Amsterdam werkt aan het openbaar vervoer

openbaar vervoer
klik om te vergroten

Reizigers uit Edam-Volendam kunnen invloed uitoefenen op de plannen via Lijst Kras!

Amsterdam werkt aan zijn visie om het openbaar vervoer aan te laten sluiten op de veranderende vervoersbehoefte met de focus op efficiency. De reiziger moet daar per saldo op vooruit gaan.

Amsterdam heeft te maken met diverse factoren, onder meer:

Het financiële aspect. De subsidies vanuit het Rijk worden drastisch teruggeschroefd. Dit scheelt volgend jaar al tientallen miljoenen en elk jaar wordt dit verder verlaagd. Hierdoor zal het openbaar vervoer veranderen en elke reiziger zal dit gaan merken.
De eisen van de reizigers. De reizigers kijken met name naar de snelheid waarmee men op het punt van bestemming komt. Ervaringen leren dat snelle verbindingen groeien terwijl langzame verbindingen reizigers verliezen.

De Stadsregio is nu bezig met een studie naar de bewegingen rondom het centraal station. In het verleden werd geconcentreerd op het CS als belangrijkste knooppunt, maar dit wordt in de toekomst verdeeld over 5 knooppunten in de stad. Hierbij krijgt met name Amsterdam Zuid een prominente rol. De bussen vanuit het noorden rijden niet meer direct door naar het Centraal Station maar stoppen op het Buikslotermeer. Er wordt nog studie verricht naar het aantal bussen d¬¬at nog doorrijdt naar het CS. Dit zal waarschijnlijk op een derde uitkomen. De reiziger zal dus goed moeten kijken welke lijn hij neemt. Het wil overigens nog niet zeggen dat de reistijd naar het CS onacceptabel toeneemt.
Om de snelheid van de lijnen te verhogen zullen zigzagbewegingen door wijken worden beperkt. Daardoor neemt de snelheid toe, maar kan de afstand tot de haltes groter worden.

Amsterdam kampt met drie problemen rondom het openbaar vervoer:
• Ruimte
• Hinder
• Milieu

Om deze problemen aan te pakken wordt een aantal maatregelen genomen: Het aantal bussen in de stad zal worden teruggebracht en de metro wordt belangrijker. De metro rijdt ondergronds, dus dat lost al direct de genoemde problemen op. De lijnen die parallel aan de Noord-Zuidlijn liggen zullen worden versoberd of verdwijnen.
In het kort:
• Metro wordt de ruggengraat
• Meer openbaar vervoer naar Zuid, een extra tram naar Zuid
• Meer spitscapaciteit
• Meer aansluitingen op eigen vervoer
• Meer Oost-west
• Verbeteringen van de Amstelveen-lijn
• Minder parallelliteit (b.v. geen buslijnen net naast een metro)

De laatste tijd gaan er geruchten dat de kilometerprijzen voor het openbaar vervoer voor forenzen met ruim 10% zullen worden verhoogd. Dat geldt echter alleen voor niet-abonnementhouders. Abonnementen worden met 0,75% verhoogd.
Binnenkort is op de website van EBS (www.ebs-ov.nl) te berekenen wat uw reiskosten zullen zijn. Lijst Kras wil de komende tijd de tarieven op de agenda krijgen, aangezien Amsterdam weer één van de duurste steden ter wereld wat betreft het openbaar vervoer is. Dit motiveert niet om de auto te laten staan.

De Stadsregio wil ook graag input vanuit de bevolking. Invloed kan worden uitgeoefend via de wethouder Verkeer & Vervoer (Wim Rijkenberg) of via stadsregioraadsleden, waaronder Berry Schilder. Beiden zijn in Lijst Kras vertegenwoordigd. Laat uw stem horen!

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn