Bevolking van Edam-Volendam op het verkeerde been gezet!

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Vorige week stond een artikel in de Nivo van Recht door Zee aangaande de huisvesting van ons ambtenaren korps. Tot nu toe heeft fractie Kras zich  bezig gehouden met het schrijven constructieve stukjes over belangrijke zaken die spelen in de gemeente. Wij vinden dat de mensen recht hebben om te weten wat er gebeurt in de lokale politiek. In onze publicaties (inmiddels 37 in 1 ½ jaar)hebben we steeds beargumenteerd waarom we ergens tegen of voor zijn en hoe andere partijen erin staan. Nu voelen wij ons gedwongen op het artikel van Recht door Zee in te gaan omdat het vol staat van op z’n zachts gezegd halve waarheden.

HHNK de meest efficiënte en praktische oplossing?

Recht door Zee beweert dat het in gebruik nemen van het HHNK voor de ambtenarenhuisvesting, in vergelijking met de andere opties, hoe dan ook “de meest efficiënte en praktische oplossing is”. Enkele weken geleden hebben wij vanaf deze plaats beschreven waarom de HHNK niet alleen absoluut ongeschikt is om ambtenaren adequate te huisvesten, maar tevens dat (gedeeltelijke) nieuwbouw ook nog eens een goedkopere oplossing is!! Het gebouw is totaal inefficiënt en dat kan iedereen zelf aan de buitenkant al zien. Grotere en kleinere gebouwen over een grote oppervlakte verspreid, van verschillende bouwdata met gangen aan elkaar verbonden. Van binnen wordt het nog duidelijker. Smalle gangen met wenteltrappen, grote middeleeuwse kamers met hoge plafonds, afgewisseld met kleine werkkamers met af en toe scheve wanden en vloeren en overal dikke buizen langs de muur omdat er niet geboord mag worden in de muren! Praktisch en efficiënt?? Wij vinden van niet.

 

Prestigieuze en luxe nieuwbouw?

Grote flauwekul. Zoals gezegd is de optie gedeeltelijke nieuwbouw (het stadskantoor blijft gewoon, alleen de Mgr. Veermanlaan wordt vervangen) de goedkoopste optie. Niet goedkoop maar wel het goedkoopste! Verder nemen de exploitatielasten bij nieuwbouw door aflossing af, terwijl de schoonmaak – energie en onderhoudskosten van het HHNK alleen maar zullen toenemen. Bovenstaande opmerkingen zijn feiten die door iedereen gecontroleerd kunnen worden. De cijfers zijn bekend. Recht door Zee heeft het over “prestigieus” een soort koninklijk gebouw waarmee we andere gemeenten de loef af willen steken. Wij hebben het alleen over hedendaags, naar de toekomst toe. Zij hebben het over “massaal” terwijl het over een normaal pand gaat met 93 werkplekken. Zij hebben het over het feit dat de bevolking de “broekriem moet aanhalen” en “de tering naar de nering moet zetten”, terwijl (gedeeltelijke) nieuwbouw de goedkoopste optie is.

 

Mogelijkheden naar de toekomst toe?

Het enige argument dat Recht door Zee aanvoert is als we in de toekomst gaan “fuseren en/of vergaande samenwerking met andere gemeente aangaan”, dán kunnen we een nieuw stadkantoor bouwen en de HHNK met winst verkopen. Laat het HHNK dan nu maar de panden met winst verkopen. Fusie van onze gemeente ligt voorlopig oneindig ver weg of komt helemaal niet aan de orde en nú moeten we beslissen over ambtenarenhuisvesting.

 

Noodzaak

Het stadskantoor en ook de locatie Mgr. Veermanlaan zitten bomvol. Er moet nu een beslissing genomen worden. De gewone ambtenaren prefereren in grote meerderheid gedeeltelijke nieuwbouw bij de CAI. Het management en de directie hebben aangegeven dat het water tot aan de lippen staat en er nu knopen moeten worden doorgehakt omdat het dan nog jaren duurt voordat eventuele nieuwe huisvesting in gebruik genomen kan worden. Uitstel voor nog meer onderzoek, zal niets opleveren. Daadkracht zal nu getoond moeten worden.

 

Communicatie

De communicatie met omwonenden wordt van cruciaal belang. Dit wordt een belangrijke uitdaging voor het college. Zowel aan Volendamse – als aan Edamse kant, vrezen mensen voor bederf van woongenot en waardevermindering van hun woningen. De ingrepen zijn dan ook groot. Er moet een nieuwe weg komen, een stadskantoor en één nieuwe brandweerkazerne voor de hele gemeente. Dat is allemaal niet niks, maar wel hoogst noodzakelijk. In principe moet deze drie zaken in één plan aangeboden worden, zodat iedereen het eindplaatje kan beoordelen. De nieuwe weg zorgt meteen voor ontsluitingsmogelijkheden van de kazerne en het stadskantoor. Hopelijk komen we er met zijn allen op een goede manier uit.

Aan het eind van hun artikel probeert Recht door Zee, Volendam 80 nog op een opzichtige en onnozele manier te paaien, om die aan hun kant te krijgen. Die partij is echter niet voor één gat te vangen en wij wensen ze veel wijsheid toe.

Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn