Bebording in de Oude kom al tijden een chaos

verkeersbord
klik om te vergroten

Inwoners worden niet serieus genomen

 Al vele jaren is de bebording in de Oude Kom een grote chaos. Voor de wijkraad is dit één van de prioriteiten vanaf de oprichting in 2015. De wijkraad heeft dit al vele malen aangekaart bij de politiek en heeft  problematiek in kaart gebracht te krijgen. Dit ging in overleg met de gemeente, de politie, de boa’s en de uiteindelijk ingehuurde externe deskundige die de gemeente tenslotte ingeschakeld had. LijstKRAS heeft dit zich aangetrokken en heeft de Raad afgelopen donderdag opgeroepen om bij het college aan te dringen deze problematiek zo spoedig mogelijk op te pakken.

11 april 2016

Op 11 april 2016 schreef de hoogste verkeersambtenaar aan Dhr. Simons -een intelligente vutter die toen al veel tijd in de borden problematiek stak-  dat hij de opdracht had gekregen van het college om e.e.a. in kaart te brengen en orde op zaken te stellen. De wijkraad werd verzocht om contact op te nemen met Dhr. Simons, omdat die al een tijdje bezig was met de bebording. De verkeersambtenaar schreef verder dat hij een collega de opdracht had gegeven de bebording in maart 2016 in orde te maken, maar dat hij besloten had het zelf te gaan doen. Mei 2016 zou het klaar moeten zijn. Helaas is dat op dit moment nog steeds niet het geval.

Begin 219

We maken een sprongetje. Begin 2019 in februari vond er een schouw plaats in de Oude Kom met  mensen van de Wijkraad, vergezeld door de politie, Boa’s een verkeersambtenaar en Dhr. Simons. De zaak werd serieus opgepakt door de gemeente. Dhr. Simons had een lijst samengesteld met maar liefst 24 punten die volgens hem niet deugden en hij kreeg op alle punten gelijk (zie ook de NIVO van vorige week blz. 7). Na 4 maanden begin juni, werd er nog een schouw gehouden in andere straten van de Oude Kom met dezelfde groep plus een raadslid van LijstKRAS. Hier werden  24 nieuwe punten onder de loep genomen waarbij er van 23 werd gezegd door het gezelschap dat het niet in orde was. Dat maakt 47!

Afgelopen Raad

Vorige week donderdag – 7 maanden na de laatste schouw-  werd de Raadsvergadering van januari gehouden. LijstKRAS had een motie opgesteld met betrekking tot de verkeersborden problematiek in de Oude Kom.
LijstKRAS heeft daarin alles opgesomd wat mis is gegaan, dat er al 5 jaar door vele mensen aan is gewerkt uit bevlogenheid, maar dus ook in samenwerking met de politie, boa’s, verkeersambtenaren. In de motie hebben we opgeroepen om onmiddellijk te starten met de uitvoering van de onderzoeksresultaten of zo snel als maar mogelijk. LijstKRAS kreeg steun van de coalitiepartijen Zeevangs belang  en het CDA. Dat was genoeg voor een meerderheid. De andere partijen vonden dat het college de tijd die ze nodig achten maar moesten pakken. LijstKRAS vindt 5 jaar wachten op actie in dit dossier wel een keer genoeg.
De betrokken burgers voelen zich niet serieus genomen.
Wethouder Runderkamp nam de motie over wat betreft de intentie maar was het niet eens met alle genoemde argumenten die in de motie stonden. LijstKRAS vindt dat best als ze nu eindelijk maar beginnen met de uitvoering, zodat dit dossier gesloten kan worden

email:  fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn