Ambtenaren gedwongen naar monumenten complex HHNK

geld
klik om te vergroten

Edam-Volendam financieel ten onder

Ambtenaren gedwongen naar monumenten complex HHNK

Coalitie op de knieën  gedwongen

 

Bizarre taferelen speelden zich af zowel achter de schermen als in het openbaar, in en rond de raadzaal afgelopen donderdag. De finale rond de definitieve huisvesting stond op het programma, het aftreden van wethouder Runderkamp en het verraad van de PvdA fractie van hun eigen wethouder. De derde wethouder die zij in enkele jaren van een eigen coalitie ten val gaan brengen is komende raadsvergadering aanstaande.

 

Uitslag onderzoek wethouder

In de Raad kwam als eerst de uitslag aan de orde van het onderzoek naar wethouder Runderkamp. De geheimhouding werd ter plekke opgeheven en de discussie geopend. Uit het rapport kwam naar voren kwam dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling maar dat de wethouder zijn nevenfunctie had moeten opgeven. Daar hij dat niet gedaan heeft, kan hij niet als onpartijdig gezien worden. Dit was een bittere pil voor de wethouder die hij eerst niet kon slikken. Nadat de verschillende partijen zich achter het rapport schaarden hield de wethouder na overleg met z’n fractie, de eer aan zichzelf.

 

Miljoenen investeringen HHNK voor ambtenarenhuisvesting

Vóór die raadsvergadering hadden er al verhitte discussies plaatsgevonden tijdens het raadsplein (de besprekingen voorafgaande aan de raad). De definitieve huisvesting van ambtenaren stond op het programma.  De college had een voorstel ingediend om onmiddellijk de MGR. Veermanlaan op te knappen voor een klein miljoen. De situatie is daar voor de ambtenaren onhoudbaar. Een aantal partijen uit Edam, de VVD, PvdA en Groen Links zijn het daar absoluut niet mee eens. Zij willen ongeacht de kosten dat de gemeente het monumentencomplex HHNK in gebruik gaat nemen. Zij werden weer gesteund – hoewel het meer lijkt op gedwongen- door veel tientallen monumentenliefhebbers die iedere vergadering over dit onderwerp komen opdraven. Zij eisen en met hen bovengenoemde drie partijen, dat deze en andere monumenten door de gemeente onderhouden moeten worden tegen elke prijs. In deze crisis zou dat betekenen dat vele (sport)voorzieningen in de gemeente nauwelijks meer onderhouden kunnen worden en de belastingen drastisch omhoog moeten. De VVD die zich toch regelmatig opwerpt als beschermer van de gemeentelijke financiën heeft daar in het kader van monumentenbeheer geen boodschap aan. Alles moet wijken voor het in stand houden hiervan.

 

Wethouder Luyckx verraden door eigen fractie

Adviesbureau Fund ’m heeft voorafgaand aan deze gesprekken een grondig onderzoek gedaan naar de huisvestingsmogelijkheden. De diverse historisch genootschappen waren daar vooraf blij mee; Fund ‘m geniet een goede reputatie op dit gebied. Over de conclusies van Fund ‘m bestaat geen misverstand; de HHNK is totaal ongeschikt voor huisvesting en de kosten voor verbouwing zullen in de miljoenen lopen. Daarnaast zullen de structurele onderhoudskosten voor het hele complex onbetaalbaar zijn. Wethouder Luyckx van financiën ook liefhebber van monumenten, kon niet anders dan het met deze conclusie eens zijn. Hij steunt de coalitie dan ook met pijn in zijn hart, zoals hij het zelf uitdrukte. Zijn partijgenoten denken daar echter heel anders over. Zij lieten hun eigen wethouder voor paal staan en gingen achter de VVD en Groen Links staan (samen 11 van de 21 zetels). De commotie liep hoog op. Besloten werd de definitieve besluiten over huisvesting volgende maand te nemen. Alleen de bevolking van Edam en Volendam kan hier nog wat aan veranderen.

 

Het enige wat de ze gemeente voor een ramp kan behoeden is dat de bevolking de ogen opent van de raadsleden van de fracties van PvdA, VVD en groen Links. Daar zitten maar liefst 6 Volendammers in!!!

 

Komt allen naar de raadsvergadering in het HHNK op donderdag 30 mei. Behoed onze gemeente voor een debacle dat zijn weerga niet kent

 

          

 

  

Facebook
Twitter
LinkedIn