Bouwen in de Lange Weeren zorgt voor tweespalt

stb-2016-337-011
klik om te vergroten

 Politiek verdeeld over aanpak 

 Zowel in de raad als het college was er geen overeenstemming over de uitgangspunten m.b.t. het bouwen in de Lange Weeren.  Dat er gebouwd moet worden vinden alle partijen behoudens Groen Links. Je zou zeggen geen vuiltje in de lucht. Maak een mooi plan met de juiste kaders laat de ontwikkelaars aan het werk gaan. Er zijn wel eens bouwlocaties waar 6 of meer ontwikkelaars gronden bezitten die met elkaar rekening moeten houden en moeten overleggen maar hier twee, Scholtens en BPD. Hoe simpel kan het? De gemeente maakt een visie over het hele gebied van de Lange Weeren, de ontwikkelaars maken goede afspraken met elkaar en we gaan er vervolgens voor, maar de realiteit is weerbarstiger.

Rol van de provincie 

De provincie is een cruciale speler in dit verhaal. Zij zouden in principe niet willen bouwen in de Lange Weeren en hebben in 2011 al een “boete” van € 10.000,- per gebouwd huis geëist om in de lange Weeren te mogen bouwen als een soort groen compensatie. Dat betekent bij 740 huizen 7,4 miljoen euro te betalen aan de provincie. Er is een kans dat de provincie bij een goed woningbouwplan plan van de gemeente het zal toestaan dat die 7,4 miljoen te besteden in de Lange Weeren zelf maar dat is nog heel onzeker.

De rol van het college

Een gemeenteraad waar 22 van de 25 raadsleden zegt groot voorstander te zijn van bouwen in de Lange Weeren en dan ook nog eens zoals de provincie zegt “er de mooiste wijk van Volendam moet komen in de Lange Weeren ”? Een college die dat ook vindt maar een andere kijk heeft op hoe die ontwikkeling zo snel en goed mogelijk op te starten dan een deel  van de Raad. Tweespalt in het college omdat wethouder Koning van LijstKRAS een andere mening was toegedaan dan de rest van het college. Het college is aan de informatieve kant naar de Raad toe onvolledig gebleken. Dat is op z’n minst jammer.

De bewoners in de Blokgouw

Daar komt bij dat het bouwen in de Lange Weeren enorm leeft. Er zijn twee actiegroepen met grote aanhang opgericht die mee willen praten over het project en hoe dat eruit komt te zien. De ene partij wil gewoon niet bouwen in de Lange Weeren en de andere partij wil bouwen niet tegenhouden maar wil wel een heel mooie ruime wijk zien verschijnen.
Logisch! Het zijn actieve partijen best deskundig ook nog, die er op los telefoneren met de provincie, stukken schrijven, gesprekken met raadsleden voeren, waardoor er een enorm debat is ontstaan.

Rol Wethouder Koning

Wethouder Koning kon zich niet verenigen met de standpunten van zijn collega wethouders.
Hij besloot de eer aan zich zelf te houden en op te stappen. Als je ziet wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 5 jaar op R.O. gebied dan is dat niet te geloven. Dat gaan we nog voor de verkiezingen aan u presenteren. Dat wethouder Koning van LijstKRAS met de portefeuille R.O. daarin een groot aandeel heeft gehad spreekt voor zich. Wij willen als partij hem vanaf deze plaats nog eens hartelijke danken voor al zijn inzet, want die is groot geweest!

Waarom is LijstKRAS niet opgestapt?

LijstKRAS is het op veel punten eens met zijn wethouder in dit dossier en is dan ook zeer bedroefd over zijn aftreden. LijstKRAS heeft zich intern beraad hoe nu verder en heeft geconcludeerd dat weglopen uit de coalitie op dit moment de kans op die mooie woonwijk niet het snelst dichterbij brengt. Wij willen het binnen de coalitie nog een kans geven, maar wel zo snel als mogelijk duidelijkheid creëren over de mogelijkheden t.a.v. de LW. Opstappen is de makkelijkste weg maar niet altijd de beste.

Het volgende willen wij aan het college meegegeven:
Wij willen een integrale gemeentelijke visie over het hele gebied van de Lange Weeren, met daarin o.a.

Het maximaal gewenste aantal woningen per hectare.
Overgang Blokgouw en nieuwe ontwikkeling.
Groen en recreatie.
Milieu en duurzaamheid.
Andere gewenste functies dan wonen.
Ontsluiting.

Deze visie en kaders dienen eerst ter goedkeuring aan de raad te worden voorgelegd zodat een door de raad geaccordeerd stuk aan de Provincie kan  worden gezonden.
Dat betekent dat het college en raad de regie nemen  en de raad ontwikkelkaders beoordeeld vóór ze naar de provincie gaan.
Wij willen duidelijkheid hebben hoe de LW er uit gaan zien voordat gaan de ontwikkeling aanvangt en er niet meer (bij)gestuurd kan worden.
Ook wie er wat en wanneer  gaat ontwikkelen is voor ons nog geen gelopen race.
De integrale visie en kaders voor het hele gebied de Lange Weeren worden dus leidend.
Duidelijkheid vooraf is nodig om een wel overwogen besluit te kunnen nemen.
Wij vinden zorgvuldigheid met het buiten stedelijke  laatste grote bouwproject in Volendam veel belangrijker dan snelheid en kiezen er niet voor om onder tijdsdruk onomkeerbare besluiten te nemen.

Tenslotte is het de insteek van de meerderheid van de raad om de L.W. tot het mooiste plan van Nederland te maken, laten we daar onze verantwoordelijkheid nemen.

fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn