College Edam-Volendam zet de deur open voor een fusie.

groot-fusie-kaart-3
klik om te vergroten

College Edam-Volendam zet de deur open voor een fusie. Lijst KRAS is tégen een fusie, en vóór betere samenwerking in de regio

Het zal menig inwoner van Edam-Volendam ontgaan dat verschillende gemeenten in onze regio aan het nadenken zijn over een fusie. Zo heeft de gemeente Landsmeer uitgesproken te willen fuseren, bij voorkeur met de gemeente Waterland. Gemeente Waterland heeft op haar beurt besloten (voorlopig) zelfstandig te willen blijven. Ondanks dat Edam-Volendam relatief kort geleden is gefuseerd met de voormalige gemeente Zeevang, wordt een volgende stap gezet door ‘aan tafel’ te schuiven bij de besprekingen tussen Landsmeer, Wormerland en Oostzaan.   

Verrassende wending

Afgelopen april werd de gemeenteraad verrast door deze boodschap van het college. De officiële verklaring luidt dat deze stap is genomen om ‘op de hoogte te blijven van de bestuurlijke ontwikkelingen in de regio’. Nu blijkt uit een bijeenkomst van de VVD fractie uit Oostzaan dat de gemeente Edam-Volendam zich wellicht heel voorzichtig wil verdiepen in een eventuele deelname aan een groenlandelijke fusie tussen Wormerland, Landsmeer en Oostzaan. Hoewel het College van B&W en geen enkele politieke partij beaamt dat we toewerken naar een gemeentelijke fusie, wordt de kans hierop steeds groter zolang de gemeenteraad van Edam-Volendam zich niet wil uitspreken tégen een fusie.

Wie zet de koers uit van de gemeente Edam-Volendam?

Het verbaasd Lijst KRAS dat het college deze stap heeft gezet zonder dat de gemeenteraad hierover is gepolst en alle wenselijke scenario’s zijn besproken. Het College van B&W krijgt van de huidige coalitiepartijen ogenschijnlijk alle ruimte om de bestuurlijke toekomst van onze gemeente te verkennen. Volendam ’80 is de grootste coalitie partij en hofleverancier van wethouders binnen dit college. Zij hebben altijd met stevige bewoordingen gepleit tegen verdere gemeentelijke fusies. Het wekt daarom extra verbazing dat juist in de huidige bestuursperiode de gesprekken over onze bestuurlijke toekomst (opnieuw) worden opgestart.

Bij een té grote gemeente verlies je de binding met de burgers.

Lijst KRAS staat voor benaderbare politiek en korte lijnen met inwoners. Daar is geen sprake meer van als de gemeente verviervoudigd. Hoe reëel is het om te denken dat raadsleden uit Edam en Volendam weten wat er speelt in Oostzaan? En draai het eens om, er zullen mensen uit Oostzaan, Landsmeer en Wormerland gaan meebeslissen over wat er in Volendam gebeurt. De gemeenteraad komt op deze manier letterlijk en figuurlijk steeds meer op afstand te staan en de lokale overheid wordt op deze manier een (nog) groter en log overkoepelend orgaan. Dat is niet hoe Lijst KRAS de toekomst van Edam, Volendam en de Zeevang voor zich ziet.

De gemeente Edam-Volendam kan haar eigen broek ophouden 

In de afgelopen 2 jaar is er flink geïnvesteerd in het ambtenarenapparaat. Tientallen medewerkers zijn aangetrokken om onder andere de extra taken die gemeente vanuit de Rijksoverheid krijgt opgelegd uit te voeren. In vergelijking met omliggende gemeenten, heeft Edam-Volendam haar eigen organisatie prima voor elkaar. Ook op financieel gebied doen wij het in vergelijking met omliggende gemeenten goed. Daarmee is de noodzaak voor een fusie totaal niet aan de orde en onwenselijk.

Geen fusie, wél samenwerken

Lijst KRAS is niet blind voor de uitdagingen in de regio en (financiële) voordelen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en organisaties als de Vervoerregio en de MRA (Metropool regio Amsterdam). Tot op heden is Edam-Volendam hier goed in geslaagd en zelfs als omliggende gemeenten fuseren, is Edam-Volendam groot genoeg om een stempel te drukken in de regio. Een fusie is als het aan Lijst KRAS ligt uitgesloten. Om te voorkomen dat Edam-Volendam in de verkennende gesprekken met de regio voor verrassingen komt te staan of dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt, vinden wij het noodzakelijk duidelijk stelling te nemen. Lijst KRAS hoopt dat andere politieke partijen ons voorbeeld volgen.

Wordt vervolgd.

Fractie Lijst KRAS

Facebook
Twitter
LinkedIn