Asiel opvang in onze regio onvermijdelijk?

azc
klik om te vergroten

Vorige week werd ons medegedeeld dat de gemeenten Edam-Volendam en Purmerend een overeenkomst hebben gesloten voor een AZC in de Baanstee. Het opvangcentrum moet voor maximaal drie maanden 450 asielzoekers opvangen. Deze overeenkomst komt voort uit de asielcrisis die “momenteel” gaande is. Sinds een maand is er vanuit het kabinet beweging om een oplossing te zoeken voor de crisis. Daar komt nu o.a. het voorstel aan de veiligheidsregio’s uit vandaan om allemaal extra opvangplaatsen beschikbaar te stellen voor een korte periode van maximaal 3 maanden. Het kabinet wil deze periode gebruiken om ongeveer 11.000 asielzoekers fatsoenlijk te herbergen en ondertussen de problematiek op te lossen. Wat in de afgelopen 5 jaar niet is gelukt, willen ze nu in enkele maanden oplossen. Dan hebben we het nog niet over andere beloften die zij niet zijn nagekomen (Groningen, Toeslagenaffaire enz).

Instroom beperken
Laat het buiten kijf staan dat oorlogs- en politieke vluchtelingen ten alle tijden geholpen moet worden. Ook door Nederland. Echter komen er ook mensen uit veilige landen onze kant op. Zij kunnen zich gewoon melden in Nederland en de asielprocedure ingaan. Verder is het normaal dat afgewezen asielzoekers zich steeds weer opnieuw kunnen aanmelden. Als ze tenslotte toch definitief worden afgewezen “verdwijnen” ze plotseling. De illegaliteit is namelijk niet strafbaar in ons land! De laatste maanden komen er zelfs alleenreizende kinderen aan “de poort” van ter Apel. Zij zijn door de ouders vooruit gestuurd om asiel te regelen voor zichzelf en hun ouders. Zo is het dweilen met de kraan open! Ieder weldenkend mens snapt dat je pas tot een oplossing kan komen als je de toevloed van mensen stopt. Zolang de instroom niet beperkt wordt zal de puinhoop steeds groter worden. Rutte heeft daarop aangegeven dat als we een asielstop willen dat we dan uit de EU moeten. Twee vliegen in één klap zouden we bijna zeggen.

Wat ook niet helpt voor het draagvlak in Nederland is dat er onder de asielzoekers mensen bevinden die zich (stelselmatig) misdragen. Ze stelen uit supermarkten, vallen vrouwen lastig en als zij de ramen van een bus ingooien worden ze beloond met een eigen bus met chauffeur. Straffen? Ho maar! Vorig jaar werd er een rapport gepubliceerd waaruit bleek dat de meeste misdrijven van asielzoekers en statushouders uit de boeken bleven.

Wat kunnen we lokaal hiertegen doen?
Wat wij van de deal van de tijdelijke AZC in de Baanstee is duidelijk. Alhoewel wij de poging van onze burgemeester lovenswaardig vinden, denken wij dat de deal gedoemd is om te mislukken. Daarna zijn we nog verder van huis. Bovendien zetten wij onze vraagtekens bij de periode van maximaal 3 maanden. Is de oplossing voor de asielcrisis binnen drie maanden bereikt? Wij denken van niet, dus wat gebeurt er dan met deze mensen?

Op dit moment kunnen wij via de gemeenteraad hier niets tegen doen. Met de gemeenteraad staan we langs de zijlijn. De burgemeester heeft de bevoegdheid om dit op eigen houtje te regelen. Wat we wel kunnen doen is ons uitspreken en dat zullen we blijven doen.

Facebook
Twitter
LinkedIn