Vage zinnen

Ontwikkeling wandel - en fietspaden in de Zeevang en nabij Katwoude ! In dit vijfde artikel van fractie Kras aangaande het coalitieakkoord tussen Volendam 80, CDA en VVD willen we…

0 Reacties

Alcohol en drugs

Strenge aanpak alcoholmisbruik en drugshandel ! In dit vierde artikel neemt fractie Kras de voornemens van de nieuwe coalitie op het gebied van drugs en alcohol onder de loep. Alle…

0 Reacties