Burgerinitiatief nodig bij aanleg ondergrondse containers

containers
klik om te vergroten


Initiatief Munnickenveld geeft inzicht in behoefte en lokatie

In februari van dit jaar was het Henk Bond, burgerraadslid van Lijst KRAS, die voortvarend het initiatief nam om een enquête op te zetten onder de bewoners in zijn buurt; het Grutto-, Pluvier-, Kievit- en Zilvermeeuwplantsoen alsmede de Torenvalkstraat, Reigerstraat, Scholeksterstraat en Pastoor Langedijkstraat. Doel: het onderzoeken van de behoeften naar ondergrondse vuilcontainers in deze buurt, teneinde de rotzooi van de opengescheurde vuilniszakken in de toekomst te voorkomen.
Om voet aan de wal te krijgen bij de Gemeente is vooraf gevraagd aan welke voorwaarden voldaan moest worden om het plan uitgevoerd te krijgen. Dit was budget, bereikbaarheid voor de vuilniswagen, de afstand van de bewoners tot de vuilcontainers en draagvlak van de bewoners in de wijk.
Met name het laatste was belangrijk. Er waren in het verleden al plannen gesneuveld door protesten van omwonenden.

Voorstel en inventarisatie
Met de gemeentelijke voorwaarden in het achterhoofd hebben Henk Bond en Kick Maurer, beiden van Lijst KRAS, een schriftelijke enquête gehouden en een eigen voorstel gemaakt voor de locaties van de containers in die wijk. Er was gekozen voor een gelijkmatige verspreiding, zo veel mogelijk uit het zicht en locaties die nu al als vuilverzamelplaats werden gebruikt.
De uitkomst van onze enquête was dat van de 239 brieven die waren verstuurd slechts 2 mensen tegen waren en 22 mensen een verzoek hadden om één container anders te plaatsen. Met die mensen is sproken en in overleg een andere locatie gekozen.
De gemeente heeft dit burgerinitiatief verder opgepakt. Nadat ze zelf nog contact had opgenomen met enkele buurtbewoners is het plan verdernuitgewerkt en zal na verwachting begin volgend jaar word uitgevoerd.

Het resultaat en de financiële gevolgen
Dit alles heeft bijgedragen tot de huidige plannen vanuit het college, waarbij wethouder Wim Runderkamp de vaart houdt in de realisering van het nieuwe Gemeentelijk Beleidsplan afvalbeheer.
Morgen, 15 december aanstaande, komt er een collegevoorstel inzake het afvalbeleidsplan dat past binnen de kaders van de begroting. Ondanks de enorme investeringen op zowel korte als lange termijn, zullen de lastenverhoging voor de burgers van Edam-Volendam ten behoeve van het afvalbeheer niet worden verhoogd.

Altijd de bewoners erbij betrekken en de voordelen ervan
Belangrijk is dat de bewoners van de wijk worden betrokken bij het plaatsen van afvalcontainers in hun buurt. De mensen zien de voordelen van het altijd kunnen afvoeren van je afval en geen overlast meer van de kapotte vuilniszakken, maar niemand wil een container voor z’n deur.
Dit door ons in gang gezette burgerinitiatief is ook in het Beleidsplan afvalbeheer opgenomen. Zo staat daar dat de gemeente samen met de buurtbewoners een goed en gedragen inzamelplan zal ontwikkelen. Volgens Lijst KRAS is het duidelijk dat een groot deel van onze inwoners voordelen ziet in deze containers en deze graag in de buurt wil hebben.

fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn