Fraude bij grondaanbieding WoZoCo?

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Onderzoek KPMG

De gemeenteraad heeft vorige week een rapport besproken over een grondaanbieding voor de bouw van het woonzorgcomplex (WoZoCo) in de Zuidpolder. Het rapport was opgesteld door KPMG. Deze organisatie moest onderzoeken of bij de grondaanbieding vanuit de gemeente malversaties (frauduleuze of onrechtmatige handelingen) waren gepleegd.

Het WoZoCo

Het WoZoCo zal worden gebouwd voor senioren met en zonder zorgbehoeften. Het WoZoCo is al jaren onderwerp van gesprek. Eerst ging het over de plaats van het WoZoCo bij de Keetzijde wat veel protesten van vooral bewoners van het Oorgat opleverde en vervolgens aan wie en voor welke prijs de grond van het WoZoCo complex verkocht moest gaan worden.

De Zorgcirkel en de GRG

Het is de bedoeling dat de Zorgcirkel de zorg in het WoZoCo voor zijn rekening gaat nemen. De gemeente en de Zorgcirkel voeren al sinds 2001 overleg over dit onderwerp. Voor de bouw van het WoZoCo was de Zorgcirkel een samenwerkingsverband aangegaan met KBK en de Hein Schilder Bouw. Het samenwerkingsverband droeg de naam “Gouden Regenboog Groep” of GRG.

Wat ging er mis?

Wat er allemaal mis ging is teveel om op deze plaats te vermelden. Ik zal in het kort proberen de hoofdlijnen te schetsen. De bemoeienis van de bouwbedrijven binnen GRG was groot, wat helemaal niet gewenst is omdat de Zorgcirkel gesprekspartner van gemeente was en is.

Van de gesprekken in het college over deze belangrijke materie werden geen notulen gemaakt vanwege de gevoeligheid van de materie. De opeenvolgende wethouders ruimtelijke ordening gingen behoorlijk op de solotoer in hun onderhandelingen met de GRG. Dit is niet ongebruikelijk, ware het niet de gemeenteraad totaal niet werd ingelicht over de status van de onderhandelingen en de aanbiedingen die het college deed aan de GRG.
Grondprijs aanbieding te laag of niet?

In de afgelopen jaren zijn diverse berekeningen gemaakt en prijzen genoemd voor de grond van het WoZoCo. GRG wilde de koop persé vóór de verkiezingen van 2006 rond maken. In april 2006 ná de verkiezingen, maar nog vóór er een nieuw college was gevormd, is een op het stadhuis getekende aanbieding, naar de GRG groep gegaan. De gemeenteraad werd nog steeds niet ingelicht. De prijs voor de grond bedroeg € 4.245.000,-. Er bestaan twijfels of dat wel een reële prijs is.

Toenmalig wethouder Mooijer (CDA) had in de aanbieding niet vermeld dat de gemeenteraad de koop nog moest goedkeuren en heeft de raad ook nooit op de hoogte gesteld. Dat is bepaald niet netjes. De wethouder had de zaak aan zijn opvolger moeten overdragen en zelf geen actie meer moeten ondernemen.

Mei 2006: Een nieuw college treedt aan!

Eén van de eerste handelingen van het nieuwe college op aandringen van ex-wethouder Jaap Bond is de grondaanbieding voor het WoZoCo intrekken. Mijn inziens geheel terecht.

Van alles is er mis gegaan. Geen schriftelijke vastlegging van feiten, bemoeienis van partijen die zich er niet mee mogen bemoeien, ontbrekende dossierstukken, de raad werd tot het eind toe totaal niet geïnformeerd, collegebesluit omtrent de aanbieding was niet op papier gezet, beantwoording van vragen door raadsleden over deze zaak was ontwijkend, procedures klopten niet en/of werden door de betrokkenen anders uitgelegd en deze waslijst is nog langer.

Fraude of ernstige nalatigheid?

Fraude of ernstige nalatigheid of het opzettelijk doen van een te lage grondprijs wordt door het rapport niet aangegeven. Dat kon ook moeilijk, want de “feiten “in het rapport konden niet echt onderzocht worden. KPMG heeft gewoon opgeschreven wat de destijds betrokkene over de zaak kwijt wilden. Conclusies mocht en wilde KMPG niet trekken. Dat hoorde niet bij het onderzoek.

Vragen van Fractie Kras

Fractie Kras heeft wel drie kantjes vragen en opmerking n.a.v. dit rapport aan het college overhandigd. De beantwoording was zeer matig. In de afgelopen gemeenteraadsvergadering trok de burgemeester het boetekleed aan, erkende dat er vele fouten zijn gemaakt in de organisatie, maar bezwoer dat er geen opzet in het spel was. De raad heeft hiermee genoegen genomen.
De afloop

Er is geen onherstelbare schade aangericht en de aanbieding is net op tijd ingetrokken. We gaan er vanuit dat hiervan weer veel geleerd is. De aanbevelingen van KPMG o.a over betere besluitvorming en vastlegging daarvan, betere informatie naar alle partijen toe, betere archivering van belangrijke stukken worden uiteraard opgevolgd. Ik houd de zaak scherp voor u in de gaten.
Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn