College Edam-Volendam is op hol geslagen

de dijk volendam
klik om te vergroten

Honderdduizenden euro’s extra naar de dijkproblematiek

Honderdduizenden euro’s voor het opknappen van het Edams museum

Afritje bij “Wullempie” wordt gewoon doorgezet

 Morgen is weer een bijeenkomst van de Raad van Edam-Volendam. De belangstelling voor de raadsvergaderingen is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Veel grote projecten staan op stapel die allemaal een grote invloed zullen hebben op het leefklimaat, de woonomgeving  en de financiën van de bevolking in onze gemeente. Zaken als het autoluw maken van de dijk, de Broeckgouw, de dijkversterking, het Europaplein, het GVVP (het gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan) fusie met Zeevang en plannen voor een dorpshart zijn allemaal zeer ingrijpend. Het grootste deel van de bevolking laat het allemaal rustig over zich heen komen. Pas als het te laat is worden veel mensen wakker. Gedane zaken nemen echter meestal geen keer. Het college met Volendam 80 stevig aan het roer, lijkt zich van oppositie van wie dan ook weinig aan te trekken. Alles wat zij doen is in het belang van de bevolking en de ondernemers naar eigen zeggen, maar of zij zich veel aantrekken van de bevolking en onze ondernemers, is zeer de vraag.

Evaluatie verkeersplan toeristisch centrum Volendam

Morgen staat o.a. de evaluatie verkeersplan toeristisch centrum op het programma. Hoewel de titel doet vermoeden dat het om het Europaplein gaat, blijkt het te gaan om de dijk. Op het Noordeinde, Zuideinde, Haven en de Parallelweg zijn diverse zeer kostbare (verkeers)maatregelen genomen het afgelopen jaar. Daardoor is het verkeer op de dijk afgenomen maar de problematiek is nog steeds groot. Het college vraagt de Raad de portemonnee weer open te trekken voor aanvullende kredieten. Lijst Kras is het daar nog niet zomaar mee eens.

Noord – en Zuideinde en Haven

Op het Noordeinde was het afgelopen jaar een behoorlijke puinhoop. Bij Kras recycling staan grote borden vol met tijden in het Nederlands (lekker internationaal) half uur open half uur dicht. Files, verstoppingen, woede bij touringcarchauffeurs noem het maar op. Lijst Kras heeft dit diverse malen aangekaart.  Ook nog steeds lege bussen op de dijk en niemand die daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Op het Zuideinde is het beter gegaan, hoewel er o.a. problemen zijn met de detectielussen, het parkeerverwijssysteem en het al dan niet op het juiste moment op en neer gaan van de palen. Voor deze problemen wordt een oplossing gezocht voor het komende seizoen.

Kosten blijven oplopen

Hoewel het college constant roept dat nu echt de broekriem aangetrokken moet worden, blijft de Raad iedere maand geconfronteerd worden met nieuwe kredietaanvragen van datzelfde college. Morgen moet weer bijna € 300.00,- uitgetrokken worden voor het herstel van het Edams museum. Op vragen van Lijst Kras over het aantal bezoekers die het museum trekt, en of er sprake is van (sponsor)acties om een deel van de kosten te kunnen dekken zoals in Volendam gebeurt bij het Volendams museum, de LOVE en Vincentius kerk of de RKAV, was het antwoord kort maar bondig: Dat hoeft allemaal niet. Acties zijn niet nodig en al komt er geen kip in dat museum, het is een monument en de gemeente moet dat gewoon opknappen en betalen. Niet zeuren.

Dan natuurlijk weer de dijk. Naast de 1,2 mln. die al uitgetrokken is voor alle genoemde maatregelen, wil het college nu weer € 100.000,- extra voor aanpassingen, € 20.000,- jaarlijks structureel voor beheer en onderhoud (daarmee was met die 1,2 mln nog geen rekening  gehouden) en er komt binnenkort nog een voorstel van € 160.000,- voor het inrichten van de Parallelweg, waarbij de ondernemers dan ook een deel zouden moeten betalen. Dan zijn we er denkt u? Wij denken van niet.

 

Hoe wil het college al deze kosten dekken? Daar doet het college (Volendam 80/PvdA en het CDA) niet zo moeilijk over: structureel uit de post onvoorzien. Daar moeten wij eens mee aankomen. Vakmanschap is meesterschap.

Wat wil Lijst Kras?           

Lijst kras wil instemmen met de aanpassingen die nodig zijn op de dijk en Parallelweg. Voorwaarde is wel dat de tijdelijke afrit bij “Wullempie” wordt geschrapt en we zodoende minimaal € 400.000,- uitsparen zodat we op die manier de kosten hiervan kunnen betalen. Verder moeten ook de ondernemers een steentje bijdragen. Wat betreft het Edams museum wil Lijst Kras haar verantwoordelijk nemen. Als het pand niet wordt opgeknapt kunnen aanpalende panden beschadigen wat schadeclaims oplevert. Voorwaarde zou moeten zijn dat er (sponsor)acties gehouden worden net als zo vaak in Volendam gebeurt.  Van de opbrengst kan dan een deel van de kosten betaald worden. Edam telt duizenden monumenten liefhebbers die maar eens moeten laten zien dat ze wat over hebben voor het behoud van die monumenten.  Lijst Kras wil op korte termijn met Raad en college de discussie openen wat te doen met monumentale panden in bezit van de gemeente. Zonder economisch en of maatschappelijk nut zijn ze een veel te dure hobby voor een gemeente van onze omvang.

Email:  fractie@lijstkras.nl    website: www.lijstkras.nl

 

 

                 

Facebook
Twitter
LinkedIn