Begrotingsraad 2022: Miljoenen naar de Singelwijk in Edam en een hartenkreet voor starterswoningen in de Meidoornstraat (St. Vincentiusschool)

janjr
klik om te vergroten

Het is één van de belangrijkste taken van de gemeenteraad, namelijk het vaststellen van de gemeentelijke begroting. Op donderdag 3 november 2022 was het zover, en heeft het college van burgemeester en wethouders en de coalitiepartijen onder aanvoering van VD’80 haar plannen voor de komende jaren uit de doeken gedaan.

Wat positief opvalt aan het Collegeprogramma, is dat er veel aandacht is voor organisatieontwikkeling. Zo is er meer ruimte om personeel op te leiden en wordt een personeelsschouw uitgevoerd om inzichtelijk te maken waar teveel formatie is en waar een tekort dreigt te ontstaan.

Kan het ook te gek?

Ja, dat kan het zeker. Zo heeft het College besloten om een intensief, integraal en gebiedsgericht programma te starten voor de Singelwijk. Op zich hebben wij daar natuurlijk niets op tegen als het binnen de begroting en huidige formatie wordt opgelost, zoals we dat tot op heden hebben gedaan. Maar, als daar een budget voor wordt gevraagd van minimaal € 425.000 per jaar, exclusief werkbudget t/m 2030, en dat de totale kosten daarmee in de miljoenen lopen, dan is dat wat ons betreft buiten alle proporties.

Want wat is er nu eigenlijk aan de hand in de Singelwijk? Ja, niemand zal ontkennen dat er sprake is van overlast. Alhoewel, in september 2021 heeft het toenmalige College via een raadsinformatiebrief aan de Raad meegedeeld dat uit gesprekken met inwoners is gebleken dat er een tweeledig beeld is over de Singelwijk. Uiteenlopend van ‘er is niets aan de hand’ tot ‘er zijn grote problemen met de leefbaarheid’. De waarheid ligt vast in het midden, maar Edam geeft een rapportcijfer 7,2 voor de veiligheid in de eigen woonbuurt, een dikke voldoende dus. En als we weten dat dit de laagste score van de gehele gemeente is, dan hebben we het zo slecht nog niet in de gemeente.

Overlast voorkom je op straat, niet in het gemeentehuis 

Lijst KRAS is het er volledig mee eens dat gezamenlijke aandacht voor Edam nodig is en blijft de komende tijd om veel voorkomende criminaliteit en overlast verder terug te dringen. Net zoals Lijst KRAS gezamenlijke aandacht vraagt voor het centrum van Volendam, waar we óók regelmatig te maken hebben met veel voorkomende criminaliteit en overlast. Maar wat is daarvoor nodig?

Vinden we het nodig om een speciaal programma op te tuigen voor de Singelwijk? Met een programmamanager, een adviseur samenleving, straatcoaches en nog een ondersteuner erbij? Ja, er is overlast en ja daar moeten we wat mee. Zo kan er worden gekeken naar de inzet en prioritering van werkzaamheden van boa’s en politie. Lijst KRAS is namelijk nog altijd van mening dat overlast wordt aangepakt op straat en niet in het gemeentehuis. Voor de helft van het gevraagde bedrag kan de gemeente 2 extra boa’s aannemen om ook in de avonduren aanwezig te zijn op straat. Overlast is van alle tijden en ook twee extra boa’s lossen het probleem niet op, maar meer ‘blauw’ op straat kan erger helpen voorkomen.

Lijst KRAS staat daarom volledig achter onze jongerenwerkers en boa’s, maar kan niet instemmen met een programma Singelwijk, waarover slechts duidelijk is dat wordt gestart met ‘enkele activiteiten die door inwoners en partners als urgent worden ervaren’. Verder staat in het Collegeprogramma dat in 2023 wordt bekeken hoe het programma vanaf 2024 uitgebreid moet worden. Het is voor de gemeenteraad op dit moment totaal onbekend waar het geld naartoe gaat en wat het oplevert, behalve dat er alvast structureel € 425.000 per jaar wordt gevraagd om een formatie samen te stellen die gaat kijken wat er nodig is.

Hartenkreet voor starterswoningen in de Meidoornstraat (locatie St. Vincentiusschool)      

De politiek heeft haar mond vol van de noodzaak om starterswoningen te bouwen, maar als de zeldzaamheid zich voordoet dat er een stuk grond midden in het centrum van Volendam mogelijk hiervoor in aanmerking komt, wordt niet eens de moeite genomen om de haalbaarheid te onderzoeken. Het is verwonderlijk dat enkel Lijst KRAS, Groenlinks, PvdA en Forum voor Democratie van mening zijn dat het vrijkomen van de locatie St. Vincentiusschool een unieke kans is om iets éxtra’s te doen voor alle jongeren die met smart wachten op een betaalbare (tijdelijke) woning. Een locatie met beperkingen, maar Lijst KRAS is van mening dat alle nadelen moeten worden afgezet tegen de extreme woningnood. Daarom heeft Lijst KRAS door middel van een motie het College opgeroepen om te onderzoeken of het haalbaar is om op de plek van de St. Vincentiusschool kleinschalige bebouwing van maximaal 2 bouwlagen te realiseren. Groenlinks en PvdA namen helaas genoegen met het antwoord van wethouder Kes dat de Meidoornstraat wordt ‘meegenomen’ in de totale ontwikkeling van het Tase terrein. Voor alle wachtende jongeren is het te hopen dat ‘meenemen’ ook daadwerkelijk betekent dat deze optie serieus wordt onderzocht én indien haalbaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Lijst KRAS houdt u op de hoogte.

Fractie Lijst KRAS

Facebook
Twitter
LinkedIn