Het college van Edam –Volendam goochelt met miljoenen (2)

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

CDA wethouder Kroon hoeft niet op te stappen

Coalitie mag door

In de laatste raadsvergadering van maart kwamen er heel wat heikele zaken aan bod. Ten eerste had je daar de definitieve afwikkeling van het speeltoestellen verhaal. Bij de meeste inwoners toch wel bekend. Daarbij moest de Raad zijn goed – of afkeuring geven aan het voorstel voor extra krediet aan de FC Volendam. Dan ging het ook nog om de toekomst van de CAI, het bestemmingsplan ter plaatse van de atletiekbaan mede t.b.v. de uitbreiding en de herprogrammering van de Broeckgouw. Verder nog een heel sociaal en welzijn verhaal. 

 

Brede steun voor Lijst Kras

De twijfels over de gevolgen op langere termijn, van de miljoenen uitgaven die het college  (Volendam 80, PvdA en CDA) doet, worden in de Raad van Edam-Volendam breed gedeeld, bleek in de vergadering. Het vorige stuk van Lijst Kras in de Nivo van twee weken geleden over goochelen met miljoenen, was goed gelezen door alle raadsfracties. Volendam 80 eiste bij monde van zijn fractie voorzitter de hr. Karhof een pas op de plaats voor de komende periode v.w.b. de uitgaven. Ook de hr. van der Meulen (PvdA) maakte zich na het lezen van bovengenoemd artikel, ernstig zorgen over de financiële situatie, mede omdat elders werkelijk niets meer kan. Hij moet maar eens een goed gesprek gaan voeren met de wethouder financiën (Dorus Luyckx ook PvdA!) De VVD heeft zich hierover nog niet uitgelaten, daar die nog wat in de knoop zit met zichzelf. Wij weten echter zeker dat ook bij de VVD de zorgen van Lijst Kras gedeeld worden.

 

Coalitie mag door 

Het klinkt wat gek de coalitie mag door. Is er een crisis dan? Het antwoord is absoluut ja. Het heeft zwaar gerommeld in de coalitie m.b.t. het hele speeltoestellenverhaal. Lange tijd wilde wethouder Kroon (CDA) van geen wijken weten. Tegen de wens van de burgers en de meerderheid van de Raad in, wilde zij zand onder de speeltoestellen als ondergrond. Het belangrijkste argument was dat (kunst) gras miljoenen duurder zou uitpakken. Nadat de coalitie na maanden onderling overleg op springen stond, haalde zij bakzeil. Na “nieuw onderzoek”  zo deelde zij de Raad mee, bleek (kunst)gras helemaal niet duurder te zijn dan zand. Integendeel, zelfs goedkoper! Eind goed al goed? Niet echt. De raad zit nog met vele vragen. Waarom is de raad zo lang verkeerd voorgelicht en waarom kon het nu plotseling “ miljoenen” goedkoper? De vele complimenten van CDA raadsleden aan hun wethouder klonken dan ook misplaatst.

 

Extra krediet FC Volendam

De Raad heeft hier unaniem voorgestemd. Lijst Kras is zeer verbolgen over de manier waarop zich dit proces heeft afgespeeld. De Raad werd achteraf geconfronteerd met de grote overschrijdingen en  kon eigenlijk geen nee meer zeggen tegen dit voorstel. Zou dit extra krediet niet gegeven worden, dan zou De FC zijn verplichtingen t.a.v. van vorige afspraken met de gemeente niet meer kunnen nakomen. De FC en het college geven elkaar de schuld van deze situatie. Nu willen sommige partijen zelfs een rekenkameronderzoek om de ontstane situatie te gaan onderzoeken. Dat zal wel met een sisser aflopen, daar een uitkomst die zal wijzen op grote fouten gemaakt door het college, niet echt handig zou zijn voor het college en de coalitiepartijen zelf. Lijst Kras verklaarde in ieder geval dat deze situatie zich absoluut niet meer mag herhalen. De grens is getrokken. Ook de meeste andere partijen lieten soort gelijke geluiden horen.  

 

En verder…

De CAI blijft (voorlopig) gemeentelijke bezit, iets wat Lijst Kras toejuicht en het bestemmingsplan dat een vernieuwde atletiekbaan mogelijk maakt is unaniem aangenomen, waar wij ook heel blij mee zijn. Tot slot zijn de plannen met betrekking tot de Broeckgouw aangepast. Steeds wordt ingespeeld op de woonwensen van de toekomstige kopers een goede zaak. Het blijft tenslotte heel spannend of dit project tot het eind goed zal verlopen, want het blijft toch voorlopig echt crisis.

Facebook
Twitter
LinkedIn