Ambtenaren gemeente Edam-Volendam toch naar de HHNK?

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

PvdA en Recht door Zee willen alsnog de ambtenaren huisvesten in de gebouwen van het HHNK (Hoog Heemraadschap Noordhollandsnoorder Kwartier) te Edam.

Verbijsterend

Vijf maanden geleden nam de gemeenteraad eindelijk de beslissing de panden van het HHNK niet aan te kopen met als doel deze te gebruiken voor het huisvesten van onze ambtenaren. De gemeenteraad had voor het doorhakken van deze knoop een jaar nodig gehad. Nu begint een aantal partijen, waaronder de PvdA en Recht door Zee, deze discussie gewoon weer opnieuw. In de begrotingsraad van twee weken geleden, kondigden deze partijen doodleuk aan dit besluit te willen terug draaien. Mochten zij het (mede) voor het zeggen krijgen in een nieuw college na de verkiezingen in maart 2010, dan zouden zij daartoe overgaan.

Eerlijk is eerlijk, we weten nu waar we aan toe zijn met deze partijen.

Argumentatie

Fractie Kras heeft in juni uitvoerig beargumenteerd waarom het zeer onverstandig is om tot de aankoop van die panden over te gaan, met als doel ons ambtelijk apparaat daarin te huisvesten.

Verkort waren de argumenten:

  • Het oude pand is redelijk onderhouden, maar is monumentaal. Dit brengt dusdanig veel regelgeving met zich mee dat we vast personeel moeten aantrekken voor het onderhoud aan de binnen- en buitenkant van het gebouw. Een deel van het pand heeft hoge kamers, smalle gangen en kronkeltrappen. De wanden en vloeren lopen scheef en daar mag NIET in geboord worden. Sterker nog, verschillende noodzakelijke aanpassingen kunnen gewoon niet worden uitgevoerd vanwege de monumentale status.
  • Het is een oud gebouw waardoor de schoonmaak- en energiekosten torenhoog zijn
  • De parkeermogelijkheden zijn onder de maat. Voor het gebouw en in de nabijheid zijn onvoldoende parkeerplaatsen.
  • Als museum of iets dergelijks zouden de panden van de HHNK kunnen dienen, maar zeker niet als een kantoorpand in de 21ste eeuw.

 

Waarom?

Dit is dus blijkbaar het ideaalbeeld dat o.a. de PvdA en Recht door Zee voor ogen hebben v.w.b. de huisvesting van ons gemeentelijk personeel voor de komende 40 jaar.

De argumentatie die zij hanteren om tot aankoop over te gaan is flinterdun. Zodra de HHNK het gebouw heeft verlaten kan het gemeentelijk personeel er in en de buitenkant is o zo mooi!

Technisch, qua ligging, werkruimten, indeling, mogelijkheid tot aanpassing, energie beheersing(milieu), praktisch en financieel is het een zeer slechte oplossing om tot aanschaf  van deze panden over te gaan. Daarbij is het qua exploitatielasten ook nog eens de duurste optie. Wat zou de echte reden zijn voor hun keuze?

Ook Groen Links is voor aankoop van de panden HHNK. Dit is helemaal onbegrijpelijk. Bij een nieuw pand is zo veel te winnen, milieutechnisch gezien. Een nieuw pand is qua klimaat – en energiebeheersing een veel betere oplossing.

Fractie Kras – vanaf maart 2010 Lijst Kras – heeft de voorzitter van de raad – de burgemeester- verzocht om op korte termijn met een ander plan te komen, zoals gedeeltelijke nieuwbouw bij de CAI. Deze heeft inmiddels toegezegd om in december 2009 met voorstellen te komen.

Facebook
Twitter
LinkedIn