijtstraat voor extra parkeerplaatsen, dan “vergeet” men gemakshalve de bewoners van de Jacobus Bontstraat uit te nodigen, een straat die zeker last zal ondervinden van deze uitbreiding van parkeerplaatsen. Hetzelfde zien wij gebeuren bij het aanwijzen van een locatie voor containerwoningen bij voormalig politiebureau de Deimpt. Waren het niet BVNL en Volendam80 die hard van de daken schreeuwden dat het allemaal beter moest, dat de gemeente transparanter moest worden en zij zorgvuldiger moest zijn in haar informatievoorziening? Nou, daar zien wij nog bar weinig van terug! “Wij hadden eigenlijk heel weinig tot geen weerstand verwacht”, was de verwachting van de beide wethouders. 

Woningbouw

Inderdaad, op het dossier van “De Lange Weeren” zijn stappen gemaakt. Nee! Het plan is nog niet goedgekeurd, maar het is verrassend te noemen dat CDA en Zeevangs Belang, die eerder tegen een plan op het hele gebied waren, nu opeens zijn gedraaid! Blijkbaar zit dat pluche wel lekker. Het bouwen van woningen zal dus nog wel even duren. Net als bouwen op het Tase-terrein. Tot nu toe is ieder voorstel van Lijst KRAS door de coalitie geblokkeerd. Afgelopen raadsvergadering lichtte het college wel een tipje van de sluier op: in afwachting van een mogelijke verhuizing van de RKAV en een eventueel nieuw stadion in de Purmer, heeft men bedacht dat er wellicht prefab woningen geplaatst kunnen worden voor 10 á 20 jaar op het Tase-terrein. Of de verhuizing van de RKAV en het stadion van de FC doorgaat is allerminst zeker.  Daarnaast vinden wij dat het goed mogelijk zou moeten zijn om nu een plan te maken voor definitieve woningbouw. Prefab bouwen is ten opzichte van traditioneel bouwen sneller, maar of het echt goedkoper is valt te betwijfelen. Wij zullen de plannen van het college met spanning afwachten en houden u op de hoogte.

Een positief punt om te benoemen is dat de hondenbelasting is afgeschaft. Een onzinnige belasting die geheven werd op de hondenbezitter. Echter zullen aan de andere kant alle zeilen bijgezet moeten worden om de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Als we op deze voet doorgaan met ons afval zal op termijn de afvalstoffenheffing flink omhoog moeten worden geschroefd om de afvalverwerking kostendekkend te maken.

Ook op andere onderwerpen moeten we maar afwachten hoe het gaat aflopen: straatcoaches Singelwijk voor maar liefst 400.000 euro per jaar tot minimaal 2030, Waterfront Visie, kermis, opvang asielzoekers en vluchtelingen, tegengaan van verloedering, energietransitie etc. etc. Ook zijn er nog steeds geen concrete plannen voor transitie van de Julianaweg naar woningbouw, aanleggen van glasvezel en ambtenarenhuisvesting. Sinds de verkiezingen is de raadsagenda bijzonder leeg. Volgens een indicatieve jaarplanning blijft dat zo de rest van het jaar. Niet meer dan 4 onderwerpen per raadsvergadering. Als we op dit tempo doorgaan kan het volgende college haar borst nat maken. Het duurt weliswaar nog drie jaar, maar de tijd gaat snel!

Facebook
Twitter
LinkedIn