Alcohol en drugs

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Strenge aanpak alcoholmisbruik en drugshandel !

In dit vierde artikel neemt fractie Kras de voornemens van de nieuwe coalitie op het gebied van drugs en alcohol onder de loep. Alle punten die in de door ons geschreven artikelen aangehaald worden, komen rechtstreeks uit het nieuwe coalitieakkoord, dat een aantal weken geleden in dit blad gepubliceerd is. De nieuwe coalitie is van plan – zo valt op verschillende plaatsen in het akkoord te lezen – om met strenge maatregelen de drugshandel en het gebruik van drugs, evenals het misbruik van alcohol, aan te pakken.

Snuffelhonden

Diverse maatregelen zoals het plaatsen van camera’s, preventief fouilleren en zelfs de inzet van snuffelhonden worden overwogen. Dit is goed nieuws voor eenieder die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor deze zaken en tevens een hart onder riem voor Moedige Moeders en de werkgroep tegen alcoholmisbruik. Het probleem is echter dat over deze onderwerpen al ontzettend veel is gezegd en geschreven, terwijl de praktijk weerbarstig is.

Fractie Kras hoopt dat de nieuwe coalitie heihard gaat werken aan haar beloften op het gebied van alcohol & drugs. Onze gemeente verdient dat. Veel te vaak zijn mooie woorden en beloften op niets uitgelopen. Het is op dit moment zelfs nog steeds zo dat er vanuit de gemeente niet actief op leeftijd gecontroleerd wordt in de kroegen. Verder is van een adequate aanpak van de drugshandel en het drugsgebruik van jongeren in allerlei openbare gelegenheden ook nog geen sprake. Genoeg werk aan de winkel dus.

Jongerenbeleid

Het jongerenbeleid krijgt hoge prioriteit van dit college. Dat is fantastisch! Alle nota’s die de laatste jaren over jeugd – en jongerenbeleid zijn uitgekomen, geven een somber beeld te zien. Ook een recent onderzoek van de lokale rekenkamer liet geen spaan heel van de gemeentelijke organisatie op het gebied van jeugdbeleid. Ook dit is een enorme uitdaging voor het nieuwe college. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Senioren

Alsof het nog niet genoeg is. Ook de senioren worden op hun wenken bediend. Het nieuwe college gaat echt seniorenbeleid maken. Uit de kringen van de seniorenraad hoorden we recentelijk de verzuchting: “Al kregen we maar eens één keer antwoord van het college als we zaken bij ze aansnijden”! Als dit college serieus werk gaat maken van bovenstaande punten uit hun coalitieakkoord, dan kan het op de volledige steun van fractie Kras rekenen.

Facebook
Twitter
LinkedIn