Coalitie LijstKRAS, CDA, VVD en Zeevangs Belang onder aanvoering van LijstKRAS, stoomt door

logo21
klik om te vergroten

De coalitie van LijstKRAS, CDA, Zeevangs Belang en de VVD blijft doorgaan op de ingeslagen weg. Dat betekent aanpakken en doorpakken. Geen loze praatjes maar doen wat er beloofd is. Wegen worden opgeknapt, bruggen worden vernieuwd, nieuwe scholen worden gebouwd, huurhuizen en appartementen (bijna) uit de grond gestampt. Tijd voor een update.

Wegen, bruggen en havens

Afgelopen Raadsvergadering – half maart, heeft de Gemeenteraad ingestemd met de beleidsplannen m.b.t. tot de wegen, bruggen en havens. Voor alle drie geldt dat er achterstallig onderhoud is geconstateerd, die als ‘erfenis uit het verleden’ een stevige aanpak verdient. Dit om te voorkomen de achterstand verder oploopt en de lasten de komende jaren een molensteen om de nek worden voor de gemeente Edam-Volendam. Verder is het gewoon een kerntaak van de gemeente en in het belang van de veiligheid, dat dit wordt gedaan. Hier wordt veel geld voor uitgetrokken maar de liquiditeit van onze gemeente komt op geen enkele manier in gevaar.

Scholenbouw

De kogel is door de kerk. Het voorstel om de Vincentiusschool nieuw te gaan bouwen is aangenomen door de voltallige Raad en wel op een nieuwe plaats: op de plaats van de voormalige school De Zuidwester die gesloopt gaat worden. Na tientallen jaren onder gebrekkige omstandigheden te hebben moeten door ploeteren – in een accommodatie een onderwijsgebouw onwaardig- krijgt de Vincentiusschool een prachtig nieuw pand. LijstKRAS, die zich hier hard voor heeft gemaakt is daar zeer blij mee. Een ruim krediet voor het grootste deel gedragen door de Rijksoverheid is daarvoor vrijgemaakt. Dit werd hoog tijd. Verder wordt ook de mr. Haye school in Beets gesloopt en herbouwd. Beide nieuwe scholen zullen voor nieuwe impulsen zorgen voor het onderwijs in onze gemeente.

Woningbouw

Vele mensen in onze gemeente zitten ook te wachten op een woning net zoals elders in het land. De prijzen zijn hoog, de grond is schaars en de wachtlijsten lang. Vorige maand zijn er voorstellen in de Raad aangenomen om haast te maken met locaties als de voormalige Botterschool in Edam en ’t Kraaiennest en het Cultureel centrum in Oosthuizen. Dat heeft lang geduurd. Daar werd vóór de fusie al over gesproken. Hetzelfde geldt overigens voor de locatie Seinpaal. Dit is een prachtige plaats om huurappartementen te bouwen voor de vele mensen die met smart op een huurappartement zitten te wachten. Ook hier duurt het allemaal lang.

Nieuwe afdeling vastgoed

In de gemeente Edam-Volendam is er enkele jaren geleden een nieuwe afdeling opgericht; de afdeling vastgoed. Een goede zaak. Efficiency, zorgvuldigheid en combinatievoordelen
m.b.t. ons gemeentelijke vastgoed, waar veel geld in omgaat, is prima en werkt kostenbesparend. Echter, deze afdeling heeft ook bemoeienis met de afdeling woningbouw. Verder speelt mee dat er twee wethouders hun licht laten schijnen over het vakgebied Ruimtelijke ordening. Wethouder Albert Koning gaat over het bouwen en wethouder Runderkamp gaat over grondzaken. Zorgvuldigheid is prima in deze, maar meer schijven leveren vertraging op. LijstKRAS vraagt het College om op zeer korte termijn het voorstel over de verkoop van de locatie oude Seinpaal in de Raad te brengen, zodat de bouw van vele prachtige appartementen op die plaats kan gaan starten. Verder moeten eventuele knelpunten met de nieuwe afdeling Vastgoed in kaart gebracht en opgelost worden, zodat bouwprojecten sneller van de grond komen.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn