De afvalstoffenheffing stijgt ieder jaar. Is daar nu niets aan te doen?

afval
klik om te vergroten

De afvalstoffenheffing gaat ieder jaar omhoog. Mensen zijn daar soms boos over. Het leven is al duur genoeg vindt men. De oorzaak van die verhogingen is echter zeer beïnvloedbaar door de mensen zelf. We leven niet meer in de middeleeuwen. Toen werd alles gewoon op straat en in het water gegooid.
De tijden zijn veranderd. We hebben waanzinnige hoeveelheden afval, maar ook veel manieren om daar zinvol mee om te gaan. Het streven van de verschillende overheden waaronder dus de gemeenten is om het afval op een goede manier te scheiden. Hierdoor wordt het milieu minder belast en kunnen veel materialen hergebruikt worden. Dat wordt hoog tijd met ruim 7 miljard mensen/consumenten op aarde en dat aantal groeit rap!
In feite staat het vuilnis ons tot aan de lippen.

Hoe daar mee om te gaan?

Als we ons even beperken tot ons eigen gemeente en ons eigen gedrag dan wordt het allemaal herkenbaar. In Edam-Volendam gebeurt van alles op het gebied van afvalstoffen scheiding en verwerking.
We hebben nu bijna in de hele gemeente ondergrondse containers. Hierdoor is er veel minder zwerfafval, vooral rond de tijd dat hiervoor de vuilniswagen kwam. De vogels rukten alle zakken open, weet u het nog? Verder hebben we een fantastisch afvalinzamelstation waar iedereen gratis alle soorten afval kan brengen die door de gemeente ook allemaal apart worden gesorteerd. We krijgen biobakken voor de deur waar ons GFT in kan. Grofvuil wordt gewoon opgehaald twee keer in de maand. Verder hebben we nog containers voor ons glas en papier en karton.

Wat gaat er goed?

Er gaan veel dingen goed! Een meerderheid van de bevolking ziet in dat het noodzakelijk is dat ze een bijdrage moeten leveren aan het milieubeleid en gaan trouw met hun zak vuilnis en kranten naar de ondergrondse containers. Dat is fantastisch. Het gaat daardoor ook al een stuk beter dan vóór de tijd van de containers. Ook brengen veel mensen zelf veel ander afval naar het afvalinzamelstation. Bij de supermarkten wordt er verder veel glas ingezameld en mensen deponeren kleding in containers voor hergebruik. Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze rommel van de straten dat door anderen is neergegooid opruimen en afvoeren.
Fantastisch allemaal.

Wat gaat er niet goed?

Er zijn helaas nog genoeg dingen die niet goed gaan. Niet alle mensen scheiden hun afval en GFT op bovenstaande wijze. Integendeel. Sommige mensen scheiden helemaal niet. Alles gaat in één zak de container in. Sommige zetten de zak gewoon naast de container als deze vol zit. Anderen zetten hun grofvuil buiten zonder op de inzamelkalender te kijken die ieder jaar in kleur in de bus valt. Daar staat precies in wanneer wat wordt opgehaald. De rest van de buurt kijkt dan een week tegen die troep op.
Er zijn ook nog mensen die spullen in de container kieperen vanuit hun werkbusje, waarvan ze 100% zeker weten dat het milieu er zwaar door wordt vervuild.

De grote boosdoener en kostenmaker

Tot slot scheiden heel veel mensen scheiden hun groenten – fruit en tuin tuinafval helemaal niet en dat is een grote boosdoener! Maar liefst bijna 40% van de inhoud van de vuilniszakken in de ondergrondse containers is GFT afval!
Als de gemeente afval aanbiedt dat alleen uit GFT bestaat betaalt zij daarvoor € 55 per ton. Voor huisvuilzakken die de gemeente aanbiedt moet bij de vuilverbranding zo’n € 90,- per ton betaald worden. Aangezien onze vuilniszakken ongeveer voor 40% met GFT gevuld zijn betalen wij 40% meer dan nodig is. Dus alleen al door het beter scheiden van onze GFT kunnen de kosten drastisch naar beneden en dat heeft u voor een deel zelf in de hand.
Dan zullen ook de belastingen die Den Haag de gemeente oplegt wegens het niet goed scheiden van de GFT omlaag gaan. Die belasting wordt nog steeds hoger als e.e.a. niet verbeterd.

 

e-mail: fractie@lijstkras.nl

 

p.s.

Veel mensen geloven niet dat het plastic goed gerecycled wordt als het in de vuilniszak wordt gedeponeerd. Wij hebben dit nogmaals nagevraagd en het antwoord van de gemeente luidt dat al het plastic echt voor 100% uit het afval wordt onttrokken en er korrels van gemaakt worden die hergebruikt kunnen worden met de nieuwste technieken.

Facebook
Twitter
LinkedIn