Plannen Europaplein kunnen op veel draagvlak rekenen

Europapleinbericht2
klik om te vergroten

Toekomst Europaplein: een veilig, gezellig winkelhart voor iedereen.

Afgelopen donderdag waren de stoelen in de raadszaal tot op de laatste plaats bezet. Diverse belangrijke onderwerpen stonden er op de agenda waaronder de plannen m.b.t. het Europaplein en de aankoop van “het Tase” terrein (de voormalige Don Bosco). Op dit laatste komen wij volgende week terug. Veel ondernemers en ook wat omwonenden waren aanwezig en in de afgelopen jaren zijn de spanningen tussen die twee groepen behoorlijk opgelopen. Maar liefst drie insprekers hadden zich aangediend. Ieder namens zijn eigen achterban. Veel aandacht werd gevraagd voor de veiligheid, het zware verkeer, het zoekverkeer en de belasting van dat alles voor de kleine straatjes in het gebied. Alleen al de Haringstraat kent veel oudere huizen met korte palen en daar zijn maar liefst 6 huizen tot monumenten benoemd door de gemeente. Nu willen zij ook graag dat daar naar wordt gehandeld.
Alle sprekers gaven op vragen van Groen Links aan dat zij door wethouder Rijkenberg van Lijst KRAS zeer serieus genomen werden en dat zij blij waren dat zij dit door Lijst KRAS ingezette inspraakinitiatief zeer waardeerden. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee. Een door iedereen gedragen Europaplein is de hartenwens van Lijst Kras en één van de topprioriteiten van deze korte bestuursperiode.

Uitgewerkte plannen?
De oppositie gaf aan dat zij de concepten veel te uitgewerkt vonden, zodat de mensen niets meer te kiezen zouden hebben. Niets is minder waar. Er zijn twee conceptvarianten aangeboden om van daaruit mee te kunnen praten. De wethouder en ook Lijst KRAS zelf hebben in publicaties aangegeven dat alle ideeën zullen worden meegenomen en dat alle inwoners uitgebreid de gelegenheid zullen krijgen mee te denken. De weken voor deze Raad waren de conceptontwerpen al bekend gemaakt via allerlei media met de uitdrukkelijke mededeling dat dit geen vastomlijnde plannen zijn “niet in beton gegoten” maar een houvast waar iedereen z’n ideeën verder op los mag laten. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Er verscheen zelfs een heel eigen gemaakt plan van een omwonende en iedereen kwam in beweging. Er zijn kaders meegegeven voor het gebied van Europaplein o.a. :
de veiligheid voor alle gebruikers, bezoekers en omwonenden moet worden verbeterd;
er moet zeker, ruimte zijn voor evenementen en terrassen
het moet een aantrekkelijk verblijfsplein worden;
de bereikbaarheid van het gebied voor klanten moet worden gegarandeerd;
de verkeersbewegingen en zeker het “zoekverkeer” moet waar mogelijk teruggebracht worden;
de straten grenzend aan het gebied moeten veel minder belast worden, zeker ook gezien het relatief grote aantal oude en monumentale pandjes;
de leefbaarheid voor omwonenden verbeterd

Wethouder Rijkenberg van Lijst KRAS heeft al toegezegd dat er geen bussen, óók geen lijndiensten meer komen in de Zeestraat. Ook zullen er beperkingen worden gesteld aan het vrachtverkeer in het gebied.

Hoopvolle signalen
Tijdens en na de Raadsvergadering en naar later bleek ook al enkele dagen daarvoor, zochten ondernemers en omwonenden elkaar op. De boodschap dat niet één van de partijen bevoordeeld zou worden in deze kwestie is blijkbaar overgekomen. Iedereen moet in zo’n moeilijke situatie water bij de wijn doen. Een veilige en leefbare situatie voor de omwonenden en ook de bewoners in alle straatjes grenzend aan het plein. Verder bereikbaarheid voor het winkelend publiek en een prachtig centrum voor alle inwoners van Volendam en de toeristen waar het heerlijk toeven kan zijn. Daar gaan we voor. Gaat dit allemaal lukken, dan is een groot bijkomend voordeel dat de verhoudingen tussen iedereen stukken beter worden. Wij van Lijst KRAS tekenen daarvoor en zijn blij dat we daar dan een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Inspraak
Inspraak is zeer belangrijk. Inspraak creëert betrokkenheid en draagvlak en als het even kan goede verhoudingen tussen alle betrokkenen. Over die inspraak wordt u spoedig door het college geïnformeerd. Het kan per telefoon, computer, in een persoonlijk gesprek met de wethouder en zijn ambtenaren en er volgt nog een info-avond.

Email: fractie@lijstkras.nl Website: www.lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn