Eerste programmabegroting nieuwe coalitie veelbelovend

logo21
klik om te vergroten

Geen enkel project gaat naar de Raad zonder goede dekking

Twee weken geleden werd de eerste programmabegroting gepresenteerd door het in januari 2016 aangetreden nieuwe college, dat voorkomt uit de coalitie van LijstKRAS, CDA, Zeevangsbelang en de VVD. Er is sprake van een geheel nieuwe 2-jarige begrotingscyclus, waar wij u verder niet mee gaan vermoeien. De teksten en cijfers in de begroting zijn samengevat in een helder, overzichtelijk document dat voor iedere goede lezer te begrijpen is. Vanaf hier nogmaals de complimenten daarvoor. Verder gaat het natuurlijk vooral over de inhoud van dit belangrijkste financiële document. Hoe staan we ervoor, hoe zit het met onze inkomsten en uitgaven, onze reserves en verplichtingen. Moeten de belastingen omhoog en waarom dan. Dat soort zaken zal u als lezer interesseren.

Nulmeting financiën

Het college heeft allereerst besloten een nulmeting uit te voeren op financieel gebied die momenteel nog in volle gang is. We zijn gefuseerd en nemen de kans te baat om op alle fronten de financiën door te spitten.
Dit houdt onder meer in dat alle (stille) reserves en voorzieningen nauwkeurig nageplozen worden. Zijn ze nog nodig, goed ingeschat of verdienen ze bijstelling. Daarnaast is nu al gebleken dat er op een aantal gebieden achterstallig onderhoud is o.a. door te massale bezuinigingsrondes in het verleden. Het straatwerk, afvalverwerking, kunst en cultuur, duurzaamheid en (straat) verlichting om maar eens een paar zaken te benoemen. Alleen al de openbare verlichting in onze gemeente, waarbij zowel de lantaarnpalen als de verlichting zelf vernieuwd moeten worden, gaat de komende jaren miljoenen kosten. Een voorstel daarover staat morgen op de agenda van de Raad.

Financieel gezonde gemeente

Wat helpt is het feit dat we een financieel gezonde gemeente zijn met alleen al een Algemene Reserve van maar liefst 23 miljoen euro. Dit staat los van de tientallen miljoenen bestemde reserves en voorzieningen. We staan er als nieuwe gemeente Edam-Volendam dus gewoon goed voor, maar gaan ons geld niet over de balk gooien. Wat wel zal gebeuren is dat we voor noodzakelijke dingen (tijdelijk) “lenen” van onze Algemene Reserve, want daar is die ook voor, hoewel sommige collegae daar (voor de Bühne) wat paniekerig over doen.
De witte bruidsperiode van dit college is voorbij. Overal in onze gemeente ziet u al straatwerkzaamheden in uitvoering, nieuwe beschoeiingen, damwanden en ondergrondse containers geplaatst. Zie de Nivo van vorige week. Het nieuwe bestuur is volop aan de gang. Het enige wat u als burger hoeft te geven is vertrouwen. Erop vertrouwen dat wij uw belangen in het oog houden en ons uiterste best doen dat vertrouwen niet te beschamen.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn