Belangen bevolking Edam- Volendam niet serieus genomen

serieus
klik om te vergroten

Het is erop of eronder voor de huisvesting en de monumenten

 Morgen donderdag 30 mei vindt er weer een raadsvergadering plaats in de HHNK. Er staat de Raad een bomvolle agenda te wachten.  Het gaat o.a. over de kerntaken van de gemeente, het monumentenbeleid Volendam, de toeristische evaluatie van de Dijk e.o. en de huisvesting van ambtenaren, eventueel in het HHNK.  Kortom, veel belangrijke onderwerpen met een meer dan grote impact voor de inwoners van onze gemeente. Eigenlijk teveel om over te schrijven. We doen toch een poging.

 

Ambtenaren in het HHNK?

Lijst Kras heeft hier al zoveel over geschreven dat het de lezer de oren uit moet komen.  Wij zijn de overtuiging toegedaan dat het kiezen voor het opknappen van het HHNK  en het vervolgens huisvesten van ambtenaren daarin een rampzalige keuze is. We hebben het dan niet alleen over geld. Voor de verdere argumentatie zie de vele artikelen aangaande dit onderwerp op onze website http://www.lijstkras.nl

Monumentenbeleid

Het college heeft de laatste jaren keihard gewerkt aan het bestemmingsplan Oude kom Volendam waar het monumentenbeleid onderdeel van uit maakt. Daarvoor onze complimenten. Lijst Kras heeft zich recent kritisch uitgelaten over het monumentenbeleid. Onze kritiek richt zich vooral op het aanwijzen van woningen tot monument, zeer tegen de zin van bewoners/eigenaars in. Wij vinden hun vrees voor waardevermindering van hun eigendom reëel en dus gerechtvaardigd. Ook de vrees voor beperkingen v.w.b. aanbouw en verbouwmogelijkheden en de kosten daarvan snappen wij volledig.

De beantwoording van het college op de grieven van deze bewoners is niet van deze tijd.

Het behouden van Volendamse bouwkenmerken is prima, maar dan met een goede subsidie en een genuanceerde regeling naar de betrokkenen toe. Verder moet het puntensysteem waarbij een bouwval ook  nog tot monument wordt gebombardeerd aangepast worden.

Evaluatie verkeersplan toeristisch centrum

Dit is een heel moeilijk  en langslepend dossier. Na jaren overleg over de al veel langer durende problematiek op de dijk is er wel degelijk vooruitgang geboekt, mede door kapitale injecties vanuit het gemeentebestuur. De Dijk is ontegenzeggelijk autoluwer geworden. Er gaan echter nog veel zaken mis. Nog steeds wil een meerderheid van de Raad een tijdelijke afrit bij “Willempie” laten aanleggen voor zeker een half miljoen euro. Hiervoor bestaat geen wettelijke verplichting. Dit ondanks dat het veel rustiger geworden is op de dijk wat betreft het  gemotoriseerde verkeer. Bovendien  komt de dijkversterking eraan en niemand weet nog hoe dat strookt met de afrit. De dijk zal er overigens ook niet fraaier door worden. Met de bebording is nog veel mis, hoewel daar langzaam beweging in komt. Bij de Parallelweg is er o.a. nog discussie over een traplift wel of niet. De ondernemers vinden het een  absolute noodzaak sinds er veel bussen parkeren onder aan de dijk. Daar zitten veel (hoog)bejaarden bij. Over een bijdrage van de ondernemers valt te praten.

 Ondernemers blijven het kind van de rekening        

Sinds het dorpshart in voorbereiding is, worden veel auto’s en zeker alle bussen met toeristen bij voorbaat geweerd uit de Zeestraat. Natuurlijk zorgen veel auto´s (vooral zoekende naar een parkeerplaats) voor veel overlast en onveiligheid. Los van het dorpshart waar Lijst Kras binnenkort uitvoerig over gaat publiceren, moet er een gezond leefklimaat ontstaan in het centrum. Er moet een situatie gecreëerd worden waar de bewoners én de vele ondernemers  zich in kunnen vinden. Dat is alleen mogelijk  door open het gesprek in te gaan met betrokkenen en de wederzijdse belangen willen zien en respecteren. Het college heeft de Zeestraat  met een pennenstreek gesloten voor de bussen met toeristen. Daar was plotseling wel een bord voor te vinden. Nu zijn de auto’s aan de beurt. Er ligt geen enkel voorstel tot compensatie.  Zo ga je niet om met ondernemers en hun personeel. Gelukkig schijnen er al bewoners te zijn in de Zeestraat die meer oog hebben voor de ondernemers en  samen met hen willen werken aan een oplossing. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.  Lijst Kras blijft zich hard maken voor de ondernemers.

 

Email:  fractie@lijstkras.nl    website: www.lijstkras.nl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn