De waarheid en de leugen

liegen
klik om te vergroten

Beschermd stadsgezicht en cultureel erfgoed bij het oud vuil gezet door VVD, PvdA en GroenLinks

De lezer van de Nivo wordt gek van alle tegenstrijdige berichten van de verschillende partijen over diverse onderwerpen. Wie moet je nou geloven? Lijst Kras zal proberen u te helpen. Vorige week zag u bijgaande foto van het weiland aan de Singelweg tegenover het busstation Edam in de Nivo, bij een artikel van Volendam 80.  Het ging over het voorstel om 50 parkeerplaatsen aan te leggen in dat weiland zogenaamd voor overstappende automobilisten, die dan van het openbaar vervoer gebruik zouden kunnen maken. De provincie had onderzoek gedaan en vastgesteld dat daar nauwelijks animo voor was en wilde maar € 65.000,- subsidie geven. De meerderheid  van de Raad,  VVD, PvdA en Groen Links(11-10) willen daar toch maar liefst minimaal € 350.000,- voor uittrekken in deze tijd van bezuinigingen.

Gratis parkeerterrein weggehoond!

Een paar jaar vóór dat de HHNK zijn panden aan de gemeente te koop aanbood, hadden zij een plan ingediend bij de gemeente om het hele weiland aan de Singelweg om te toveren tot een prachtige parkeerplaats voor hun personeel. Als de gemeente medewerking zou verlenen mochten alle overige parkeerplekken door de gemeente Edam-Volendam voor de bewoners en toeristen gebruikt worden en ook de rest van het parkeerterrein als er geen medewerkers van het HHNK  geparkeerd stonden en dat allemaal gratis op kosten van het HHNK! Toenmalig wethouder van verkeer Martijn Smit vond het een fantastisch plan. Zo goedkoop was de gemeente nog nooit aan goede parkeerruimte gekomen die de overvolle binnenstad van Edam zou kunnen ontlasten en toeristen de mogelijkheid zou geven aan de rand van Edam te parkeren.

Storm van protesten 

Een golf van protest en verontwaardiging stak echter op in de kom Edam en wethouder Smit besloot een ” volksraadpleging” te houden onder de Edammer bevolking in het HHNK, omdat ook zijn eigen partij, Groen Links en de VVD mordicus tegen waren. Het hele HHNK stroomde vol met mensen. De lijsttrekker van Lijst Kras, Loek Kras was daarbij ook aanwezig. De sfeer was akelig en de toon was beledigend vanuit de zaal. Hoe durfde de wethouder het in zijn hoofd te halen het cultureel erfgoed van Edam te verkwanselen voor een ontluisterende kijk op dat geparkeerde blik?  Het stadsaanzicht monumentaal en beschermd door alle instanties te laten verpesten door geparkeerde auto’s. Onaanvaardbaar. Was hij gek geworden? De wethouder en de paar aanwezige ondernemers, die het plan heel goed  vonden, werden al “kleiner”. De wethouder trok dezelfde avond ter plekke zijn plan in. De achterban had gesproken. Geen gratis parkeerterrein van meer dan een miljoen.  Het cultureel erfgoed  en beschermd stadsgezicht was belangrijker. Het gemeentebestuur moest maar elders voor eigen geld (lees van de inwoners) parkeerplaatsen realiseren voor Edam.

 

En toen……  

–          Wethouder Smit vertrok naar een andere gemeente;

–          Het HHNK verkocht zijn pandencomplex aan de gemeente (onder de druk van VVD, PvdA en Groen Links want het is een monument);

–           Wethouder financiën Luyckx van de PvdA (tot en met juni 2013 lid van het college) die  vóór verkoop van het HHNK stemde (hij wist wel dat het te duur was!) en werd daarom afgedankt door zijn eigen PvdA fractie en pakte z’n biezen;

–          Nu hebben de partijen VVD, PvdA en Groen links, ja u leest het allemaal goed, een voorstel doorgedrukt om 50 parkeerplaatsen aan te leggen in het omstreden weiland dat hun beschermd stadsgezicht en hun cultureel erfgoed, zo zwaar aantast voor honderdduizenden euro’s en dat in tijden van zware bezuinigingen.

 

Heeft u al enig protest gehoord uit Edam van alle historici en erfgoed beschermers deze keer?????  Waarom niet denkt u? We zullen een tip van de sluier oplichten. Als er ambtenaren in de HHNK komen te werken, zullen ze toch parkeren moeten, want dat kan niet bij het HHNK……………

 

p.s.

Deze kosten stonden overigens niet vermeld in het door henzelf georganiseerde (5e )rapport. Deze en vele andere kosten komen er nog bij.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn