Bouw Gymsportcentrum onverantwoord?

stev
klik om te vergroten

In de gemeente Edam-Volendam is er in de Raadsvergadering van januari 2020 en de weken daarvoor veel commotie geweest over het voorstel tot toestemming voor de bouw van het nieuwe Gymsportcentrum in de Broeckgouw en het verlenen van het daarbij behorende krediet van € 7,5 miljoen. Iedere partij hikte tegen dit astronomisch bedrag aan maar na heftige discussies en zeker niet zonder aarzeling ging de Raad toch akkoord met het voorstel. LijstKRAS heeft een motie ingediend, gesteund door Zeevangsbelang en het CDA, waardoor de motie werd aangenomen. Hierin werd aangegeven dat dit overeengekomen bedrag absoluut niet overschreden mag worden.

Wat vooraf ging

Het project m.b.t. een eigen Home voor de twee turnverenigingen in onze gemeente loopt al ruim 10 jaar. Beide verenigingen hebben een goede naam opgebouwd in turnland en er lopen veel talenten rond. Langzamerhand liep de animo achteruit bij zowel de talenten als recreanten en de broodnodige vrijwilligers en de professionele staf vanwege o.a. de niet meer passende accommodatie bij deze topsport. Hierdoor gingen sommigen elders turnen. Het was gewoon tijd voor een nieuwe accommodatie. De gemeente wilde graag meewerken aan dit project omdat het omvangrijke Maria Goretti- terrein na verhuizing van de Gymstuif en ook de onderdelen van CBW, die daar gevestigd zijn dan vrij zou komen en dan overal voor te gebruiken zijn. In eerste instantie zou daar een supermarkt gevestigd worden.

Na vele onderhandelingen is e.e.a. op het laatst toch nog afgeketst en kon de gemeente opnieuw beginnen. De switch naar woningbouw werd toen gemaakt, maar ook daar moest weer uitgebreid over onderhandeld worden. Voordat de deal kon worden afgesloten moest voor alle gebruikers van het huidige Maria Goretti-complex eerst andere huisvesting gevonden worden. Dat liep ook al niet van een leien dakje. Neem bijvoorbeeld de dansschool van Inge Leeflang. Die zou eerst in de oude Blokwhere komen. LijstKRAS vond dat geen idee. Dat zou veel geld kosten en het gebied is heel geschikt voor woningbouw, wat het dan nu ook uiteindelijk gaat worden. Vervolgens wilde men de dansschool bij het nieuwe Kindcentrum, dat in de Broeckgouw komt, positioneren. Dat vond LijstKRAS wéér geen goed idee. Uiteindelijk wordt de dansschool van Inge Leeflang gewoon in een gedeelte van het nieuwe Gymsportcentrum gevestigd. Bij het Kindcentrum kunnen door de ruimtewinst nu weer extra woningen gebouwd worden.

Bezetting

Het Gymsportcentrum krijgt maar liefst rond de 1.500 gebruikers. De St. Mauritius wordt de hoofdgebruiker maar ook de Beukers, de dansschool van Inge Leeflang en de budo school van Michel Posthumus krijgen er een plaats in. Voor alle toekomstige gebruikers is dit fantastisch en voor onze gemeente is het een grote aanwinst. Er komt ook nog een gymzaal in het gebouw die in ieder geval al voor 50% door Mauritius gebruikt gaat worden.

Wie zal dat betalen?

Zoals aangegeven zou het gebouw € 7,5 miljoen inclusief BTW moeten gaan kosten. Dat klinkt astronomisch en dat is het ook. In principe moeten de kapitaallasten van zo’n gebouw opgehoest worden door de gebruikers. Die € 7,5 miljoen kunnen een stuk minder worden omdat de gemeente een beroep heeft gedaan op de SPUK uitkering. Dit is een specifieke uitkering voor stimulering van de sport. Dit is een landelijke subsidiepot, speciaal voor dit soort projecten. Diverse berekeningen wijzen uit dat er op ongeveer € 1 miljoen gerekend mag worden. Dat maakt dan € 6,5 miljoen. Verder hoeft er geen dansschool gebouwd te worden bij het Kindcentrum en dat scheelt veel geld en dan zijn er nog de opbrengsten van de grond verkoop aldaar. Op die plaats kunnen weer 14 sociale huurappartementen gebouwd worden.

Kortom na veel wikken en wegen is LijstKRAS akkoord gegaan met dit voorstel en worden we er langzamerhand ook wel enthousiast van. Wij denken dat het verantwoord is.

email:  fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn