Betaalbare woningen voor starters, alleenstaanden en senioren met laag inkomen op komst!

logo2
klik om te vergroten

Openbare infoavond donderdag 15 november

 Al meer dan een half jaar is de gemeentelijk afdeling R.O. bezig een plan te ontwikkelen om het woningaanbod uit te breiden ook voor mensen met een laag inkomen.  Wethouder Koning van LijstKRAS die inmiddels drie jaar wethouder is, trof bij aantreden een Broeckgouw aan die zowat helemaal was ingevuld. Voor fase 9 & 10 waren de kaarten reeds geschud en hij kon daarom alleen op detailniveau zaken veranderen. Ondertussen kreeg LijstKRAS steeds meer signalen vanuit de bevolking dat sommige doelgroepen geen kans kregen om een huis te kopen. U moet dan denken aan starters, alleenstaanden, senioren en gescheiden mensen  met een laag inkomen. Toen ontstond er plotseling een mogelijkheid…

Luxe woontoren achter De Blokwhere

Achter de nieuwe Blokwhere was een woontoren op een wooneiland gepland met luxe appartementen. LijstKRAS was hier vanaf het begin tegen maar zoals gezegd was alles al vóór die tijd vastgelegd. Voor deze kostbare appartementen was gelukkig weinig animo zodat de toren onmiddellijk werd geschrapt. Plotseling was er een mogelijkheid om de “vergeten “ doelgroep tegemoet te komen. Bij de afdeling R.O  o.l.v. wethouder Koning is men gaan brainstormen en daar is een prachtig resultaat uitgekomen. In eerste instantie zullen er 43 wooneenheden gebouwd worden op een heel gevarieerde wijze. Het zullen kleine maar zeer degelijke wooneenheden worden die energieneutraal zullen worden opgeleverd en zeer betaalbaar. Op een andere locatie in de Broeckgouw zullen nog 16 woningen van dit type gerealiseerd worden. Een inkomens – en vermogenstoets en andere maatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze wooneenheden bij die doelgroep terecht komen waarvoor ze bestemd zijn. Deze woningen zullen door een zgn. anti-speculatiebeding ook bij verkoop in de toekomst door de bestemde doelgroep gekocht kunnen worden.

Huurwoningen

Zoals u wellicht weet zal de oude Seinpaal gesloopt worden na de oplevering van de nieuwe sporthal. De ondertekening van het contract zal binnenkort plaatsvinden zodat ook op redelijk korte termijn realisatie van huurappartementen zullen plaatsvinden. Ook de oude Blokwhere bij de Val van Urk wordt door Stichting Woningbeheer de Vooruitgang aangekocht en ook hier zullen sociale huurwoningen voor in de plaats komen. Aanvankelijk zou die oude school verbouwd worden, maar LijstKRAS heeft zich hard gemaakt voor sloop, zodat de broodnodige huurwoningen gebouwd kunnen worden. De dansschool van Inge Leeflang die naar die verbouwde Blokwhere diende te verhuizen, krijgt op aandringen van LijstKRAS nu een plaats in de nieuwe turnhal die volgend jaar wordt gebouwd in de Broeckgouw. Hier komen de Beukers samen met Mauritius in en dus ook de dansschool. Verder krijgt Budovereniging van Michel Posthumus  die inmiddels 300 leden telt eindelijk een eigen plekje. Ook hier heeft LijstKRAS zich hard voor gemaakt.

Verder zal binnenkort de koopovereenkomst voor het Maria Goretti terrein door Stichting Woningbeheer de Vooruitgang getekend gaan worden waarna daar o.a. sociale huurwoningen ontwikkeld kunnen gaan worden.

Vragen? 

Wellicht zitten mensen nog met veel vragen na het lezen van dit artikel. Vragen vooral over de betaalbare koopwoningen in de Broeckgouw, voor mensen met een laag inkomen.

Die mensen worden bij deze uitgenodigd om de infoavond in de vergaderzaal van het HHNK in Edam  te komen bijwonen op donderdag 15 november. Die avond begint om 19.30 uur  maar er zullen eerst nog drie andere onderwerpen aan de orde komen.

De programmawijziging “meer betaalbare woningen” zal in ieder geval na 21.00 uur plaatsvinden. Deze avond is zoals altijd openbaar.

Zoals u ziet/leest gebeurt er heel wat in onze mooie gemeente en LijstKRAS is bij de meeste zaken nauw betrokken.

Email fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn