Burger hoeft plastic niet meer te scheiden. Inwoners moeten zich bewust zijn van wat zij weggooien.

afval
klik om te vergroten

Vorige week vrijdag 6 april bezocht een delegatie van LijstKRAS, PvdA, GroenLinks, Zeevangs Belang en de Werkgroep Duurzaamheid de hypermoderne afvalverwerker AEB Amsterdam. De hoog-rendementscentrale AEB Amsterdam verwerkt ons afval en doet dat sinds januari 2018 d.m.v. het zogenoemde ‘nascheiden’ van dat afval.
De reden waarom LijstKRAS om deze rondleiding had gevraagd en graag de installaties wilde zien was omdat wij kritische geluiden uit de burgerij hadden gehoord waarom we niet langer ons plastic apart hoeven te houden en om te horen of ons gemeentebestuur er wel goed aan gedaan had om deze scheiding van plastic in onze vuilniszakken niet langer te handhaven. M.a.w.: is de inzameling van plastic verpakkingen door huishoudens nou stopgezet vanwege pure geldbesparingen of ook om andere redenen? Wij kunnen nu alvast met een gerust hart zeggen dat onze Gemeente hier op alle fronten een juiste beslissing heeft genomen, die op meerdere fronten positief uit zal vallen.

Hoe liggen de cijfers in onze Gemeente?

Op dit moment produceert één persoon in onze Gemeente zo’n 256 kilo restafval per jaar.
Met gezamenlijke inspanningen willen we dat in 2020 teruggedrongen zien tot 100 kilo. Op die manier kan er namelijk nog meer gerecycled worden. Voor plastic, blik en drankkartons geldt dat thuis scheiden(wat we voorheen deden), een maximaal rendement van 7,5 kilo aan herbruikbaar plastic opleverde, terwijl nascheiden(wat we nu doen), goed is voor een minimaal rendement van 12,7 kilo herbruikbaar materiaal. Edam-Volendam is zeer goed bezig en we zitten al boven het NL-gemiddelde. Qua groenten- & fruitafval valt er nog wel een klapper te maken binnen Edam-Volendam, zo sprak Johan Kerpershoek, Teamleider Marketing & Communicatie bij het A.E.B.. “Het tuinafval gaat prima, maar de ‘GF’ uit de groene containers kan zeer zeker beter”.
Met name onze lokale inzameling van het glas en het papier(apart opgehaald) gaat bovengemiddeld, dus laten we dat volhouden dan wel verbeteren.
De nabije toekomst zal nog verdere investeringen en verbeteringen brengen met betrekking tot de recycling van diverse soorten plastic door de AEB en daar heeft men in Amsterdam met het oog op onze gemeente met ons plastic afval van zowel burgers als bedrijfsleven alle vertrouwen in.

Ons gedrag en de lokale ondergrondse containers

Het is dus niet zo dat je bij nascheiding alles in één bak kunt gooien”, zegt Johan Kerpershoek. “Er zijn materialen, denk aan glas, papier en textiel, die je thuis nog steeds moet scheiden wil je er nog wat mee kunnen achteraf.” M.a.w.: hou die 3 groepen a.u.b. gescheiden, stop ze in de aparte containers of geef bijv. het textiel af bij Aaf Beers op het Slobbeland.
Hoewel wij geneigd zijn om onze spullen op te proppen, bijv. door plastic in een andere verpakking te duwen om ruimte te besparen, komt dat later toch vervelend uit in de praktijk van de AEB. Daarom het verzoek om al je plastic afval los in de vuilniszak te gooien. En deponeer ook bijv. de plastic schroefdop van het kartonnen melk- of drankpak los in de zak. De 3 scanners(€ 500.000,= per stuk) zien zo namelijk makkelijker de plastic delen. En de sorteermachines van de A.E.B. scheiden de losse plastic elementen makkelijker van elkaar dan in elkaar geperste pakketjes.
Hoewel het leeuwendeel van de Volendamse bouwklussers, gipsverwerkers en vishandelaren in deze economische tijden goed tot zeer goed hun geld verdienen, willen ze niet al teveel kosten maken om hun bedrijfsafval af te voeren en zie je ‘s avonds vaak activiteiten bij de ondergrondse containers waarbij er visafval, puin, gipsafval e.d. wordt ‘gedumpt’ in deze opslagen. Hier is een woord voor, maar laten we dat hier maar even zeer onfatsoenlijk gedrag noemen. Bij de A.E.B. Amsterdam zorgt dat voor problemen, zo sprak Johan Kerpershoek.

Ons verantwoordelijkheidsgevoel. Kleine moeite, maximaal rendement.

Glas, papier en plastic moeten dus thuis gescheiden blijven worden. Het plastic in de vuilniszak is emotie. Het mag raar klinken voor een kunststof product, maar bij de AEB Amsterdam weten zij er alles van. Inzameling en recycling van plastic verpakkingen ligt daarom zeer gevoelig. Onze delegatie werden diverse officiële cijfers, tabellen en diagrammen getoond en daarmee bleek dat onze gemeente gehoor heeft gegeven aan een betere en meer duurzame beslissing. Nascheiding van plastic verpakkingen is via de AEB dus efficiënter en goedkoper, en levert een even goed recyclingsproduct op. Het is echter belangrijk voor het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger. Inwoners moeten zich daarom bewust zijn van wat zij weggooien. LijstKRAS neemt ook deel aan de zgn. Duurzaamheidswerkgroep, omdat ook wij milieu en duurzaamheid op onze agenda hebben staan. Ons College heeft investeringen gepleegd om van het vorige beleid ambitieus over te schakelen naar dit principe, door de AEB genoemd ‘van kwantiteit naar kwaliteit’. De Gemeente is echter de organisator en regisseur. Het échte werk dient door ons allemaal te gebeuren. We kunnen ons nog niet helemaal op de borst kloppen op het gebied van de groenten & fruit, maar dat is een uitdaging voor de toekomst. Laten wij daarom onze eigen discipline tonen en gaan voor nóg betere resultaten als ‘t om ons afval gaat.

Voor meer informatie, zie de website van onze Gemeente: , te vinden via: www.edam-volendam.nl >
Hoofdstuk ‘Nieuws van uw gemeente’ > Het laatste nieuws > Wat gebeurt er met ons plastic?

fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn