CDA en VVD gaan samen de bakens verzetten

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

CDA en VVD gaan samen de bakens verzetten

Na 4 maanden van vruchteloos onderhandelen is Volendam 80 door de knieën gegaan. Hoewel Volendam 80 vanaf het begin van de onderhandelingen bezwoer dat ze absoluut niet met twee partijen zou samen gaan uit de vorige regeerperiode, heeft de partij toch uit pure onmacht deze stellingname moeten verlaten.

Moeizame onderhandelingen

Maanden van moeizame onderhandelingen zijn aan dit coalitieakkoord vooraf gegaan. Nog maar een paar weken geleden gooide het CDA – naar het scheen definitief – de handdoek in de ring. De hele gang van zaken rond de Zuidpolder was het CDA een doorn in het oog. Volendam 80 bouwde tekort huizen, te duur, volgde verkeerde procedures en had de gore moed gehad samen met de andere partijen van de vorige coalitie (Volendam 80, Recht door Zee en PvdA) het WoZoCo te verplaatsen.

Gerealiseerde zaken

Het financiële beleid van de vorige coalitie o.l.v. Volendam 80, is het CDA en de VVD een doorn in het oog geweest, de afgelopen twee jaar. Keer op keer probeerden deze partijen het solide financiële beleid van de vorige coalitie onderuit te halen.

Een groot geluk is dat de besluitvorming rond de Pius X inmiddels is afgerond. Het CDA en de VVD pleitten de afgelopen 10 jaar voor een Pius X tegenover de AMVO. Daar kunnen ze geen verandering meer brengen. De uitbreiding van het basisonderwijs bij de Petrusschool is gelukkig ook afgerond. De VVD en het CDA hadden liever een brede school gezien in de Zuidpolder.

Beweegredenen

Hoeveel water is er bij de wijn gedaan door Volendam 80, is de grote vraag. Is de wijn nog wel te drinken? Politici van beiden kampen die zo kort geleden totaal gefrustreerd uit elkaar gingen, elkaar totaal niet zagen zitten en op hoofdlijnen geheel op een andere golflengte zaten, gaan nu gebroederlijk, in saamhorig overleg de gemeente besturen. Wat is daar voor nodig geweest?

Positief

Natuurlijk is het ook positief dat de impasse nu eindelijk doorbroken is. De gemeente heeft een sterk daadkrachtig bestuur nodig. Het is goed dat de partijen hun afkeer van elkaar (tijdelijk?) weten te onderdrukken en met wat voor toezeggingen ook aan elkaar een coalitie gaan vormen. De nabije toekomst zal uitwijzen of het CDA en de VVD dat nu hun geliefde PvdA moeten loslaten ten faveure van Volendam 80, een vruchtbare, constructieve coalitie zal blijken te zijn..

Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn