Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel

logo2
klik om te vergroten

Zoals u weet schrijft LijstKRAS regelmatig in de Nivo over wat deze coalitie doet, gedaan heeft en nog zal gaan doen. De afgelopen twee jaar zijn er reeds twintig artikelen verschenen in deze krant, die u allemaal terug kunt vinden op onze website. Allemaal transparant, naar waarheid en controleerbaar. Wij proberen ons verre te houden van dikdoenerij, vingertjes heffen naar andere partijen en ons neerbuigend en negatief uitlaten. Daar is ook geen reden toe. We werken allemaal keihard in het belang van onze gemeente en zijn blij als daar resultaten mee worden gehaald.

Eén partij in deze gemeente is echter al ruim twee jaar bezig pertinente leugens en ongelooflijke onzin uit kramen over met name het doen en laten van LijstKRAS, waarbij onze wethouder Albert Koning en fractievoorzitter Loek Kras zo’n beetje door het slijk gehaald worden. Als wij daar nooit op reageren zullen er altijd mensen zijn die op een gegeven moment denken dat er wel iets van waar moet zijn.

Niemand zit te wachten op negativiteit

Twee weken geleden schreef  Volendam 80 ( van meer dan 10 jaar pluche, waarna weggestuurd door LijstKRAS) dat LijstKRAS de senioren in de kou laat staan voor wat betreft huisvesting. Ons antwoord daarop bestaat uit wat wethouder Koning van LijstKRAS met loyale instemming van de coalitie allemaal heeft gedaan op het gebied van Ruimtelijke Ordening  gebied en nog gaat doen.

Zie verderop in dit stuk.

Oosthuizerweg

Vorige week presteerde Volendam 80 het om wederom wethouder Koning maar ook andere wethouders uit deze coalitie te beschuldigen van het weggooien van 3 miljoen euro die inmiddels geïnvesteerd zijn in de Oosthuizerweg, waar nu nog niet gebouwd mag worden van de rechter. De wethouder R.O. die destijds de Raad overhaalde die drie miljoen te investeren omdat het absoluut goed zou komen met de bedrijfsvestigingen was van Volendam 80! Wij hebben het die wethouder niet kwalijk genomen omdat we er zelf ook in geloofden, maar de ongepastheid om dat in de schoenen van de nieuwe wethouder te schuiven is ongehoord. De kans dat de Oosthuizerweg de komende 10 jaar opnieuw in beeld komt voor bedrijfsvestiging is heel klein. Daar komt binnenkort een rapport over.

Woningen in aanbouw en voorbereiding die gerealiseerd gaan worden voor diverse doelgroepen in Edam-Volendam:

 1. Keetzijde Broeckgouw:
  · 24 sociale grondgebonden woningen
  · Gereed medio 2018
 2. Cluster 7 fase 7 & 8 Broeckgouw:
  · 10 patiowoning voor senioren 55+
  · Gereed medio 2019
 3. Fase 1E Broeckgouw:
  · 10 eengezinswoningen sociale huur en 30 appartementen sociale huur gemengde bestemming
  · Gereed maart-april 2018
 4. Fase 1D WoZoCo locatie Broeckgouw:
  · 40 zware zorg appartementen en 60 aanleunwoningen (appartementen)
  · Gereed eind 2019
 5. Herontwikkeling oude basisschool Blokwhere (Val van Urk Volendam:
  · 14 eengezinswoningen sociale huur gemengde bestemming
  · Gereed 4e kwartaal 2018
  · 15 appartementen gemengde bestemming
  · Gereed medio 2019
 6. Herontwikkeling Maria Goretti terrein Volendam door corporatie De Vooruitgang:
  · 55 sociale woningbouwappartementen
  · 10 eengezinswoningen
  · Gereed planning eind 2020
 7. Herontwikkeling locatie Cultureel Centrum Oosthuizen:
  · Onderzoek gaande naar nieuwbouw van sociale huurwoningen en koop- en vrije sector huurappartementen aansluitend aan enquête Zeevangs Belang ca. 40 eenheden
 8. Herontwikkeling locatie Kraaiennest Oosthuizen
  · Onderzoek naar nieuwbouw van koop- en vrije sector huurwoningen
 9. Herontwikkeling locatie basisschool De Botter in Edam
  · Onderzoek naar nieuwbouw sociale huurwoningen en/of koop- of vrije sector huurappartementen
 10. Herontwikkeling locatie basisschool De Piramide aan de Langemeerstraat te Edam:
  · Onderzoek naar gemengde invulling met huur en/of koopwoningen/appartementen
 11. Onderzoek Herontwikkeling van 2 bedrijfsgebouwen in Beets naar 6 stuks starterswoningen onder 200k
 12. Voortgaande ontwikkeling woningen in plan Waterrijk Oosthuizen.

Alle bovengenoemde plannen worden getoetst aan de in april 2017 vastgestelde Woonvisie Edam-Volendam

Lijst Kras gaat onverdroten voort om in collegiale samenwerking met zijn coalitiepartners, goed bestuurlijk werk af te leveren, ten behoeve van zijn inwoners en niets meer of minder dan dat. Wij gaan voorlopig niet meer in op gefrustreerde negatieve berichten van welke kant ook, omdat we onze energie hard nodig hebben, voor het besturen van onze prachtige gemeente.

P.S.

Wie zich door ons constructief besturen aangesproken voelt, kan zich altijd bij ons aanmelden .  Continuïteit is voor een politieke partij van levensbelang. Schroom niet, kom eens proefdraaien.

email:  fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn