Interview nr. 6 Lijst Kras: Erik Schokker

Erik Lijst Kras
klik om te vergroten

Even voorstellen… Lijst KRAS

Door Edda Veerman

In de aanloop naar de verkiezingen kunt u elke week kennis maken met één van de fractieleden van LijstKRAS. Deze week:

Erik Schokker

Erik Schokker is een sportieve en betrokken vader van twee zoons. Hij studeerde aan de HES, werkte jarenlang als marketingmanager en was 12,5 jaar actief als bestuurder en secretaris bij de EDVO en als vrijwilliger bij de handbal. Tegenwoordig werkt hij zelfstandig als verkoper en internetmarketeer.
Erik is fractielid van LijstKRAS sinds 2011. Hij staat als zesde op de lijst en hij is vooral actief in de promotie van LijstKRAS.

‘Ik vind dat de politiek zuiverder en meer integer moet.’

Waarom zit je bij LijstKRAS?

Wat ik bespeurd heb bij de fractieleden van LijstKRAS is dat niemand handelt uit eigenbelang. Het accent ligt altijd op het wij-belang in plaats van op het ik-belang. Loek Kras heeft het dan ook altijd over ‘ons’ geld als hij het over het geld van de gemeente heeft. LijstKRAS vindt dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het gemeentebudget. Binnenkort gaat er enorm veel veranderen op het gebied van de zorg voor gehandicapten, ouderen, etcetera. En bovendien staat de fusie met Zeevang voor de deur. Dat gaat over miljoenen. Dat het college nu is gevallen over een stel oude gebouwen, dat verafschuw ik.

Strategie is natuurlijk onvermijdelijk in de politiek. Maar het moet niet het vertrekpunt zijn. LijstKRAS vindt dat de politiek zuiverder en meer integer moet, dat spreekt mij erg aan.

‘Het college is gevallen over een stel oude gebouwen. Dat verafschuw ik.’

Zijn jullie pro-Volendam?

Lijst KRAS telt alleen leden uit Volendam dus dat zou je wel denken. Ik houd echter meer van het wij-gevoel. Ik houd helemaal niet van de kommenstrijd en LijstKras probeert dat ook te voorkomen.  Maar in Volendam wonen wel de meeste inwoners, hier wordt het meeste geld verdiend, hier staat het gemeentehuis. Volendam is het hart van de actie. Volendam moet dus wel het voortouw nemen in deze gemeente.

Waar zou je jezelf graag voor in willen zetten?

Ik zou me graag willen inzetten voor het welzijn van de jeugd, met name voor de 16- en 17-jarigen. Nu zij niet meer naar de kroeg mogen, moeten er alcoholvrije alternatieven komen. LijstKRAS wil nog meer samenwerking tussen de gemeente, Club- en Buurthuiswerk en de Sportkoepel bewerkstelligen. Als er een goede integrale (driehoeks)samenwerking ontstaat tussen deze drie instanties kunnen er mooie initiatieven voor de jeugd komen op het gebied van sport en andere sociale activiteiten. Deze instanties krijgen subsidie en er lopen veel enthousiaste vrijwilligers rond. Hier kan de sociale omgeving ontstaan waar jongeren kunnen ontdekken hoe goed sporten voor je is, er kunnen vriendengroepen ontstaan die het gezellig hebben. Zo ontstaan er alternatieven voor de verleiding van alcohol en drugs.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn