Coalitiepartners Volendam|80 en het CDA halen streep door plannen van Lijst KRAS aangaande het Europaplein.

1901503_667348596644493_1085163517_n
klik om te vergroten

Wethouder Kes: “De plannen van Lijst KRAS zijn een gemiste kans”!

 

Het is ongelooflijk maar waar! Na een lang jaar vol “onvoorspelbare” vertragingen en langdurige procedures wilde wethouder Wim Rijkenberg van Lijst KRAS 8 oktober 2015 eindelijk de definitieve plannen van het Europaplein aan de Raad en bevolking presenteren. Na een uitgebreide inspraak in de PX, gevolgd door inloopavonden, vele persoonlijke gesprekken en e-mailuitwisselingen tussen bewoners en ondernemers enerzijds en wethouder Rijkenberg en zijn ambtenaren anderzijds (meer dan 80 inspraak reacties!), zijn de plannen net voor de verkiezingen klaar om te presenteren en uit te voeren. In de collegevergadering van 01-09-2015 stond de herinrichting van het Europaplein dan ook op de agenda. Ieder voorstel dat in de Raad komt moet namelijk ruim een maand van te voren eerst goedgekeurd worden door het College van B&W. Dit was dus de enige en laatste kans voor wethouder Rijkenberg om een gedragen collegevoorstel in de Raad van 8 oktober te kunnen agenderen. Het mocht niet zo zijn.

lijstkraslanker6

De verkiezingen van 2014

De uitslag van de verkiezingen van maart 2014, was een ware nachtmerrie voor Volendam| 80. Hoe was het mogelijk dat hun onaantastbare lijkende status was aangetast en zij minder stemmen hadden gekregen dan Lijst KRAS? Een onverteerbare zaak, die recht gezet moest worden. Het zo belangrijke verkiezingsitem voor Lijst KRAS, het Europaplein zou en moest onderuit worden gehaald. We snappen niet hoe ‘t Volendam|80 is gelukt om het CDA mee te krijgen in dit duistere plan.
Het CDA leek volledig op de hand van Lijst KRAS en liet dat in een ingezonden stuk in de Nivo van 19 augustus jongstleden nog eens weten.
Zij schreven o.a.:

“juist een multifunctioneel centrum stelt hoge eisen aan het verblijfsklimaat en de bereikbaarheid”.

“Van een grootschalige uitbreiding van het winkelbestand, grote ondergrondse parkeergarage(s) en/of hoge appartementenbouw is geen sprake meer. Het CDA denkt dat Volendam het niet moet hebben van weer een aantal filialen van grootwinkelbedrijven, die je overal tussen Den Helder en Maastricht kunt vinden.”
En tot slot schreef het CDA:
“Het omtoveren van het Europaplein en Zeestraat in een gezellig dorpsplein, omzoomd door één of meerdere zaken met terras, maakt in onze visie deel uit van deze opwaardering”.
Dit is waarschijnlijk zo overgenomen uit de stukken van Lijst KRAS, met dien verstande dat Lijst KRAS ook het Europaplein bereikbaar wil houden voor de winkels met een beperkt aantal auto’s. Wij voelden ons door dit artikel van het CDA gesteund. Het kon dus niet meer misgaan met de realisatie van onze plannen met het Europaplein. Echter, het kan verkeren.

Gemiste kans?

Eerder dit jaar al sprak VD80-wethouder Kes al van een “gemiste kans” omdat Lijst KRAS niet gewoon het oude plan van Volendam|80 wilde uitvoeren. Weet u het nog? De huisjes in de Zeestraat allemaal aankopen en met de grond gelijk maken. Nieuw Leven weg en vervolgens wat filialen van bekende grootwinkelbedrijven naar Volendam halen. Auto’s naar het centrum lokken met gigantische parkeergarages onder het hele centrum en hoge appartementen bouwen bovenop winkelcentrum. Nog steeds is Volendam 80 dáár een grote voorstander van. Het CDA is hier net als Lijst KRAS een felle tegenstander van. Het is zeer opmerkelijk dat het CDA zonder voorbehoud, de zijde van Volendam 80 heeft gekozen.
Het definitieve plan voor het Europaplein kan dus niet aan de Raad voorgelegd worden. Volendam| 80 en ook het CDA zijn tegen, de laatste ondanks hun artikel van 19 augustus jl. in de Nivo. Het is zinloos om een “college” voorstel dat door twee van de drie collegepartijen niet wordt gesteund in te dienen. Daarbij heeft de PvdA in een eerder stadium verklaard dat ze geen cent willen spenderen aan het Europaplein en GroenLinks wil het hele centrum zonder auto’s.

Hoe nu verder?

Dit hele gebeuren voelt aan als een lang en goed overwogen coupe van Volendam|80, die het voor elkaar heeft gekregen het CDA daarin mee te trekken. Blijkbaar verwachten zij hiermee veel stemmen te winnen. Er zullen wel artikelen van hun hand verschijnen die de schuld bij Lijst KRAS neerleggen. Eén miljoen euro voor het Europaplein vinden zij nu teveel terwijl ze zelf plannen maken voor tientallen miljoenen euro’s. Het is aan u de lezer/kiezer waar en aan wie u geloof hecht. Bij de verkiezingen van 18 november a.s. is het uw beurt. Wij gaan ons bezig houden met de toekomst van onze gemeente en de vele belangrijke zaken die nog moeten gebeuren. In de verkiezingstijd zullen wij uitvoerig ingaan op hoe wij als Lijst KRAS in allerlei belangrijke dossiers staan. Wat wij beloven zullen we ook doen. Mocht Lijst KRAS weer van een volgend college deel uit maken, dan nemen wij als eerste de uitvoering van het project Europaplein ter hand. De plannen liggen klaar.

Facebook
Twitter
LinkedIn