Bouwen in de Lange Weeren hangt aan zijden draadje

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Schandalig optreden van de VVD

Toekomst laatste bouwlocatie staat op spel

Alweer bijna een jaar geleden werd de gemeenteraad opgeschrikt door zeer onheilspellend nieuws vanuit de provincie en Rijk. Zij kwamen toen met het nieuws naar buiten dat er alleen in de Lange Weeren gebouwd mag worden als de gemeente -lees de uiteindelijke kopers van de huizen- maar liefst 10 miljoen euro ophoesten, om alleen maar het recht te verwerven om te mogen bouwen. Om verstedelijking tegen te gaan wil het Rijk buffers van groen tussen stedelijke gebieden. De Lange Weeren werd zonder enig overleg met de gemeente Edam-Volendam door de toenmalige gedeputeerde van de provincie Ton Hooijmaijers van de VVD –  later wegens (vermeende) fraude opgestapt – in samenspraak met de minister, gevoegd bij de  Rijksbufferzone. De Lange Weeren werd dus zomaar tot een gebied verklaard waar niet gebouwd mag worden, behalve als er 10 miljoen euro wordt opgehoest door de toekomstige bewoners.

Overleg op hoog niveau

De gemeenteraad van Edam-Volendam was en is woedend over deze actie van provincie en het Rijk en vooral ook over de rol van de voormalige VVD gedeputeerde Hooijmaijers daarin. Velen uren is er sindsdien vergaderd over deze kwestie. Woedende protestbrieven zijn gestuurd naar provincie en het Rijk en gesprekken zijn gevoerd met de nieuwe VVD gedeputeerde mevr. Driessen (met een stuk meer begrip voor onze problematiek) en de Directeur- Generaal van het ministerie van Volkshuisvesting. Na veel gepraat is de bijdrage van onze gemeente teruggeschroefd van 10 miljoen euro naar 7,4 miljoen. Dit is nog steeds    € 10.000,- per toekomstige woning. Voor juni 2010 moest de gemeente eigenlijk beslissen maar na veel protesten is het uitgesteld naar eind september 2010. Als de gemeente Edam-Volendam nee zegt tegen die 7,4 miljoen dan wordt de Lange Weeren een natuurgebied en mag er nooit meer gebouwd worden. Het is onze laatste grote bouwlocatie. Zeggen we ja dan wordt er in de prijs van iedere toekomstige woning die gebouwd wordt in de Lange Weeren   € 10.000 opgenomen waarmee “natuurprojecten” worden gefinancierd, zodat het gebied niet zo verstedelijkt wordt. Een groot dilemma dus.

De rol van de VVD

In deze crisissituatie had wethouder Karregat van de VVD grondzaken in zijn portefeuille. Hij was dus eigenlijk de man die de kar had moeten trekken in deze hele kwestie tot aan de nieuwe coalitie afgelopen april. Gezien zijn grote onervarenheid in deze  materie liet hij wethouder Kes van ruimtelijke ordening de kastanjes uit het vuur halen. Deze heeft dat met ongelooflijk veel inzet en fanatisme gedaan.
Afgelopen donderdag is er weer uren vergaderd over deze kwestie. Wat schetst onze verbazing? Fractievoorzitter Wim Runderkamp van de VVD legde wethouder Kes het vuur aan de schenen. Het ene onredelijke verwijt na het andere werd haar naar het hoofd geslingerd. De zaal werd er stil van. Na een beheerst verweer van wethouder Kes waarin zij alle aantijgingen simpel wist te weerleggen siste de heer Runderkamp dat hij de feiten toch anders zag. De laatste brief naar provincie en Rijk (die voor eind september de deur uit moet) moet nog veel scherper geformuleerd worden van de VVD. Het risico dat de bouwlocatie de Lange Weeren daarmee voorgoed verloren zou daarmee groot zijn.
Over het falen in deze kwestie van VVD wethouder Karregat werd met geen woord gerept.

Wat wil Lijst Kras?

Wij willen natuurlijk geen extra geld betalen voor huizenbouw in de Lange Weeren en zullen het college zoveel mogelijk steunen in haar ( scherpe) protesten tegen de afdracht van gelden. Ook zoeken we naar wegen om de gelden (7,4 miljoen) in te zetten voor infrastructuur binnen de Lange Weeren zelf. Wat Lijst Kras in ieder geval niet wil is dat de mogelijkheid om ooit te kunnen bouwen in de lange Weeren uitgesloten wordt door nalatigheid van deze gemeenteraad. Het wordt tijd dat onze lokale VVD zijn frustraties van zich afwerpt en constructief meehelpt deze gemeente te besturen. Dat zijn ze met 5 zetels toch wel verplicht. Excuses aan de wethouder zouden op z’n plaats zijn .  

Facebook
Twitter
LinkedIn