Bouwen in Lange Weeren uitgemaakte zaak?

IMG-20210126-WA0005
klik om te vergroten

Nu de Broeckgouw op een haar na voltooid is, wordt de vraag steeds dringender of de Lange Weeren al in zicht is om aan de grote vraag die er zeker is in de kom Volendam te voldoen. Vanuit de andere kernen in de gemeente Edam-Volendam is er een stuk minder vraag naar
nieuwbouwwoningen. Inmiddels zijn benodigde gronden in de Lange Weeren door ontwikkelaars aangekocht, door Scholtens in een eerder stadium en BPD vrij recent.
Het college heeft een aantal jaren geleden een intentieovereenkomst getekend met Scholtens, en die recent vernieuwd en verlengd. In deze intentieverklaring staat dat de gemeente de intentie heeft om o.a. met Scholtens in zee te gaan om allerlei zaken die nodig zijn om te kunnen bouwen in de Lange Weeren op te starten. Dan praat je over onderzoek van en door Scholtens op het gebied van zowel ruimtelijk/juridisch/maatschappelijk/financieel en economische haalbaarheid en het vaststellen van ontwikkelingskaders.
In die opeenvolgende intentieverklaringen staat ook vermeld dat als er derde partijen zijn die ook gronden hebben in de Lange Weeren, de Gemeente en Scholtens zich dan
”maximaal zullen inspannen om die derden te betrekken bij hun onderzoek naar de ontwikkeling van de Lange Weeren om zo de haalbaarheid te verhogen”. Prima zaak en LijstKRAS is het daar helemaal mee eens.

Hoe verder?
Gelukkig is er in de Lange Weeren te elfder ure een kwalitatief goede partij bij gekomen, die samen met Scholten de Lange Weeren als totaalgebied zou kunnen realiseren en dat is BPD. Het is namelijk de bedoeling dat in de eerste opzet zo’n 740 huizen worden neergezet in de Lange Weeren. De gemeente faciliteert maar heeft veel minder zeggenschap over hoe en wat dan zij had in de Broeckgouw. De ontwikkelaars bezitten de grond en willen terecht graag winst maken. Dit mag echter niet ten koste gaan van het laatste stuk bouwgrond in de gemeente. Daarom moeten er op voorhand door het college en de gemeenteraad goede afspraken gemaakt worden over de Lange Weeren. Aan de eisen van de provincie een hele waslijst en de gemeenteraad moet voldaan worden en ook met de wensen van de omwonenden en de kopers moet rekening gehouden worden. Dat allemaal liefst vóórdat er een overeenkomst wordt getekend met de ontwikkelaars! Zij bezitten de grond maar moeten zich met bovenstaande akkoord verklaren. Het moet de mooiste woonwijk van Volendam worden vindt de provincie zelf. In principe mag er in de Lange Weeren niet gebouwd worden. Het heeft de bestemming “groen”.
Gezien het woningtekort in heel Nederland en zeer specifiek in Volendam wil de provincie misschien overstag gaan.
De eisen die de provincie daarbij stelt zijn o.a. extra waterberging, een ruim opgezette wijk, dus niet teveel huizen per hectare, veel groen, veel afwisseling, veilig en goed ontsloten. Dit is slechts een greep uit.
Scholtens heeft netto zo’n 28 ha bebouwbare grond waar de eventuele eerste genoemde 740 huizen ons inziens niet op gerealiseerd kunnen worden gezien alle bovengenoemde eisen. De omwonenden willen ook dat er voor hun deur een hele mooie wijk komt met extra waterberging en vooral ook een strook groen zodat de nieuwe bewoners van de Lange Weeren niet het eten van hun bord kijken. Het bestuur van de gemeente moet zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van onze mooie gemeente een plekje krijgen in ons laatste nieuwbouw gebied en dat voor een redelijke prijs. In de presentatie van Scholten viel betaalbare woningen die er voor 50 % zouden komen. Ze noemden het bedrag van € 350.00, – maar dat zal tegen die tijd wel wat meer zijn nog.
Scholtens liet merken niet veel animo te hebben om met een derde partij te gaan samenwerken en ook het college houdt de boot vooralsnog even af met voor hun geldige argumenten. Dat is naar de mening van LijstKRAS niet verstandig. BPD heeft een goede naam in de bouwwereld en lijkt ons een prima partij om de gemeente en Scholtens aan te vullen. Wij hopen dat er te zijner tijd een goede samenwerking tot stand komt tussen beide bouwbedrijven. Het ziet er overigens naar uit dat rond 2030 die 740 huizen te kort zijn om onze woningzoekenden met name in de kern Volendam van onderdak te voorzien. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dat reëel is en zo ja: dan moet er een integraal plan komen voor ongeveer 1.100 woningen, in fases gebouwd net zoals in de Broeckgouw, zodat er indien geen behoefte is met die 740 huizen volstaan kan worden.

De Provincie
De provincie speelt dus in dit geheel een grote rol. Zonder toestemming van de provincie kan er helemaal niet gebouwd worden in de Lange Weeren. Zoals gezegd rust de bestemming groen officieel op de Lange Weeren maar met een fantastisch plan en goede samenwerking met de provincie, de ontwikkelaars en de gemeente moet het lukken om dit laatste, grote project voor onze gemeente vlot te trekken. Wij roepen alle genoemde betrokkenen om de handen ineen te slaan en er samen uit te komen. De ARO (Advies commissie Ruimtelijke Ordening) van de provincie heeft zich ook al uitgesproken om met een integraal plan te komen Dit betekent dat er één plan moet komen, waarin dus beide ontwikkelaars moeten participeren.
Aan de gemeenteraad zal het niet liggen. Een overgrote meerderheid is voor woningbouw in de Lange Weeren. Daar spelen ook nog financiële kwesties bij, maar daar gaan we u op dit moment niet mee vermoeien. Wij wensen het college veel wijsheid toe in deze. We doen het tenslotte allemaal voor de toekomst van onze kinderen.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn