College Edam-Volendam goochelt met miljoenen

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Fraai stukje financieel beleid of krijgt de burger de rekening?

Aan het college van Edam-Volendam (Volendam 80, PvdA en het CDA) gaat de financiële crisis compleet voorbij. Het ene miljoenen project na het andere wordt uit de grond gestampt. Behalve de Broeckgouw (tot nu toe) verlopen ze niet allemaal even gladjes. Bijna allemaal hebben de projecten gemeen dat de uitvoering lang op zich laat wachten, en dat de kosten standaard te laag worden voorgespiegeld, zodat de gemeenteraad aan de lopende band met het mes op de keel extra kredieten moet verschaffen. Weigert de gemeenteraad, dan moeten projecten gestopt worden en dreigt verspilling van gemeentelijke gelden.

De reden dat dit tot nu toe onzichtbaar en ongestraft heeft kunnen voortduren is o.a. het feit dat er wel crisis is in de rest van de wereld. Aanbestedingen van allerlei bouwwerken (zie Broeckgouw) vallen zeer laag uit, door lege orderportefeuilles van vele bouwondernemingen.

 

Zwembad de Waterdam  

Al vanaf 2008 weten we dat het zwembad ingrijpend gerenoveerd moet worden op straffe van sluiting. Sommige leidingen in de grond stammen nog uit 1975. De gemeenteraad heeft al jaren geleden besloten tot renovatie van deze, om diverse redenen belangrijke voorziening voor onze gemeenschap. Op 1 mei 2012 zou het bad moeten sluiten vanuit overheidswege. In de afgelopen jaren is de renovatie niet van de grond gekomen behalve wat onderzoek. Na een fikse lobby is het gelukt de sluiting met een jaar op te schorten, zodat het zwembad alsnog (maar nu snel) gerenoveerd kan worden. Hierbij komt ook nog dat nu is vastgesteld dat er naast de miljoenen die de renovatie kost gemiddeld jaarlijks een € 100.000,-  extra vrijgemaakt moet worden in de begroting voor diverse aanpassingen aan vooral het binnenbad. Hoe de dekking van dit en andere projecten plaats vindt, straks meer.

Atletiek vereniging Edam (AVE)

Nog zo’n belangrijke vereniging. Jong en oud, man of vrouw met of zonder handicap, iedereen is welkom bij deze vereniging. Twee jaar geleden is eindelijk besloten om een nieuwe atletiek baan aan te leggen. Die ligt er nog niet, maar dat is te verklaren door de vele ingrijpende onderzoeken die plaats moesten vinden en wijzingen in het bestemmingsplan. Of de baan en alle aanpassingen plaats kunnen vinden voor de gevraagde en gekregen € 1,6 mln is ondanks de aanbestedingsvoordelen, zeer de vraag. Binnenkort gaat de aanleg van start. Lijst Kras houdt u op de hoogte.

 

FC Volendam

Hier geldt hetzelfde verhaal, met dien verstande dat de uitvoering zeer snel ter hand is genomen. Dit heeft een scala aan missers opgeleverd en communicatie storingen die, u snapt het al, de gemeenschap extra geld gaan kosten en waar het college lang niet vrij uitgaat. Zij hebben namelijk de opdracht voor de bouw van de hoeken gegeven en door allerlei blunders is er nu een tekort van meer dan een miljoen. De gemeenteraad wordt er dan altijd bijgehaald als het leed is geschied. Weigert de gemeenteraad een extra krediet te verstrekken dan heeft dat iedere keer verstrekkende gevolgen.

Uit een recent verleden  

De aankoop van een nieuwe brandweerkazerne op de Julianaweg. De aanpassingen daarvan gaan veel meer geld kosten dan voorzien. Of de gemeenteraad kan bijspringen, want we kunnen hem toch niet leeg laten staan. Veel geld is al besteed aan het opknappen van de dijk en omgeving. Toch kregen we weer bericht een half jaar geleden als gemeenteraad of we snel extra krediet konden voteren, anders zou het signaleringssysteem niet in werking kunnen treden voor 1 april. U bent toch nog niet de aankoop van de HHNK vergeten, als eerste handeling van dit college in 2010. Dit kost de burgers ieder jaar € 500.000,- We kunnen wel een paar keer per jaar vergaderen voor dat geld. Het CBW heeft een heel duur gebouw gekregen (de Raad heeft ondanks verzoeken nog steeds geen eindafrekening gehad), de Singel (waar veel extra geld bij moest en binnen 3 jaar failliet is gegaan (wéér geld erbij) en het beruchte speeltoestellen verhaal. In de Nivo van vorige week hebben we al kunnen lezen dat er een nieuwe turnhal op het punt staat gerealiseerd te worden, alleen de gemeenteraad weet nog van niets.

Dekking van al die (tientallen) miljoenen

De Lijsttrekker van Lijst Kras draait alweer een tijdje mee. Hoe meer van deze miljoenen projecten hoe groter de schulden en vaste lasten van de gemeente. Het wordt dan steeds moeilijker om de begroting materieel sluitend te maken (de vaste inkomsten moeten verplicht de vaste lasten kunnen dekken) Vorig jaar hadden we daar al een klein probleempje mee. Zo’n 10 jaar geleden moest voor ieder uitgave direct een passende dekking gegeven worden. Een nieuwe gymzaal bouwen? Gaan we daarvoor de belasting verhogen? Of hebben we een flinke reserve opgebouwd? Of gaan we op wat anders bezuinigen? Zo ging dat.

Nu is plotseling alles anders. De kosten van de aankoop en het onderhoud van het HHNK zijn “in de begroting opgenomen” en de renovatie van de Waterdam zou betaald worden uit grondverkopen bij het zwembad aan Atlas. Over de eventuele opbrengsten van grondverkopen is nog niets bekend, maar de miljoenen kostende renovatie is vorig jaar al “in de begroting opgenomen”. U moet het zien als man met een normaal inkomen plotseling een BMW aanschaft en zijn vrouw dan vraagt “Hoe betaal je dat in godsnaam” het simpele antwoord kan zijn “ik heb de kosten in mijn begroting opgenomen”. Het zou kunnen betekenen dat het gezin de rest van hun leven niet meer op vakantie kan. U bent gewaarschuwd.

Facebook
Twitter
LinkedIn