Financiële positie gemeente Edam-Volendam oogt rooskleurig

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Veel financiële verplichtingen en grote onderhoudslasten

Afgelopen donderdag 10 november vond de jaarlijkse dag van de begroting 2011-2012  plaats in onze gemeente. De financiële stand van zaken wordt dan opgemaakt, er wordt gestemd over belastingverhogingen, terwijl de politieke partijen ook hun visie geven over andere belangrijke actuele politieke zaken. In dit blad gaf het college twee weken geleden een “winst waarschuwing” af. Deze populaire bedrijfsleven kreet houdt in dat het allemaal minder wordt voor de gewone man. In de politieke arena spreekt het college over een goede financiële positie van onze gemeente, met grote reserves, met veel voorzieningen en een lage belastingdruk die ons ver boven de meeste andere gemeenten laten  uitstijgen. Lijst Kras wil daar graag wat kanttekeningen bij maken.

Wat meezit

Onze gemeente bezat tot voor kort een heel klein percentage Nuon aandelen die voor een paar ton op de balans stonden. Die gaven echter jaarlijks veel dividend tot minstens € 700.000, een bedrag dat de gemeente gebruikte om de jaarlijkse exploitatielasten (lopende uitgaven) te dekken. Nuon is nu verkocht aan een prima partij en dat levert (over een paar jaar verspreid) onze gemeente in totaal meer dan €16 miljoen euro op. Die kunnen we niet uitgeven! De rente daarvan hebben we hard nodig om de lopende uitgaven te dekken, maar zo’n bedrag staat natuurlijk prima op de balans.

Een ander voorbeeld is de Broeckgouw. Op veel plaatsen in Nederland gaat het slecht met de woningbouw. In onze gemeenten gaat het vooralsnog voor de wind zodat de gigantisch investeringen die de gemeente momenteel doet op dit vlak ook weer in de gemeentekas terecht komen.

Lasten en risico’s

De gemeente heeft de afgelopen jaren enorme investeringen gedaan. Denk aan de atletiek, voetbal, Waterdam, aankoop en onderhoud HHNK, brandweer, digitalisering, sport(hallen) renovatie van de dijk en nog vele andere zaken. Daarnaast lopen er kapitale onderhoudsprojecten, zoals het baggerplan, bruggen, wal- en kademuren, rioleringsplan, toeristisch centrum Volendam, asfaltering en onderhoud wegen etc. samen voor talloze miljoenen. Dit zijn structurele uitgaven die dus ieder jaar terugkomen. Daartegenover moeten structurele (vaste) inkomsten staan, om ze te dekken. In 2012 en 2013 kent de gemeente meer structurele uitgaven dan inkomsten en moet de begroting sluitend worden gemaakt door incidentele inkomsten en een greep uit de reserves. Daarom zijn er ook nog steeds ieder jaar belastingverhogingen nodig ondanks “reserves” van tientallen miljoenen euro’s. De komende jaren kunnen we dus geen grote tegenvallers incasseren en mogen er geen nieuwe investeringen gedaan worden, anders krijgen we de begroting vanaf 2014 en verder ook niet sluitend, of de belastingen moeten drastisch omhoog. Relatief gezien (in vergelijking met andere gemeenten) gaat het dus goed, maar er moet niet veel verkeerd gaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn