Coalitie zet in goede harmonie vele grote projecten in de steigers

logo2
klik om te vergroten

Achter de schermen wordt keihard gewerkt!
Hier en daar vallen geluiden waar te nemen dat nu de verkiezingen achter de rug zijn er nog maar weinig geschreven wordt door LijstKRAS. Dat is een constatering die feitelijk juist is. Hoewel dit college er al bijna een eeuwigheid zit zoals de oppositie zegt, praten we nog maar over een half jaar als we het zomerreces niet meetellen. Het college telt één wethouder met ervaring vanuit Edam-Volendam (wethouder Kroon CDA), één met ervaring vanuit het Zeevangse en twee nieuwe wethouders waarvan één zelfs nog nooit in de Raad heeft gezeten (wethouder Koning van LijstKRAS). Dit bonte palet heeft samen al menig overuurtje gedraaid in het belang van onze nieuwe gemeente. Hierbij moet niet vergeten worden dat behoorlijk wat ambtenaren zijn vertrokken door de fusie met Zeevang en nieuwe zijn gekomen.

Geen woorden maar daden
Lijst Kras gaat u niet vermoeien met stukjes waarin staat dat over zoveel maanden waarschijnlijk project A of B op stapel staat. U zal zich waarschijnlijk dan afvragen, wanneer beginnen ze nou echt! Mocht er dan ook nieuws zijn of de start van een project komt nabij dan zullen we u hier zeker uitgebreid van op de hoogte stellen. Er wordt momenteel gewerkt aan (verkeers) oplossingen met betrekking tot de dijk, het optimaliseren van de Parallelweg met meer voorzieningen en meer capaciteit en wat heel snel dichterbij komt: het Europaplein. de laatste concept versie van het Europaplein is al gepresenteerd tijdens een voorlichtingsavond. Verder is deze coalitie bezig met projecten als de Maria Goretti, de Seinpaal, nieuwe sporthal, de Waterdam, de turnhal, een timmerdorp, de Julianaweg, en het Tase gebied en een aantal verkeersprojecten. Ook wordt er naast het bouwen in de Broeckgouw, aan het bouwen van senioren – en appartementen voor alleenstaanden gedacht. Het is eigenlijk teveel om op te noemen.

Luisteren naar de bevolking
Wat dit college en deze coalitie hoog in het vaandel heeft staan is zorgvuldigheid en inspraak. Luisteren naar bewoners en ondernemers. Vele gesprekken zijn al gevoerd met allerlei maatschappelijk organisaties, ondernemers en bewoners die met projecten te maken krijgen. Dat vergt veel tijd maar dat betaalt zich terug. De informatievoorziening neemt toe zodra projecten concreter worden. LijstKRAS is de kiezers niet vergeten. Integendeel. Wij gaan ervoor.

Facebook
Twitter
LinkedIn