Amendement Lijst KRAS met betrekking tot de invulling van de Purmer krijgt de handen op elkaar.

Purmer
klik om te vergroten

Afgelopen donderdag was het dan zover. De invulling van de Purmer stond op de raadsagenda. LijstKRAS was niet tevreden met de uiteindelijke keuze die het college had neergelegd bij de Raad.

Dat waren drie opties, van scenario 1 voor lokale behoefte tot scenario 3 voor de behoefte van de hele regio Zaanstreek-Waterland. Bij optie twee praten we over zo’n 31 ha netto terwijl voor de transformatie het gehele industrieterrein Julianaweg en het Slobbeland ‘slechts’ 21 hectare nodig is. De overige beschikbare ruimte wordt daarmee rechtstreeks toegewezen aan de regio. Lijst KRAS was hier fel tegen gekant, en opperde tijdens de vorige raadsvergadering om te kiezen voor scenario 1, waarbij in eerste instantie alléén voor de transformatie van de Julianaweg en het Slobbeland ruimte wordt gereserveerd in de Purmer. Maar omdat de Purmer het laatste stukje grondgebied binnen de gemeente Edam-Volendam is waar ontwikkelingen mogelijk zijn, is vasthouden aan de WVG op het héle gebied een goede optie in het kader strategisch grondaankopen zodat we voor de komende 10, 20 of 30 jaar beschikbare bouwgronden reserveren voor onze eigen lokale behoeftes.   

In dit hete dossier is Lijst KRAS erin geslaagd om samen met de coalitiepartijen een amendement voor te bereiden. Dit amendement is met uitzondering van GroenLinks raadsbreed gesteund.

Het amendement dekt het belangrijkste bezwaar van Lijst KRAS af, namelijk dat we de Purmer ‘weggeven’ aan de regio. In het amendement is immers verwoord dat we het industrieterrein maximeren tot zo’n 28 ha aan de Westzijde van de Purmer, direct gelegen tegen de Baanstede van Purmerend én borgt dat bedrijven uit de eigen gemeente voorrang krijgen op regionale spelers. Hoewel Lijst KRAS niet de illusie heeft dat álle bedrijven aan de Julianaweg of Slobbeland verhuizen naar de Purmer, is het gezien onderstaande afbeelding een logische afbakening in deze fase van het onderzoek.

Sportscenario

Onderwijl Lijst KRAS een duidelijk standpunt had ingenomen over het maximeren van een mogelijk industrieterrein in de Purmer, is het initiatief voor de realisatie van een multifunctioneel sportcomplex ter sprake gebracht bij de gemeente. Ook deze ontwikkeling kan een win-win situatie opleveren voor E dam-Volendam en moet in samenhang met het industrieterrein worden bekeken. In deze beginfase van het proces is het nog geen schot voor open doel, maar zeker de moeite waard om verder te onderzoeken en ruimte voor dit scenario te reserveren, bijvoorbeeld aan de Oostzijde van de Purmer, zo dicht mogelijk tegen Edam-Volendam aan.

Kijkend naar het overzicht

Je ziet tweemaal Noorzijde staan. Dat is het gebied dat in het amendement wordt aangewezen om gewoon voor de boeren aldaar in tact te laten.  Het blijft groen boerenlandschap. Vervolgens ziet u staan Westzijde. Dat grenst aan de Baanstee. Dat is dan aangewezen voor eventuele industrie pal tegen de Baanstee aan. Dat wil niet zeggen dat het hele gebied van 28 ha wordt volgebouwd. De animo daarvoor van vooral Edam-Volendamse  bedrijven moet nog aangetoond worden. Wij hopen daarmee de Julianaweg en het Slobbeland te ontlasten waardoor er ruimte komt voor woningbouw binnen de grenzen van onze eigen gemeente.

Het gebied van de Oostzijde wordt gereserveerd  zoals gezegd voor de toekomstplannen van de van de FC. Zij dromen van een totaal project waarbij een nieuw FC stadion het middelpunt zal gaan worden. Dat kan alleen met gesloten portefeuille. Als gemeente hebben wij daar geen middelen voor. De FC bezweert dat het met gesloten beurs kan plaatsvinden. Schrijver dezes zal dat niet meer mee maken is de verwachting.

fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn