CDA en PvdA geen begrip voor jeugdproblematiek

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Motie Lijst Kras voor een vruchtbaar jeugdbeleid aangenomen ondanks tegen stemmen van de PvdA en het CDA

Vorige week donderdag vond de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar plaats. Er was een overvolle agenda met talloze insprekers. Het bestemmingsplan Oorgat en de verkeersafwikkeling van het Korsnasterrein als de woningen aldaar gerealiseerd zijn, stonden o.a. op de agenda. Bij ieder onderwerp dat betrekking heeft op de kom Edam zit de raadszaal bomvol. Als het over Volendam gaat blijft zij leeg, maar dit terzijde.

Alcoholontmoediging en drugsbestrijding

Een van de andere onderwerpen was de nota alcohol en drugsbestrijding. Het voorkomen van overmatig alcoholgebruik door de jeugd en het tegengaan van drugsgebruik in het algemeen blijkt zeer lastig. Het is ingebed in de hele samenleving en de jeugd komt het in alle sociale media en gewoon thuis en op straat tegen. Ga daar maar eens aan staan. De oplossing zal grotendeels bij de ouders vandaan moeten komen. Als die hun kroost niet kunnen bereiken, is het voor jongerenwerkers, politie en de gemeente, vechten tegen de bierkaai. De problematiek komt in het hele land voor. Twee weken geleden wilden in de kop van Noord Holland 80 aangeschoten jongeren een jeugdhuis binnen waar een frisparty aan de gang was! Er zijn echter lichtpuntjes.

Intensieve sportbeoefening

Duizenden vrijwilligers zijn in onze gemeente actief om jongeren van allerlei leeftijden met leuke dingen bezig te houden o.a. via verenigingen en het buurthuiswerk. Waar jongeren in een leeftijd van pakweg 13 tot 23 heel intensief mee bezig kunnen zijn, is wedstrijdsport. Vele honderden jongeren uit deze leeftijdsgroep trainen meerdere keren per week in één van de vele sporthallen die onze gemeente rijk is. Op deze manier worden deze prachtige voorzieningen goed gebruikt. De jongeren zijn intensief bezig met sportieve zaken die al hun aandacht vragen, waardoor ze praktisch geen tijd hebben om zich met drugs en alcohol bezig te houden.

Zaalhuur voor verenigingen omhoog

De zaalhuur moest omhoog van het college en voor vele sportverenigingen zijn de uitgaven voor zaalhuur veruit de grootste uitgavenpost. Zij moeten de contributie laag houden omdat de jeugd anders snel afhaakt en sterker, niet eens lid wordt van een vereniging. Lijst Kras vindt het werk dat al die vrijwilligers doen om de risicogroep van straat te houden en ze daarvoor in de plaats een fantastische sportbeleving te bezorgen, geweldig. Ga zo door! Om hen een steuntje in de rug te geven stelde Lijst Kras voor om de huurverhoging van 3% niet door te laten gaan. We praten dan over een bedrag van ongeveer € 6.000,- over een jaar, verspreid over een aantal verenigingen. Iedere vereniging een paar honderd euro dus.
Dat vond het CDA en in haar kielzog de PvdA toch wel een beetje te gortig. Ze zijn wel voor de jeugd maar zulke bedragen…Nee! Ze hadden al € 500.000,- uitgegeven voor speeltoestellen en € 500.000,- (jaarlijks!) voor een leeg HHNK en verder maatregelen voor de dijk á 1,2 miljoen. Het kan wel een keer op zullen ze gedacht hebben. Gelukkig stemde Volendam 80, de VVD en Groen Links vóór de motie van Lijst Kras en is hij toch aangenomen. Bedankt namens de verenigingen en de jeugd.
Fijne kerstdagen en een goed begin in het nieuwe jaar. U kunt ook het komend jaar op Lijst Kras rekenen, kunnen wij ook op u rekenen.

Facebook
Twitter
LinkedIn