Afloop begroting

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

De begroting van 2008 ongeschonden aangenomen

Afgelopen donderdag stond voor de politiek in het kader van de begroting 2008. In een vergadering die de hele dag duurt worden er allerlei belangrijke beslissingen genomen over de begroting van 2008. Er komt dan vooral een antwoord op de vraag: Waar wordt hoeveel geld aan besteed, wat zijn de prioriteiten en hoe gaat dat alles gefinancierd worden.

De voorzieningen in Edam-Volendam

Onze gemeente kent een hoog voorziening niveau zoals dat zo mooi heet. Veel gymzalen en sporthallen, talloze bloeiende verenigingen, allemaal in goede accommodaties, meerdere zwembaden en ga zo maar door. De komende jaren wordt er op dit gebied hard aan de weg getimmerd. De Seinpaal wordt gerenoveerd en de Opperdam krijgt er een nieuw stuk aangebouwd, het buurthuis de Singel in Edam wordt bijna opgeleverd terwijl hoogstwaarschijnlijk in 2008 aan een nieuw Pius X begonnen gaat worden. Voor al deze zaken en nog veel meer is er dekking gevonden in de begroting.

Belastingverhoging

Vorige week schreef ik u over een belastingverhoging van 8 1/2 % die opgenomen is in de begroting, waarover fractie Kras een motie heeft ingediend. De bevolking merkt niets van die verhoging omdat tegelijkertijd de afvalstoffen heffing naar beneden gaat. Geen centje pijn dus zult u zeggen behalve dat fractie Kras vindt dat de lasten daadwerkelijk naar beneden moeten. De motie heeft het niet gehaald hoewel praktisch iedereen in de raad er van doordrongen is dat de lasten voor de inwoners hoog genoeg zijn en er in de toekomst heel kritisch naar lastenverzwaringen gekeken moet worden.
Helling bij “Wullempie”

Fractie Kras had ook een motie klaarliggen om de helling nabij hotel Spaander niet aan te leggen en de daardoor vrij komende gelden te besteden aan het renoveren van het parkeerterrein aan de Parallelweg. Het bekend worden van deze motie verhitte de gemoederen behoorlijk in de politieke arena. Na diverse gesprekken nog vóór de begrotingsraad tussen fractie Kras en de grootste partij in het college werd duidelijk dat het nu aanleggen van de helling een tussenstap is op weg naar een auto – en bus luwe dijk. Uitstel zal weer jaren duren gezien het parkeerterrein aan de Parallelweg de komende jaren nodig is voor het plaatsen van containers i.v.m. de verbouwing van de Gouwzee en het bejaardentehuis. Fractie Kras is gegarandeerd dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat de mogelijkheden die zich in de nabije toekomst voordoen om nog meer verkeer te weren van de dijk, met beide handen aangepakt zullen worden. Ook voor het Zuideinde wordt in constructief overleg naar haalbare en breed gedragen oplossingen gezocht. Er zit dus volop beweging in de zaak. Wat willen is één zaak, wat daadwerkelijk bereiken een heel andere. Fractie Kras blijft idealisme aan realisme koppelen en heeft de motie niet ingediend. Op korte termijn wordt nu een stap gezet naar minder verkeer op (een deel van) de dijk.

We houden e.e.a. nauwlettend voor u in de gaten.

Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn