Broeckgouw woningen fase 9 & 10 duur? Goedkoper kan niet!

broeckgouw
klik om te vergroten

Een paar weken geleden werden de lezers van dit blad “verblijd” met het zoveelste uiterst negatieve artikel van Volendam 80. Het ging over de prijzen van de huizen in de Broeckgouw en wie die –hoge- prijzen veroorzaakt zou hebben. LijstKRAS heeft dat volgens Volendam 80 persoonlijk gedaan en dat terwijl hun voormalig wethouder R.O. wethouder Kes het toch zo goed allemaal geregeld had in de Broekgouw. Lijst Kras reageert normaal gesproken niet op laster uit deze hoek, maar één of tweemaal per jaar moet dat toch omdat sommige mensen toch op het verkeerde been worden gezet en de waarheid in deze zo schaamteloos geweld aan wordt gedaan.

LijstKRAS warm voorvechter Broeckgouw

Al vanaf de prille start van de Broekgouw, ruim 10 jaar geleden was LijstKRAS groot voorstander van het bouwen in de Broekgouw en dan vooral voor het bouwen van veel starterswoningen tegen betaalbare prijzen. Helaas zat LijstKRAS (toen fractie Kras) vanaf 2007 tot 2014 met één zetel in de Raad en hadden wij dus weinig in de melk te brokkelen aangaande het beleid in deze. Wat wij wel steeds in al onze programma’s en in de Raad hebben gezegd, dat er geen winst moest worden gemaakt in de Broeckgouw en dat constant gemonitord moest worden hoe die dure grondprijzen gedrukt konden worden. Voormalig wethouder Kes had de touwtjes stevig in handen en verzekerde zich van back up door twee bureaus in te huren om haar te helpen bij het opzetten van de wijk de Broeckgouw, ingenieursbureau Royal Haskoning en stedenbouwkundigbureau Beeld. Twee gerenommeerde instellingen die meegewerkt hebben om de Broeckgouw te ontwerpen zoals hij nu is. Niets mis mee, ware het niet dat deze bureaus de afgelopen 10 jaren bakken met geld hebben gekost (méér dan 10 miljoen inmiddels) dat opgebracht moet worden uit de grondprijzen. Tel daarbij op dat voor iedere woning een bijdrage van € 10.000,- voor de derde ontsluitingsweg/bovenwijkse voorzieningen neergelegd moest worden en dan nog alle parkeervoorzieningen. Dan is er nog geen steen gelegd.
De hele Raad hield dan ook zijn hart vast 10 jaar geleden of de huizen wel verkocht zouden worden met zulke -historisch gezien- hoge grondprijzen. Een zucht van verlichting volgde toen de eerste aanbestedingsprijzen van de aannemers bekend werden. Het eerste deel van de Broeckgouw werd min of meer tegen kostprijs gebouwd. Er werden miljoenen bespaard door dat de bouw toen geheel op z’n oor lag in tegenstelling tot nu. Een aannemer die wilde bouwen had geen keus.

Het middengebied

Het laatste project vóór dat de Broeckgouw van start ging was het Middengebied, begin jaren negentig tot 2000. Hierbij verkocht de gemeente de grond aan de aannemers en gaf dwingende richtlijnen af voor de inrichting van het te bebouwen gebied. De aannemers deden de rest. De grondprijzen voor kavels in het Middengebied (en de vele bouwfases daarvoor) behoorden tot de goedkoopste van de hele regio en die van de Broeckgouw horen vanaf het begin bij de duurste. Ter vergelijking; de prijs van een m2 bouwgrond op het middengebied in de wat duurdere categorie liep van € 120 tot € 200 (guldens omgerekend in euro’s). Dat gold niet voor vrije kavels
De grondprijzen in de Broeckgouw zijn in vergelijking met de grondprijzen in het Middengebied ca. 2,5 keer zo duur geworden.

Stegen in eigendom van de woningbezitters

Wethouder Kes heeft destijds ook bedacht dat eigenaren van huizen, gelegen aan stegen, de grond van de stegen, tegen bouwprijzen moesten aankopen. De Broeckgouw is tot dusver het enige gebied in Edam-Volendam waar de huiseigenaren tevens zwaar betaald hebben voor openbare stegen die ze als eigenaar ook zelf moeten onderhouden Ook dit fenomeen heeft ertoe bijgedragen dat de grondprijs in de Broeckgouw zo is opgelopen. Je betaalt ook voor een deel van de grond in je steeg. Voordeel hiervan volgens wethouder Kes was dat de woningeigenaren dan samen, wanneer het ze uit kwam, op eigen kosten, die stegen konden gaan opknappen. Ze hoefden dan niet te wachten op de gemeente voor herstelwerkzaamheden. De stegen worden overigens nu nog een keer helemaal opgeknapt door de gemeente omdat ze niet optimaal zijn opgeleverd de afgelopen jaren.

Erfenis vanuit het verleden

Volendam 80 schrijft in haar stuk in dit blad op 25 juli: “De nieuwbouwwijk Broeckgouw die onlosmakelijk verbonden is aan de naam van voormalig wethouder Kes van Volendam 80 nadert een afronding”. Dat is nou net het probleem. Wethouder Kes heeft een enorme stempel gedrukt op de Broeckgouw. Een mooie erfenis voor de huidige wethouder Koning van LijstKRAS. De ingehuurde bureaus kunnen nu in deze laatste fase niet meer naar huis gestuurd worden, de ondergrondse parkeergarages zijn er, de stegen op rekening van de huiseigenaren ook en dat kan niet meer worden teruggedraaid, hoewel LijstKRAS dat wel degelijk heeft laten onderzoeken. Het juridisch terugkopen door de gemeente van de stegen en hiervoor alle getekenden contracten met individuele huiseigenaren openbreken; dat is niet te doen en zou kapitalen kosten.

Waarom zijn de huizen nu nog weer veel duurder?

In de beginfase van de Broeckgouw vielen er vele ontslagen in de bouw. Zoals gezegd was het crisis in de bouw. De situatie is nu omgekeerd. De economisch crisis is voorbij en er zijn massa’s huizen tekort. Minder bouwvakkers en veel meer werk en dat in heel Nederland.
De prijzen zijn de afgelopen twee jaar dan ook uit de pan uitgerezen en wel overal. Daarom zijn de huizenprijzen ook zo hoog; ook voor bestaande woningen al dan niet in goede staat, wordt de hoofdprijs gevraagd.

Gasloos bouwen

Er wordt gezegd dat er veel te lang gewacht is met fase 9 & 10. Dat is maar voor een klein deel waar. Er zijn welgeteld 3 á 4 maanden vertraging, ontstaan door de bezinning op gasloos bouwen, de knoop door hakken om dat te doen en alles daar op aan te passen. Heel vervelend voor de veelal jonge kopers. Niet alleen extra wachttijd maar ook hogere kosten. Op 1 juli jongstleden is voor heel Nederland gasloos bouwen verplicht geworden. Daar de aanbesteding van fase 9 & 10 daarvoor heeft plaatsgevonden had het in dit project ook zonder gasloos bouwen gekund. De knoop is echter doorgehakt om het wel te doen.
De kritiek die zou zijn ontstaan om het gasloos bouwen te negeren vlak voor de landelijke invoering zou wellicht groter zijn. Door het voor de hele fase 9 & 10 te doen kan het veel goedkoper aanbesteed worden. Verder verzorgt de gemeente voor alle kopers in deze fases de aanvraag voor landelijke subsidies van enkele duizenden euro’s.
Wij zijn nog op zoek naar mogelijkheden om de prijs anderszins te drukken. Gaat straks alles veel beter met gasloos bouwen? Dat is niet gezegd. Je weet dat nooit. Wethouder Koning van LijstKRAS is van mening dat wat in de Broeckgouw gebruikt gaat worden het beste is van wat er nu op de markt is.

Hoe nu verder?

De vraag naar woningen wordt gedifferentieerder. Er zijn veel meer mannen en vrouwen (nog) zonder partner die behoefte hebben aan huur – of koopappartementen. Een sector die ondervertegenwoordigd is in onze gemeente. Er zijn nog diverse inbreilocaties in onze gemeente. Wij zullen het college en vooral wethouder Koning vragen onderzoek te doen naar de behoefte waarna daar vervolgens rekening mee gehouden kan worden.

Het Europaplein

Volendam 80 schreef de week na hun stuk over de Broeckgouw, nog een stuk in deze krant. Dat ging over wat LijstKRAS gedaan en niet gedaan zou hebben. Dit zou betekenen dat LijstKRAS in z’n eentje in de coalitie zou zitten i.p.v. met 4 partijen. Wij willen slechts één puntje uit dit absurde overzichtje lichten, namelijk dat LijstKRAS geen ondergrondse parkeerplaats onder de Oude Kom heeft gerealiseerd! Zo lang LijstKRAS bestaat komt er geen ondergrondse parkeerplaats onder de oude kom. Wij willen geen duizenden komende en gaande auto’s extra in de Oude Kom, integendeel! Wij willen de Julianaweg auto – en bus luw maken. Ook de andere onderdelen van het oude Volendam 80 plan m.b.t. het centrum –
extra uitbreiding van 6000 m2 winkelruimte voor grootwinkelbedrijven ten koste van de eigen middenstand en het slopen van authentieke woningen- gaat LijstKRAS zeker niet doen.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn